Samochód w firmie – zasady rozliczeń w 2019

Informacje ogólne

Miejscowość: Trójmiasto (zobacz inne kursy z tego miasta)
Termin: 2019-04-04 Zobacz inne terminy tego kursu.
Cena: 390 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

O kursie

Cel szkolenia "Samochód w firmie – zasady rozliczeń w 2019"

 • przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie rozliczania podatków dotyczących samochodów w firmie
 • w trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z rozliczania podatków dotyczących samochodów w firmie
 • możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach
 • okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu
 • wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • pełny zakres wiedzy teoretycznej
 • pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
 • możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie  w trakcie szkolenia
 • możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
 • szeroki zakres materiałów szkoleniowych

Dla kogo

 • księgowi
 • przedsiębiorcy
 • specjaliści podatkowi, w tym specjaliści CIT, PIT i VAT
 • właściciele biur rachunkowych
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Program

1. Rozliczenia dotyczące podatku VAT

 • Definicje legalne: samochód osobowy, ciężarowy, pojazd samochodowy, nowy środek transportu – jak czytać słowniczek?
 • Badania techniczne pojazdów – a status pojazdu samochodowego
 • Leasing, najem lub zakup samochodu ? – porównanie metod pozyskania samochodu w firmie
 • Ogólne zasady związane z odliczaniem podatku naliczonego od pojazdów samochodowych
 • Ogólne zasady związane z odliczaniem podatku naliczonego od materiałów eksploatacyjnych do samochodu i benzyny
 • Pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej – zasady rozliczeń VAT
 • Pojazdy samochodowe wykorzystywane w celach mieszanych – zasady rozliczeń VAT
 • Zmiana przeznaczenia użytkowania pojazdu
 • Procedura VAT marży
 • Omówienie zasad składnia VAT-26

2. Rozliczenia dotyczące podatku PIT i CIT

 • Rozróżnienie między samochodem osobowym, a ciężarowym
 • Samochód jako środek trwały
  • wartość początkowa
  • metody amortyzacyjne
  • limity amortyzacyjne w 2019
  • wykreślenie samochodu z ewidencji
  • kontrola ewidencji
 • Wykorzystywanie samochodu niebędącego środkiem trwałym podatnika – kiedy jest możliwe? Warunki i zasady rozliczeń
 • Leasing operacyjny a leasing finansowy od 2019
 • Rozliczenia kosztów dotyczące ubezpieczenia, materiałów eksploatacyjnych, benzyny
 • Zbycie samochodu – konsekwencje podatkowe
 • Wykorzystywanie samochodów służbowych w celach prywatnych
 • Samochody prywatne wykorzystywane na cele służbowe
 • Samochody a delegacje – rozliczanie
   

Cena szkolenia: 390 PLN + 23% VAT

Prowadzący

Ekspert Instytutu z zakresu podatków

Doradca Podatkowy
Radca Prawny
Członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych
Członek komisji do spraw karno-skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest też absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”.

Doświadczenie zdobyła jako pracownik organów administracji skarbowej oraz największych kancelarii prawnych i firm audytorsko – księgowych, obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada również doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w kusie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia faksem lub e-mailem, lub wypełnienie zgłoszenia internetowego.

Karta zgłoszenia oraz wypełniony formularz internetowy mają formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: kursu, materiałów, przerw kawowych. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Składniki ceny za szkolenia wyjazdowe są zmienne i każdorazowo określane w ofercie.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem lub mailem) najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na kurs, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie kursu

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania kursu najpóźniej 3 dni roboczych przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić kursu. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 390 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt

Anna Bocian
tel.: +48 22 403 40 94
anna.bocian@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY