Leasing w polskim prawie - aspekty podatkowe

Program szkolenia

1. Leasing w ustawach o podatku dochodowym

 • podatkowa klasyfikacja leasingu – leasing operacyjny a leasing finansowy
 • sposób wyboru metody leasingu; warunki do spełnienia
 • zasady ujmowania w kosztach podatkowych w przypadku leasingu operacyjnego w pkpir i księgach handlowych
 • zasady ujmowania w kosztach podatkowych w przypadku leasingu finansowego w pkpir i księgach handlowych
 • zasady ustalania wartości początkowej w przypadku leasingi finansowego
 • sposoby zakończenia umowy
 • korzyści wyboru umowy leasingowej
 • szczególne zasady rozliczania leasingu samochodów osobowych w przypadku leasingu operacyjnego i finansowego

2. Leasing a podatek od towarów i usług

 • leasing finansowy a dostawa towarów
 • leasing operacyjny a świadczenie usług
 • moment powstania obowiązku podatkowego u leasingodawcy
 • moment odliczenia podatku naliczonego u leasingobiorcy
 • szczególne zasady odliczania podatku VAT w przypadku leasingu samochodów osobowych
 • kiedy składamy VAT-26 w przypadku zaliczki na umowę leasingową

3. Leasing samochodów osobowych

4. Leasing nieruchomości

5. Leasing gruntów

6. Leasing zwrotny

7. Leasing w walucie obcej

8. Wybrane aspekty podatkowe działań realizowanych podczas umowy leasingowej

 • Ubezpieczenie przedmiotu leasingu a stawka VAT
 • Cesja umowy leasingowej
 • Przekształcenia podmiotów a umowy leasingowe
 • Zakończenie umowy leasingowej

Cena szkolenia: 490 PLN + 23% VAT

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY