Bezpieczne i optymalne rozliczanie dokumentów księgowych w świetle nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych (RODO)

Program szkolenia

1. Czym są dokumenty źródłowe do faktur? Podstawy prawne dotyczące posiadania dokumentów źródłowych w księgowości uproszczonej i pełnej

2. Jak gromadzić dokumenty źródłowe do faktur i czy jest to konieczne?

3. Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie dokumentów źródłowych do faktur w księgowości uproszczonej i pełnej?

4. Rodzaje dokumentów źródłowych w ustawie o rachunkowości oraz w ustawach podatkowych

5. Dokumenty źródłowe a ochrona danych osobowych – jak przetwarzać dane by nie naruszać RODO?

6. Umowy pisemne jako dokumenty źródłowe do faktur oraz umowy ustne. Czy faktura może zastąpić umowę pisemną?

7. Kiedy trzeba wystawić rachunek a kiedy fakturę do umowy? Jak prawidłowo opisywać sprzedaż usług i towarów na rachunkach i fakturach?

8. Regulaminy jako dokumenty źródłowe

  • regulaminy dotyczące konkursów
  • regulaminy dotyczące wykorzystywania samochodów służbowych w celach prywatnych
  • regulaminy dotyczące korzystania z firmowego sprzętu

9. Dodatkowe świadczenia zawarte w umowach: sprzęt firmowy i noclegi – jak stworzyć umowę, aby nie stanowiły one nieodpłatnego świadczenia dla Zleceniobiorców? Omówienie wyroku TK dotyczącego nieodpłatnych świadczeń

10. Rozliczanie imprez integracyjnych – jak prawidłowo udokumentować udział pracowników w imprezie aby nie stanowił nieodpłatnego świadczenia

11. Szkolenia dla pracowników i zleceniobiorców – jak je udokumentować, aby nie stanowiły nieodpłatnego świadczenia

12. Jak uregulować zwrot wydatków w umowach dla Zleceniobiorców? Praktyczne przykłady

13. Certyfikaty rezydencji – kiedy są potrzebne? Procedura uzyskiwania certyfikatów rezydencji

14. Rozliczanie wyjazdów służbowych – wzór delegacji na przykładzie wyjazdu zagranicznego i krajowego

15. Rozliczanie „kilometrówki” – prawidłowe zasady dokumentowania

16.  Wynagrodzenia dla członków zarządu i rad nadzorczych – rozliczenia i dokumentowanie

17. Umowy ze zleceniobiorcami i wykonawcami umów o dzieło– rozliczenie wydatków związanych z tymi osobami i ich dokumentowanie

18. Optymalizacja dokumentów źródłowych dotyczących kar, odszkodowań, w tym odszkodowań za odstąpienie od umowy – kiedy te świadczenia będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodu?

19. Umowy o zarządzanie, kontrakty menażerskie i inne umowy dotyczące świadczenia usług – jak je dokumentować, aby organy skarbowe nie kwestionowały kosztów uzyskania przychodu dotyczących tych umów?

20. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – jak ją bezpiecznie i prawidłowo udokumentować?

21. Optymalizacja dokumentów księgowych dotyczących ograniczenia rozliczania w kosztach uzyskania przychodu wydatków na usługi niematerialne, doradcze, prawne, audytorskie, licencje oraz wydatki na reklamę i promocję

22. Minimalny podatek dochodowy dla podatników będących właścicielami nieruchomości komercyjnych

23. Transakcje gotówkowe do 15.000 zł – zasady dokumentowania

24. Niezbędne dokumenty źródłowe dotyczące przyjęcia środka trwałego – jak uniknąć problemów z kwalifikacją ŚT oraz kwalifikacją prac remontowych oraz ulepszeniowych?

25. Jak udokumentować wydatki, by skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej  (Ulga B-R)?

26. Kto odpowiada za nieprawidłowe dokumentowanie umów i innych zdarzeń - księgowy, członek zarządu, pracownik? – zasady odpowiedzialności

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY