Ceny transferowe – warsztaty tworzenia dokumentacji wg nowych przepisów

O szkoleniu

Szkolenie "Ceny transferowe – warsztaty tworzenia dokumentacji wg nowych przepisów" obejmuje zmiany obowiązujące od 2017 roku jak równiez przewidziane na 2019 rok. Tworzenie dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych według wymogów, jakie aktualnie zostały narzucone podatnikom, to proces wieloetapowy, znacznie bardziej skomplikowany i czasochłonny w stosunku do opracowywania dokumentacji w latach poprzednich.

Szkolenie "Ceny transferowe" ma na celu omówienie krok po kroku, jak prawidłowo rozpoznać zakres obowiązków, stworzyć dokumentację lokalną wraz z analizami benchmarkingowymi oraz dokumentację grupową to tematy, którym poświęcone będzie szkolenie.

Praktycznemu rozwiązywaniu problemów, wynikających ze zmienionych przepisów, służyć będzie w szczególności część warsztatowa, podczas której zaprezentujemy wzory dokumentacji wg nowych przepisów.

Program szkolenia

1. Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej lokalnej – tzw. „ local file”

 • zawartość poszczególnych elementów dokumentacji na przykładach
  • opis transakcji - rodzaj, przedmiot transakcji
  • dane finansowe, określenie wartości transakcji dla potrzeb dokumentacji
  • opis przebiegu transakcji a analiza funkcjonalna i profil funkcjonalny podatnika
  • analiza danych porównawczych
  • opis podatnika, przedstawienie stron transakcji w dokumentacji
  • przedstawienie otoczenia konkurencyjnego podatnika
  • rola strategii gospodarczej w dokumentacji podatkowej
  • wymagane dokumenty i załączniki,
 • wykorzystanie wzorów dokumentacji sprzed 1 stycznia 2017
 • dokumentacje lokalne dla wielu stron transakcji

2. Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej grupowej – tzw. „master file”

 • jednostki w grupie zobowiązane do sporządzenia/posiadania dokumentacji grupowej
 • dokumentacje grupowe w spółkach osobowych
 • wskazanie podmiotu, który sporządził dokumentację grupową
 • elementy dokumentacji grupowej na przykładach
  • informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik
  • struktura organizacyjna grupy podmiotów powiązanych – zakres i sposób prezentacji
  • polityka cen transakcyjnych w dokumentacji grupowej i jako narzędzie zarządzania cenami wewnątrz grupy kapitałowej
  • opis działalności prowadzonej przez grupę - sposób przedstawienie podmiotu i zakres działalności całej grupy i zmian funkcjonalnych
  • istotne wartości niematerialne – identyfikacja i sposób prezentacji, strategia zarządzania wartościami niematerialnymi w grupie
  • opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę
 • wykorzystanie dokumentacji master file otrzymanej od zagranicznej jednostki powiązanej
 • tworzenie jednolitej dokumentacji grupowej dla całej grupy podmiotów powiązanych – praktyczne problemy

3. Analiza porównawcza jako element dokumentacji podatkowej po 1 stycznia 2017

 • podmioty obowiązane do przeprowadzenia analiz porównawczych
 • przedmiotowy zakres danych wykorzystywanych w analizach
 • dostępność danych niezbędnych do sporządzenia analizy porównawczej – stwierdzenie braku dostępności danych i konsekwencje
 • moment na który sporządzana jest analiza porównawcza
 • możliwość wykorzystania danych dostępnych wewnętrznie
 • możliwość wykorzystania danych wieloletnich
 • aktualizacja analizy danych porównawczych
 • przypadki braku obowiązku sporządzenia analizy danych porównawczych
 • opis zgodności warunków transakcji jako alternatywa dla analizy porównawczej

4. Preferowane metody szacowania cen – wykorzystanie w analizach sporządzanych przez podatnika

 • podatkowe i nie-podatkowe metody szacowania stosowane w analizach porównawczych
 • decyzja podatnika co do zastosowania metody – konsekwencje
 • omówienie podatkowych metod szacowania cen
  • metody tradycyjne szacowania cen
  • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (w wariancie wewnętrznego porównania cen oraz zewnętrznego porównania cen)
  • metoda ceny odprzedaży (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto)
  • metoda rozsądnej marży „koszt plus” (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto)
  • metody zysku transakcyjnego
  • metoda podziału zysków (w wariancie analizy rezydualnej oraz w wariancie analizy udziału)
  • metoda marży transakcyjnej netto (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski netto oraz zewnętrznego porównania marży zyski netto)
 • inne metody – zakres zastosowania

5. Szczególne zasady sporządzania dokumentacji dotyczące wybranych rodzajów transakcji

 • transakcje finansowe – pożyczki/gwarancje/poręczenia
 • wartości niematerialne i prawne
 • opłaty licencyjne
 • usługi wewnątrzgrupowe CUW
 • transakcje wspólnych przedsięwzięć
 • restrukturyzacja działalności

Cena szkolenia: 990 PLN + 23% VAT

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY