Samochód w firmie – zasady rozliczeń w 2019

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA "Samochód w firmie - zasady rozliczeń w 2019"

Wiedza:

 • przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie rozliczania podatków dotyczących samochodów w firmie
 • możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach

Umiejętności:

 • w trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z rozliczania podatków dotyczących samochodów w firmie i należytej staranności podatnika

Adresaci szkolenia:

 • księgowi
 • przedsiębiorcy
 • specjaliści podatkowi, w tym specjaliści CIT, PIT i VAT
 • właściciele biur rachunkowych
 • pracownicy działu controllingu
 • członkowie zarządu
 • członkowie rady nadzorczej
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Program szkolenia

1. Rozliczenia dotyczące podatku VAT

 • Definicje legalne: samochód osobowy, ciężarowy, pojazd samochodowy, nowy środek transportu – jak czytać słowniczek?
 • Badania techniczne pojazdów – a status pojazdu samochodowego
 • Leasing, najem lub zakup samochodu ? – porównanie metod pozyskania samochodu w firmie
 • Ogólne zasady związane z odliczaniem podatku naliczonego od pojazdów samochodowych
 • Ogólne zasady związane z odliczaniem podatku naliczonego od materiałów eksploatacyjnych do samochodu i benzyny
 • Pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej – zasady rozliczeń VAT
 • Pojazdy samochodowe wykorzystywane w celach mieszanych – zasady rozliczeń VAT
 • Zmiana przeznaczenia użytkowania pojazdu
 • Procedura VAT marży
 • Omówienie zasad składnia VAT-26

2. Rozliczenia dotyczące podatku PIT i CIT

 • Rozróżnienie między samochodem osobowym, a ciężarowym
 • Samochód jako środek trwały
  • wartość początkowa
  • metody amortyzacyjne
  • limity amortyzacyjne w 2019
  • wykreślenie samochodu z ewidencji
  • kontrola ewidencji
 • Wykorzystywanie samochodu niebędącego środkiem trwałym podatnika – kiedy jest możliwe? Warunki i zasady rozliczeń
 • Leasing operacyjny a leasing finansowy od 2019
 • Rozliczenia kosztów dotyczące ubezpieczenia, materiałów eksploatacyjnych, benzyny
 • Zbycie samochodu – konsekwencje podatkowe
 • Wykorzystywanie samochodów służbowych w celach prywatnych
 • Samochody prywatne wykorzystywane na cele służbowe
 • Samochody a delegacje – rozliczanie
   

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY