Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy

O szkoleniu

"Podatek VAT 2019" - celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych zmian w zakresie podatku VAT. Podczas szkolenia są także omawiane aktualne problemy związane z rozliczaniem podatku VAT, determinowane w szczególności działaniem organów podatkowych oraz orzecznictwem Ministra Finansów, sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Szkolenie z zakresu podatku VAT jest więc nastawione na aspekty praktyczne czyli przedstawianie danej problematyki jednocześnie z możliwymi sposobami postępowania.
W trakcie szkolenia jego uczestnicy będą mieli również możliwość pozyskania informacji co do kierunków i sposobów podejmowania działań kontrolnych przez organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej, a także planowanych, kolejnych zmian w ustawie o VAT.

Program szkolenia

I. VAT - zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019

1. Zmiany w ramach ustawy o VAT – w szczególności:

 • utrzymanie dotychczasowych stawek VAT
 • modyfikacja zasad dot. tzw. ulgi na złe długi
 • likwidacja wniosków o zwroty VAT

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 dot. zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących (fiskalnych)

3. Ustawa nowelizująca z dnia 22 listopada 2018 dot. bonów

 • bon jednego przeznaczenia
 • bon różnego przeznaczenia
 • podstawa opodatkowania, stawka VAT, moment powstania obowiązku podatkowego względem emisji, sprzedaży bonów

4. Uproszczenia w procedurze MOSS

5. Ustawa z 9 listopada 2018 o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

II. Planowane zmiany w podatku VAT 2019

1. Projekt ustawy nowelizującej z 27 kwietnia 2018 - dot. w szczególności kas raportujących on-line, w tym:

 • dotychczasowe kasy fiskalne a raportowanie on-line
 • obowiązek wymiany kas fiskalnych dla wybranych podatników
 • ulga na zakup kasy fiskalnej
 • kara pieniężna za brak przeglądu technicznego kasy fiskalnej itd.

2. Projekt ustawy nowelizującej z 30 listopada 2018 - dot. w szczególności likwidacji deklaracji VAT na rzecz JPK_VAT

3. Projekt ustawy nowelizującej z 6 września 2018

 • modyfikacja zasad wystawiania faktur do transakcji udokumentowanej uprzednio paragonem
 • nowe sankcje w podatku VAT
 • NIP nabywcy w treści paragonu fiskalnego
 • nowa definicja „pierwszego zasiedlenia” a zwolnienie od podatku VAT przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT
 • zmiany dot. importu towarów
 • nieuzasadnione wzbogacenie podatnika
 • modyfikacja przesłanek do wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT czynnych
 • modyfikacja włączeń spod zwolnienia od podatku VAT (art. 113 ustawy o VAT)
 • modyfikacja dot. faktur RR

4. „Matryca” stawek obniżonych

III. Wybrane problemy i wątpliwości związane ze stosowaniem split payment.

IV. Wybrane, aktualne problemy na gruncie podatku VAT w kontekście bieżącego orzecznictwa organów podatkowych oraz sądów administracyjnych

 • „korekta” podatku naliczonego przy imporcie usług, OO (art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT)
 • „preproporcja” (m.in. dopuszczalność wyboru innej metody obliczania preproporcji niż metody przewidziane w przepisach; dotacje a „preproporcja”itp.)
 • status podwykonawcy przy usługach budowlanych – kontrowersje i spory
 • rozliczanie faktur korygujących
 • wystawienie faktury do paragonu a JPK
 • praktyka organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej w zakresie kwestionowania prawa do odliczenia podatku naliczonego (m.in. kwestia należytej staranności)
 • nabycie paliwa poprzez karty paliwowe (flotowe) (oczekiwanie na wyrok TSUE)
 • odliczanie podatku naliczonego a usługi gastronomiczne (oczekiwanie na wyrok TSUE)
 • moment wykonania usługi a obowiązek podatkowy (oczekiwanie na wyrok TSUE)
 • odliczanie podatku naliczonego po upływie przedawnienia (wyrok TSUE z 12 kwietnia 2018 w sprawie Biosafe, sygn. C-8/17)
 • usługi turystyczne (procedura VAT marża) – wyrok TSUE z dnia 19 grudnia 2018 w sprawie Skarpa Travel sp. z o.o. (sygn. C-422/17)
 • usługa najmu lokali mieszkalnych na rzecz pracodawców
 • kary umowne a podatek VAT
 • pozostałe zagadnienia

Cena szkolenia: 290 PLN + 23% VAT

Terminy szkoleń

Lublin

Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-03-28

Kielce

Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-04-25
Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-05-17

Gorzów

Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-05-09
Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-04-10

Zielona Góra

Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-05-10
Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-04-04

Opole

Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-04-05
Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-05-23

Szczecin

Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-05-08
Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-04-04

Katowice

Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-04-11
Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-05-09

Rzeszów

Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-03-29
Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-04-25

Trójmiasto

Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-04-26
Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-05-29

Warszawa

Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-05-17
Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-04-25

Poznań

Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-03-29
Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-04-25

Bydgoszcz

Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-04-05
Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-05-30

Łódź

Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-04-05
Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-05-24

Wrocław

Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-05-09

Kraków

Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-04-04
Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-05-23

Olsztyn

Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-04-04

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY