Zmiany w CIT 2021 oraz aktualne problemy

O szkoleniu

"Szkolenie CIT 2021 - zmiany oraz aktualne problemy"

Wiedza

Uczestnik szkolenia CIT 2021 zapozna się ze szczegółowymi zagadnieniami w zakresie wprowadzanych zmian 2020 oraz 2021 dotyczących przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych oraz aktualnych problemów w podatku CIT na tle interpretacji podatkowych i orzecznictwa sądowego

Umiejętności

Uczestnik potrafi dokonać identyfikacji możliwych skutków podatkowych wprowadzonych zmian oraz ma świadomość obszarów rodzących ryzyko podatkowe

Adresaci szkolenia

Pracownicy działów księgowych oraz biur rachunkowych


Osoby zainteresowane szkoleniami z podatku CIT, zapraszamy na naszą nową stronę internetową.

szkolenia z zakresu podatków i rachunkowości


zmiany w CIT 2021 szkolenie

Program szkolenia

1. Estoński CIT, nowe przepisy w zakresie stosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

 • podmioty uprawnione do opodatkowania ryczałtem – ustawowe warunki stosowania ryczałtu
 • przedmiot i podstawa opodatkowania
 • odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego
 • stawki podatku, warunki obniżenia stawek
 • domiar zobowiązania podatkowego
 • podatek od ukrytych zysków
 • obowiązki informacyjne
 • terminy płatności ryczałtu
 • alternatywna forma opodatkowania tzw. niemiecki fundusz inwestycyjny - zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów
 • odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne
 • przepisy przejściowe
 • czy warto wybrać estoński CIT – zalety i zagrożenia

2. Objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych

 • zasady opodatkowania
 • obowiązki podatnika
 • opodatkowanie dochodów komplementariusza
 • zwolnienie u komandytariusza części przychodów uzyskanych z udziału w spółce - warunki stosowania zwolnienia, przepisy przejściowe
 • możliwość stosowania dotychczasowych zasad do dnia 30 kwietnia 2021
 • kontynuacja wartości początkowej środków trwałych i metody amortyzacji,
 • odliczanie strat
 • zmiana zasad opodatkowania spółki komandytowej, a dochody z lat poprzednich
 • czy warto przekształcić spółkę komandytową w spółkę jawną lub spółkę z o.o.

3. Objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych niektórych spółek jawnych

 • spółki jawne opodatkowane na dotychczasowych zasadach - warunki stosowania starych przepisów,
 • nowe obowiązki informacyjne spółek jawnych
 • obowiązki spółki jawnej jako podatnika CIT, zasady opodatkowania
 • przepisy przejściowe

4. Spółki nieruchomościowe – nowe obowiązki

5. Ograniczenie możliwości podwyższania i obniżania stawek amortyzacyjnych przez podmioty korzystające ze zwolnienia podatkowego

6. Zmiana definicji używanych środków trwałych w przypadku stosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych

7. Zmiany w zakresie stosowania obniżonej stawki CIT 9% - podwyższenie limitu przychodów

8. Informacja o strategii podatkowej

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY