Leasing w polskim prawie

Program szkolenia

CZĘŚĆ BILANSOWA

1. Wprowadzenie

 • Leasing w Kodeksie Cywilnym
 • Leasing, najem , dzierżawa – rozróżnienie między umowami
 • Kluczowe definicje w KSR 5 (opłata manipulacyjna, wstępna, wartość końcowa, itp.)
 • Umowa leasingu w KSR 5 (kryteria, warunki). Klasyfikacja umów leasingu, najmu, dzierżawy
 • Rodzaje umów leasingowych i podstawowe zasady ich klasyfikacji
 • Leasing w ustawach o podatku dochodowym CIT a  leasing w KSR 5

2. Leasing operacyjny – ewidencja i klasyfikacja u korzystającego

 • Opłaty
 • Zwrot przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
 • Przeniesienie prawa własności po zakończeniu umowy
 • Zmiany okresu umowy, zawarcie dodatkowych umów

3. Leasing operacyjny – ewidencja i klasyfikacja u finansującego

 • Opłaty
 • Zwrot przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
 • Przeniesienie prawa własności po zakończeniu umowy
 • Zmiany okresu umowy, zawarcie dodatkowych umów
 • Sprzedaż osobie trzeciej

4. Leasing finansowy – ewidencja i klasyfikacja u korzystającego

 • Wycena wartości początkowej
 • amortyzacja
 • rozliczenie opłaty leasingowej (część odsetkowa i kapitałowa)
 • Zmiany okresu umowy
 • Opłaty
 • Zwrot przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
 • Przeniesienie prawa własności po zakończeniu umowy
 • Zmiany okresu umowy, zawarcie kolejnej umowy, wykup
 • Wygaśnięcie, rozwiązanie umowy

5. Leasing operacyjny – ewidencja i klasyfikacja u finansującego

 • Rozliczenie opłaty leasingowej (część odsetkowa i kapitałowa)
 • Zmiany okresu umowy,
 • Opłaty
 • Zwrot przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
 • Przeniesienie prawa własności po zakończeniu umowy
 • Zmiany okresu umowy, zawarcie kolejnej umowy, wykup
 • Wygaśnięcie, rozwiązanie umowy

6. Leasing zwrotny – charakterystyka i ewidencja

7. Najem, dzierżawa – charakterystyka i ewidencja

8. Zastosowanie uproszczeń

9. Wybrane zagadnienia szczególne

 • Leasing samochodu osobowego
 • Wykup przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
 • Zagadnienia walutowe

CZĘŚĆ PODATKOWA

1. Leasing w ustawach o podatku dochodowym

 • podatkowa klasyfikacja leasingu – leasing operacyjny a leasing finansowy
 • sposób wyboru metody leasingu; warunki do spełnienia
 • zasady ujmowania w kosztach podatkowych w przypadku leasingu operacyjnego w pkpir i księgach handlowych
 • zasady ujmowania w kosztach podatkowych w przypadku leasingu finansowego w pkpir i księgach handlowych
 • zasady ustalania wartości początkowej w przypadku leasingi finansowego
 • sposoby zakończenia umowy
 • korzyści wyboru umowy leasingowej
 • szczególne zasady rozliczania leasingu samochodów osobowych w przypadku leasingu operacyjnego i finansowego

2. Leasing a podatek od towarów i usług

 • leasing finansowy a dostawa towarów
 • leasing operacyjny a świadczenie usług
 • moment powstania obowiązku podatkowego u leasingodawcy
 • moment odliczenia podatku naliczonego u leasingobiorcy
 • szczególne zasady odliczania podatku VAT w przypadku leasingu samochodów osobowych
 • kiedy składamy VAT-26 w przypadku zaliczki na umowę leasingową

3. Leasing samochodów osobowych

4. Leasing nieruchomości

5. Leasing gruntów

6. Leasing zwrotny

7. Leasing w walucie obcej

8. Wybrane aspekty podatkowe działań realizowanych podczas umowy leasingowej

 • Ubezpieczenie przedmiotu leasingu a stawka VAT
 • Cesja umowy leasingowej
 • Przekształcenia podmiotów a umowy leasingowe
 • Zakończenie umowy leasingowej

Cena szkolenia: 1 090 PLN + 23% VAT

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY