Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce

O szkoleniu

"Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce" - szkolenie ma na celu m.in. omówienie zmian w prawie pracy obowiązujących od 1 stycznia 2019 r., wprowadzonych ustawą z dnia 10.01.2018 r. w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją wraz z problematyką związaną z wprowadzeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które wymusza zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych. W trakcie szkolenia poruszymy również zagadnienia, często skomplikowane, dotyczące czasu pracy.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia i planowanych zmian przepisów Kodeksu pracy i innych ustaw i rozporządzeń.

Program szkolenia

I. Nowy katalog danych osobowych w procesie rekrutacji i zatrudnienia
zmiany od 1 stycznia 2019

1. jakich danych osobowych możemy żądać od kandydata do pracy i samego pracownika w związku z nawiązaniem stosunku pracy
2. doprecyzowanie udostępniania danych osobowych w celach prowadzonego ZFŚS

II. Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
zmiany od 1 stycznia 2019

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej
1. akta osobowe prowadzone w 4 częściach (A B C D)
2. możliwość przechowywania dokumentów w innym porządku niż chronologicznym
3. poszerzenie wykazu dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych (skierowania na badania, wnioski urlopowe)
4. co obejmuje dokumentacja pracownicza w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (szczegółowy katalog dokumentacji obowiązujący od 01 stycznia 2019 r.)
5. okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z przepisów

Doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej
1. zasady doręczania zawiadomienia o odbiorze dokumentacji pracowniczej
2. warunki niemożności odbioru zawiadomienia
3. wydanie dokumentacji pracowniczej również dla osób upoważnionych
4. zasady odbioru dokumentacji pracowniczej

Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej
1. dokumentacja przechowywana w postaci papierowej i elektronicznej
2. wniosek i termin na wydanie dokumentacji
3. wniosek w aktach osobowych

III. Zmiany przepisów ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

Nowe obowiązki pracodawcy od 1 stycznia 2019
zmiany w ustawie Kodeks Pracy

1. prowadzenie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej
2. zmiana formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej
3. odróżnienie „formy elektronicznej” od „postaci elektronicznej” dokumentu
4. nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej
5. nowe obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy
6. obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji
7. ponowne zatrudnienie pracownika a dokumentacja pracownicza
8. obowiązek niszczenia dokumentacji pracowniczej
9. obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników i byłych pracowników w związku ze zmianą postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej

Zmiana formy wypłaty wynagrodzenia
zmiany w ustawie Kodeks Pracy

1. formy wypłaty wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r.
2. procedura postępowania pracodawcy wprowadzającego nowe przepisy dotyczące bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia

IV. Dokumentacja kadrowa w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO
na bazie najnowszych wyjaśnień Urzędu Ochrony Danych Osobowych

1. Pozyskiwanie danych osobowych w procesie rekrutacji

 • gromadzenie danych w procesie rekrutacji
 • warunki wyrażenia zgody w dokumentach rekrutacyjnych
 • żądanie danych osobowych w aktualnym stanie prawnym i planowane zmiany dot. tych danych
 • zakończenie procesu rekrutacji - co ze złożonymi aplikacjami
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacji
 • jak długo można przetwarzać dane kandydatów na pracowników

2. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ZFŚS

 • jakie dane można pozyskiwać w związku z wejściem w życiem rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 • czy potrzebna jest zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów
 • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
 • stanowisko GIODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione
 • obowiązek informacyjny
V. Praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w różnych systemach czasu pracy

1. Sporządzanie rozkładów czasu pracy

 • w jakich sytuacjach powstaje obowiązek tworzenia rozkładów czasu pracy
 • w jaki sposób i w jakim terminie należy przekazać rozkład czasu pracy pracownikowi
 • kiedy pracodawca będzie miał możliwość zmiany rozkładu czasu pracy

2. Odpracowanie wyjść prywatnych

3. Zatrudnienie lub zwolnienie w trakcie okresu rozliczeniowego

 • rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego skutkujące wypłatą dodatkowego wynagrodzenia wraz z dodatkiem
 • niedopracowanie godzin w związku z nierównomiernym rozkładem czasu pracy na poszczególne miesiące danego okresu rozliczeniowego

4. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych

 • prawidłowe ustalenie nadgodzin „dobowych i średniotygodniowych”
 • wysokość dodatku

5. Jak nieobecności w pracy wpływają na kwalifikację nadgodzin

VI. Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy

1. Ogólne przepisy o rozwiązaniu umowy o pracę

2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

4. Świadectwo pracy

 • terminy na wydanie świadectwa pracy
 • żądanie wydania świadectwa pracy przez pracownika
 • treść świadectwa pracy

Terminy szkoleń

Sopot

Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce
RODO, Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe

4 dni - Hotel Haffner****
2019-05-28
Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce
RODO, Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe

4 dni - Hotel Haffner****
2019-06-25
Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce
RODO, Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe

5 dni - Hotel Haffner**** z wycieczką promem do Szwecji
2019-05-28
Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce
RODO, Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe

5 dni - Hotel Haffner**** z wycieczką promem do Szwecji
2019-06-25

Świętokrzyskie

Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce
RODO, Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe

3 dni - Sandomierz, Hotel Mały Rzym***
2019-05-29

Małopolskie

Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce
RODO, Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe

3 dni - Gródek nad Dunajcem, Lemon Resort SPA***
2019-05-29
Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce
RODO, Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe

3 dni - Muszyna, Hotel Klimek****
2019-05-15
Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce
RODO, Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe

3 dni - Piwniczna-Zdrój, Hotel Piwniczna**** SPA & Conference
2019-05-22
Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce
RODO, Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe

3 dni - Stryszawa, Beskidzki Raj***
2019-05-22

Lubuskie

Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce
RODO, Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe

3 dni - Wronki, Hotel Wartoslaw***
2019-05-12
Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce
RODO, Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe

3 dni - Wronki, Hotel Wartoslaw***
2019-06-12

Wisła

Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce
RODO, Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe

4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech (Morawski Kras)
2019-05-14
Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce
RODO, Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe

4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech (Morawski Kras)
2019-06-04
Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce
RODO, Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe

3 dni - Hotel Gołębiewski****
2019-05-15

Ustrzyki Dolne

Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce
RODO, Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe

4 dni - Hotel Arłamów**** z wycieczką po Bieszczadach lub do Lwowa
2019-10-15

Warmińsko-Mazurskie

Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce
RODO, Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe

3 dni - Ruciane Nida, Mazurski Raj***
2019-05-22
Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce
RODO, Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe

3 dni - Ruciane Nida, Mazurski Raj***
2019-06-05
Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce
RODO, Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe

3 dni - Mikołajki, Hotel Gołębiewski****
2019-05-15
Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce
RODO, Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe

3 dni - Gietrzwałd, Hotel Marina Club Destination SPA*****
2019-05-29
Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce
RODO, Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe

3 dni - Mikołajki, Hotel Gołębiewski****
2019-06-12

Dolnośląskie

Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce
RODO, Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe

3 dni - Krotoszyce, Pałac Krotoszyce***
2019-05-29

Śląskie

Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce
RODO, Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe

3 dni - Istebna, Złoty Groń***
2019-05-22
Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce
RODO, Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe

3 dni - Ustroń, Mazowsze Medi SPA***
2019-05-15

Kołobrzeg

Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce
RODO, Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe

4 dni - Hotel Marine***** z wycieczką na Bornholm
2019-06-11
Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce
RODO, Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe

4 dni - Hotel Leda**** z wycieczką na Bornholm
2019-09-10

Wielkopolskie

Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce
RODO, Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe

3 dni - Strugi, Hotel Górecznik***
2019-05-15

Karpacz

Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce
RODO, Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe

4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech
2019-05-21
Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce
RODO, Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe

4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech
2019-06-11

Zakopane

Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce
RODO, Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe

4 dni - Hotel Grand Nosalowy Dwór****z wycieczką na Słowację
2019-05-28
Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce
RODO, Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe

4 dni - Hotel Grand Nosalowy Dwór****z wycieczką na Słowację
2019-06-11

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY