Ceny transferowe 2019

nowelizacja przepisów od 1 stycznia 2019 roku

2 dni

Informacje ogólne

Miejscowość: Katowice (zobacz inne kursy z tego miasta)
Termin: 2019-04-04 — 2019-04-05 Zobacz inne terminy tego kursu.
Cena: 690 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

O kursie

Rok 2018 jest nadal rokiem, za który podatnicy mają obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych w terminach do końca września 2019 roku. Rok 2019 przynosi zmiany w tworzeniu dokumentacji i podmiotach powiązanych.

Program

1. Wskazanie podstawowych obszarów cen transferowych

 • pojęcie ceny transferowej
 • pojęcie podmiotów powiązanych w tym podmiotów, na które znaczący wpływ wywiera
 • pojęcie transakcji kontrolowanej
 • powiązania pośrednie

2. Zasada ceny rynkowej i jej obrony w dokumentacji

 • metody ustalania cen transferowych
 • określenie wysokości dochodu lub straty przez organ podatkowy
 • korekta cen transferowych
 • usługi o niskiej wartości
 • transakcje dotyczące pożyczki
 • korekta dochodów podatnika przez administrację podatkową

3. Dokumentacja cen transferowych w ujęciu praktycznym

 • kategorie transakcji
 • wartości transakcji
 • wyłączenia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji podatkowej tzw. Local file
 • transakcje z podmiotami z rajów podatkowych
 • elementy lokalnej dokumentacji podatkowej
 • elementy dokumentacji podatkowej (grupowej) tzw. Master file – dokumentacja grupowa jako element lokalnej dokumentacji podatkowej

4. Analiza porównawcza lub analiza zgodności (elementy oraz zasady opracowania), kiedy należy ją sporządzić i na podstawie jakich danych?

5. Na czym polega i jak wygląda kontrola cen transferowych

 • przebieg
 • terminy
 • uprawnienia kontrolowanego oraz obowiązki kontrolującego
 • dokumenty

6. Rozporządzenia wykonawcze doprecyzowujące nową ustawę

 • w sprawie sposobu zapewnienia zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi będącymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych warunkami, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane
 • w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
 • w sprawie szczegółowego zakresu elementów lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • w sprawie szczegółowego danych przekazywanych w informacjach o cenach transferowych oraz sposobu jej wypełnienia przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych

7. Przykłady tworzenia dokumentacji dla usług finansowych, towarowych, budowlanych

Cena szkolenia: 690 PLN + 23% VAT

Prowadzący

Ekspert Instytutu z zakresu podatków

Doradca Podatkowy

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Posiada wieloletnią praktykę w spółkach audytorskich, duże doświadczenie w przeprowadzaniu nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych oraz dydaktyczne w szkołach wyższych.

Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów.

Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, rachunkowości oraz przekształceniach form organizacyjno-prawnych.

Opinie o wykładowcy

Opinia:

Szkolenie przygotowane i przeprowadzone profesjonalnie. Informacje przekazane obrazowo, poparte dodatkowymi materiałami. Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie

Agnieszka Dziwińska
Helden Helt & Fischer

Opinia:

Szkolenie na wysokim poziomie, spełniające wszelkie oczekiwania. Zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta. Dużym plusem jest możliwość uzyskania obszernych konsultacji wg potrzeb Klienta.

Alicja Pląsek
Biuro Rachunkowe Alicja Pląsek

Opinia:

Szkolenie świetnie zorganizowane. Wykładowca poruszał tematy najbardziej aktualne i praktyczne

Alina Żukrowska
Lotos Kolej

Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w kusie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia faksem lub e-mailem, lub wypełnienie zgłoszenia internetowego.

Karta zgłoszenia oraz wypełniony formularz internetowy mają formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: kursu, materiałów, przerw kawowych. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Składniki ceny za szkolenia wyjazdowe są zmienne i każdorazowo określane w ofercie.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem lub mailem) najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na kurs, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie kursu

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania kursu najpóźniej 3 dni roboczych przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić kursu. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 690 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt

Anna Bocian
tel.: +48 22 403 40 94
anna.bocian@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY