Bezpieczne i optymalne rozliczanie dokumentów księgowych w świetle nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych (RODO)

Informacje ogólne

Miejscowość: Szczecin (zobacz inne kursy z tego miasta)
Termin: 2019-03-07 Zobacz inne terminy tego kursu.
Cena: 490 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

Program

1. Czym są dokumenty źródłowe do faktur? Podstawy prawne dotyczące posiadania dokumentów źródłowych w księgowości uproszczonej i pełnej

2. Jak gromadzić dokumenty źródłowe do faktur i czy jest to konieczne?

3. Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie dokumentów źródłowych do faktur w księgowości uproszczonej i pełnej?

4. Rodzaje dokumentów źródłowych w ustawie o rachunkowości oraz w ustawach podatkowych

5. Dokumenty źródłowe a ochrona danych osobowych – jak przetwarzać dane by nie naruszać RODO?

6. Umowy pisemne jako dokumenty źródłowe do faktur oraz umowy ustne. Czy faktura może zastąpić umowę pisemną?

7. Kiedy trzeba wystawić rachunek a kiedy fakturę do umowy? Jak prawidłowo opisywać sprzedaż usług i towarów na rachunkach i fakturach?

8. Regulaminy jako dokumenty źródłowe

  • regulaminy dotyczące konkursów
  • regulaminy dotyczące wykorzystywania samochodów służbowych w celach prywatnych
  • regulaminy dotyczące korzystania z firmowego sprzętu

9. Dodatkowe świadczenia zawarte w umowach: sprzęt firmowy i noclegi – jak stworzyć umowę, aby nie stanowiły one nieodpłatnego świadczenia dla Zleceniobiorców? Omówienie wyroku TK dotyczącego nieodpłatnych świadczeń

10. Rozliczanie imprez integracyjnych – jak prawidłowo udokumentować udział pracowników w imprezie aby nie stanowił nieodpłatnego świadczenia

11. Szkolenia dla pracowników i zleceniobiorców – jak je udokumentować, aby nie stanowiły nieodpłatnego świadczenia

12. Jak uregulować zwrot wydatków w umowach dla Zleceniobiorców? Praktyczne przykłady

13. Certyfikaty rezydencji – kiedy są potrzebne? Procedura uzyskiwania certyfikatów rezydencji

14. Rozliczanie wyjazdów służbowych – wzór delegacji na przykładzie wyjazdu zagranicznego i krajowego

15. Rozliczanie „kilometrówki” – prawidłowe zasady dokumentowania

16.  Wynagrodzenia dla członków zarządu i rad nadzorczych – rozliczenia i dokumentowanie

17. Umowy ze zleceniobiorcami i wykonawcami umów o dzieło– rozliczenie wydatków związanych z tymi osobami i ich dokumentowanie

18. Optymalizacja dokumentów źródłowych dotyczących kar, odszkodowań, w tym odszkodowań za odstąpienie od umowy – kiedy te świadczenia będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodu?

19. Umowy o zarządzanie, kontrakty menażerskie i inne umowy dotyczące świadczenia usług – jak je dokumentować, aby organy skarbowe nie kwestionowały kosztów uzyskania przychodu dotyczących tych umów?

20. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – jak ją bezpiecznie i prawidłowo udokumentować?

21. Optymalizacja dokumentów księgowych dotyczących ograniczenia rozliczania w kosztach uzyskania przychodu wydatków na usługi niematerialne, doradcze, prawne, audytorskie, licencje oraz wydatki na reklamę i promocję

22. Minimalny podatek dochodowy dla podatników będących właścicielami nieruchomości komercyjnych

23. Transakcje gotówkowe do 15.000 zł – zasady dokumentowania

24. Niezbędne dokumenty źródłowe dotyczące przyjęcia środka trwałego – jak uniknąć problemów z kwalifikacją ŚT oraz kwalifikacją prac remontowych oraz ulepszeniowych?

25. Jak udokumentować wydatki, by skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej  (Ulga B-R)?

26. Kto odpowiada za nieprawidłowe dokumentowanie umów i innych zdarzeń - księgowy, członek zarządu, pracownik? – zasady odpowiedzialności

Prowadzący

Ekspert Instytutu z zakresu podatków

Doradca Podatkowy
Radca Prawny

Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest też absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”.

Doświadczenie zdobyła jako pracownik organów administracji skarbowej oraz największych kancelarii prawnych i firm audytorsko – księgowych, obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Jest członkiem komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz członkiem komisji do spraw karno-skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada również doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w kusie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia ma formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 14 dni roboczych przed kursem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: kursu, materiałów, przerw kawowych. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na kurs, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie kursu

Organizator zastrzega sobie prawo do:

  • odwołania kursu najpóźniej 7 dni roboczych przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
  • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić kursu. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 490 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt

Anna Bocian
tel.: +48 22 403 40 94
anna.bocian@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY