Estoński CIT – rewolucja w podatku dochodowym – od 01.01.2021

O szkoleniu

"Estoński CIT – rewolucja w podatku dochodowym – od 01.01.2021"

Przekazanie w formie praktycznych wskazówek najważniejszych informacji dotyczących ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych tzw. estońskiego CIT – nowej instytucji podatkowej, która ma być wprowadzona w życie. Ministerstwo Finansów określiło założenia estońskiego CIT i te zagadnienia będą przedmiotem szkolenia. Na styczeń 2021 r. planowane jest wejście w życie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, którą włącza do polskiego systemu podatkowego nowy, proinwestycyjny system opodatkowania, zwany estońskim CIT. Biorąc pod uwagę konieczność przygotowania się przedsiębiorców do nadchodzących zmian celem szkolenia jest stworzenie im możliwości zapoznania się ze wstępną propozycją przepisów wraz z komentarzami wprowadzającymi.

Ponadto celem szkolenia jest:

 • przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie estońskiego CIT
 • w trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z estońskiego CIT
 • możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach
 • wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia

Osoby zainteresowane szkoleniami z Estoński CIT, zapraszamy na naszą nową stronę internetową.

szkolenia z zakresu podatków i rachunkowości


Program szkolenia

1. Prekonsultacje dotyczące ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (Estoński CIT) – propozycje zmian legislacyjnych zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów

2. Istota proinwestycyjnego systemu opodatkowywania spółek

3. Kto będzie mógł skorzystać z estońskiego podatku CIT

 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • rodzaje spółek kapitałowych
 • rodzaje udziałowców
 • limity zatrudnienia
 • limity przychodów
 • relacja przychodów pasywnych do działalności operacyjnej

4. Nakłady inwestycyjne

 • pojęcie nakładów inwestycyjnych
 • poziom nakładów inwestycyjnych

5. Co będzie przedmiotem opodatkowania estońskim CIT?

6. Odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego

7. Stawki w estońskim CIT

8. Uproszenie obowiązków ewidencyjnych

9. Znaczenie ujęcia księgowego dla rozliczenia podatkowego

10. Okres wyboru estońskiego CIT

11. Korzyści z estońskiego CIT

 • większe zdolności inwestycyjne spółek
 • wzrost produktywności i innowacyjności
 • brak podatku tak długo, jak zysk pozostaje w firmie
 • brak podatku, a co za tym idzie brak rachunkowości podatkowej, deklaracji i minimum obowiązków administracyjnych – oszczędność czasu przy rozliczeniach podatkowych
 • prostota – podatnik nie musi ustalać co jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu, obliczać odpisów amortyzacyjnych, stosować podatku minimalnego

12. Estoński CIT a prawo do ulg podatkowych, takich jak ulga badawczo-rozwojowa (B+R), IP Box, zwolnienie w strefach inwestycyjnych

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY