Split Payment - system podzielonej płatności od 1 lipca 2018

O szkoleniu

Celem szkolenia "Split Payment " jest przedstawienie uczestnikom wiedzy na temat obowiazującego od dnia 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności. Stanowi to istotną rewolucję w rozliczeniu podatku od towarów i usług, która ma bezpośrednie przełożenie na płynność finansową przedsiębiorstw i sposób dokonywanych płatności. Przepisy, które weszły w życie przepisy wiążą się również ze zmianami kształtu deklaracji VAT – 7.

Program szkolenia

1. Zmiana w ustawie o VAT - mechanizm podzielonej płatności („split payment”)

 • Podzielona płatność – nowela VAT oraz Prawa Bankowego od lipca 2018
 • Metoda dobrowolna czy obowiązkowa – czy „split payment” będzie dotyczył każdego podatnika VAT?
 • Jak się przygotować do „split payment” oraz jaki wpływ na firmę będzie miał „split payment”?
 • Korzyści zastosowania „split payment”

2. Rachunek VAT – nowa usługa w systemie bankowym

 • Kto będzie miał  rachunek VAT i jak to się robi?
 • „Dedykowany komunikat przelewu” – przelew zdefiniowany w ustawie o VAT
 • Czy dostawca ma wpływ na wybór metody płatności od kupującego?
 • Jak rozliczyć transakcję przy zastosowaniu „split payment”?
 • Do kogo należą środki zgromadzone na rachunku VAT
 • Na co czy można przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT?
 • Jak zasilać i obciążać rachunek VAT?

3. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie „split payment”

4. Częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?

 • Częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?
 • Podatnicy VAT zwolnieni a „split payment”?
 • Podatnicy stosujący „odwrotne obciążenie” a „split payment”
 • Osoby  fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej a „split payment”
 • Formy płatności  transakcji handlowych a „split payment”

5. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu „split payment”

 • Prawo do odliczenia VAT a „split payment”
 • Termin zwrotu VAT a „split payment”
 • Transakcje międzynarodowe a „split payment”

Cena szkolenia: 490 PLN + 23% VAT

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY