Obrót międzynarodowy w transakcjach towarowych i usługowych a podatek od towarów i usług

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA "Obrót międzynarodowy w transakcjach towarowych i usługowych a podatek od towarów i usług"

Wiedza

Uczestnik zapozna się ze szczegółowymi zagadnieniami w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług w przypadku transgranicznych transakcji towarowych i usługowych na tle interpretacji podatkowych i orzecznictwa sądowego

Umiejętności

Uczestnik potrafi rozliczyć pod kątem podatku od towarów i usług eksport i import towarów, wewnątrzwspólnotową dostawę i wewnątrzwspólnotowe nabycie, eksport i import usług. Zna zasady powstawania obowiązku podatkowego i ustalania podstawy opodatkowania

Adresaci szkolenia

Pracownicy działów księgowych oraz biur rachunkowych

Program szkolenia

1. Rozliczanie usług międzynarodowych - polskie przepisy a przepisy unijne.

2. Ogólne zasady ustawy o podatku od towarów i usług - tzw. zasada odwrotnego obciążenia.

3. Podatnik z tytułu nabycia usług od podmiotu zagranicznego.

4. Miejsce świadczenia usług - specyficzne regulacje.

5. Definicja "podatnika" dla celów usług transgranicznych.

6. Stałe miejsce prowadzenie działalności gospodarczej a VAT.

7. Opodatkowanie VAT usług związanych z nieruchomościami.

8. Opodatkowanie VAT usług transportu pasażerów.

9. Targi, wystawy, imprezy sportowe i kulturalne a miejsce świadczenia.

10. Podmiot spoza Unii Europejskiej a rozliczanie niektórych rodzajów usług.

11. Rozliczanie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych – procedura MOSS

12. Informacje podsumowujące.

13. Powstanie obowiązku podatkowego (art. 19a).

14. Faktury przy usługach międzynarodowych (art. 106a).

15. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów – definicja i charakterystyka

16. Magazyn konsygnacyjny – zasady i warunki zastosowania

17. Moment powstania obowiązku podatkowego w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

18. Podstawa opodatkowania przy WDT i WNT

19. Podstawa zastosowania stawki 0% przy WDT

20. Obowiązki rejestracyjne podatników uczestniczących w obrocie międzynarodowym

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY