Ceny transferowe 2019

O szkoleniu

Rok 2018 jest nadal rokiem, za który podatnicy mają obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych w terminach do końca września 2019 roku. Rok 2019 przynosi zmiany w tworzeniu dokumentacji i podmiotach powiązanych.

Program szkolenia

1. Wskazanie podstawowych obszarów cen transferowych

 • pojęcie ceny transferowej
 • pojęcie podmiotów powiązanych w tym podmiotów, na które znaczący wpływ wywiera
 • pojęcie transakcji kontrolowanej
 • powiązania pośrednie

2. Zasada ceny rynkowej i jej obrony w dokumentacji

 • metody ustalania cen transferowych
 • określenie wysokości dochodu lub straty przez organ podatkowy
 • korekta cen transferowych
 • usługi o niskiej wartości
 • transakcje dotyczące pożyczki
 • korekta dochodów podatnika przez administrację podatkową

3. Dokumentacja cen transferowych w ujęciu praktycznym

 • kategorie transakcji
 • wartości transakcji
 • wyłączenia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji podatkowej tzw. Local file
 • transakcje z podmiotami z rajów podatkowych
 • elementy lokalnej dokumentacji podatkowej
 • elementy dokumentacji podatkowej (grupowej) tzw. Master file – dokumentacja grupowa jako element lokalnej dokumentacji podatkowej

4. Analiza porównawcza lub analiza zgodności (elementy oraz zasady opracowania), kiedy należy ją sporządzić i na podstawie jakich danych?

5. Na czym polega i jak wygląda kontrola cen transferowych

 • przebieg
 • terminy
 • uprawnienia kontrolowanego oraz obowiązki kontrolującego
 • dokumenty

6. Rozporządzenia wykonawcze doprecyzowujące nową ustawę

 • w sprawie sposobu zapewnienia zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi będącymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych warunkami, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane
 • w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
 • w sprawie szczegółowego zakresu elementów lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • w sprawie szczegółowego danych przekazywanych w informacjach o cenach transferowych oraz sposobu jej wypełnienia przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych

7. Przykłady tworzenia dokumentacji dla usług finansowych, towarowych, budowlanych

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY