Split Payment - system podzielonej płatności od 1 lipca 2018

Informacje ogólne

Miejscowość: Szczecin (zobacz inne kursy z tego miasta)
Termin: 2018-11-23 Zobacz inne terminy tego kursu.
Cena: 490 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

O kursie

Celem szkolenia "Split Payment " jest przedstawienie uczestnikom wiedzy na temat obowiazującego od dnia 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności. Stanowi to istotną rewolucję w rozliczeniu podatku od towarów i usług, która ma bezpośrednie przełożenie na płynność finansową przedsiębiorstw i sposób dokonywanych płatności. Przepisy, które weszły w życie przepisy wiążą się również ze zmianami kształtu deklaracji VAT – 7.

Program

1. Zmiana w ustawie o VAT - mechanizm podzielonej płatności („split payment”)

 • Podzielona płatność – nowela VAT oraz Prawa Bankowego od lipca 2018
 • Metoda dobrowolna czy obowiązkowa – czy „split payment” będzie dotyczył każdego podatnika VAT?
 • Jak się przygotować do „split payment” oraz jaki wpływ na firmę będzie miał „split payment”?
 • Korzyści zastosowania „split payment”

2. Rachunek VAT – nowa usługa w systemie bankowym

 • Kto będzie miał  rachunek VAT i jak to się robi?
 • „Dedykowany komunikat przelewu” – przelew zdefiniowany w ustawie o VAT
 • Czy dostawca ma wpływ na wybór metody płatności od kupującego?
 • Jak rozliczyć transakcję przy zastosowaniu „split payment”?
 • Do kogo należą środki zgromadzone na rachunku VAT
 • Na co czy można przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT?
 • Jak zasilać i obciążać rachunek VAT?

3. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie „split payment”

4. Częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?

 • Częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?
 • Podatnicy VAT zwolnieni a „split payment”?
 • Podatnicy stosujący „odwrotne obciążenie” a „split payment”
 • Osoby  fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej a „split payment”
 • Formy płatności  transakcji handlowych a „split payment”

5. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu „split payment”

 • Prawo do odliczenia VAT a „split payment”
 • Termin zwrotu VAT a „split payment”
 • Transakcje międzynarodowe a „split payment”

Cena szkolenia: 490 PLN + 23% VAT

Prowadzący

Ekspert Instytutu z zakresu podatków

Doradca Podatkowy

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Posiada wieloletnią praktykę w spółkach audytorskich, duże doświadczenie w przeprowadzaniu nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych oraz dydaktyczne w szkołach wyższych.

Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów.

Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, rachunkowości oraz przekształceniach form organizacyjno-prawnych.

Opinie o wykładowcy

Opinia:

Szkolenie przygotowane i przeprowadzone profesjonalnie. Informacje przekazane obrazowo, poparte dodatkowymi materiałami. Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie

Agnieszka Dziwińska
Helden Helt & Fischer

Opinia:

Szkolenie na wysokim poziomie, spełniające wszelkie oczekiwania. Zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta. Dużym plusem jest możliwość uzyskania obszernych konsultacji wg potrzeb Klienta.

Alicja Pląsek
Biuro Rachunkowe Alicja Pląsek

Opinia:

Szkolenie świetnie zorganizowane. Wykładowca poruszał tematy najbardziej aktualne i praktyczne

Alina Żukrowska
Lotos Kolej

Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w kusie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia ma formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 14 dni roboczych przed kursem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: kursu, materiałów, przerw kawowych. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na kurs, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie kursu

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania kursu najpóźniej 7 dni roboczych przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić kursu. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 490 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt

Anna Bocian
tel.: +48 22 403 40 94
anna.bocian@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY