KFS szkolenia, nabór i wytyczne KFS 2021

KFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wsparcie finansowe przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników, które służy uaktualniania oraz uzupełniania kwalifikacji zawodowych. O dofinansowanie z KFS może wystąpić każdy pracodawca czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

Pracodawca może otrzymać środki KFS szkolenia w wysokości:

  • 80% - każda firma
  • 100% - mikro przedsiębiorca

kosztów kształcenia ustawicznego.

By uzyskać środki z KFS na szkolenia, należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności, zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Wniosek należy pobrać ze strony swojego Urzędu. Część większości wniosków musi wypełnić firma szkoleniowa.

Więcej informacji o KFS oraz procedurze pozyskanie środków, naborze i wytycznych KFS 2021, znajdziecie Państwo w dokumencie, który możecie pobrać, klikając w poniższy link.

  pobierz informacje o KFS – Krajowym Funduszu Szkoleniowym 2021


NOWY