Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA "Podatek VAT 2019"

Wiedza:

 • prezentacja najnowszych zmian w zakresie podatku VAT, które obowiązują od 2019
 • prezentacja projektów/koncepcji zmian w zakresie podatku VAT, których wejście w życie planowane jest w trakcie 2019
 • omawianie aktualnych problemów związanych z rozliczaniem podatku VAT, determinowanych w szczególności działaniem organów podatkowych oraz orzecznictwem Ministra Finansów, sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Umiejętności:

Pozyskane w trakcie szkolenia informacje pozwolą:

 • zminimalizować ryzyko błędnego rozliczania podatku VAT w kwestiach, które przepisy uległy zmianom od 2019
 • przygotować się od strony merytorycznej (a w dalszej kolejności – we własnym zakresie uczestników – organizacyjnej) na najbliższe zmiany w podatku VAT

Adresaci szkolenia:

 • księgowi
 • główni księgowi
 • dyrektorzy finansowi
 • pracownicy biur rachunkowych
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Program szkolenia

I. VAT - zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019

1. Zmiany w ramach ustawy o VAT – w szczególności

 • utrzymanie dotychczasowych stawek VAT
 • modyfikacja zasad dot. tzw. ulgi na złe długi
 • likwidacja wniosków o zwroty VAT

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 dot. zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących (fiskalnych)

3. Ustawa nowelizująca z dnia 22 listopada 2018 dot. bonów

 • bon jednego przeznaczenia
 • bon różnego przeznaczenia
 • podstawa opodatkowania, stawka VAT, moment powstania obowiązku podatkowego względem emisji, sprzedaży bonów

4. Uproszczenia w procedurze MOSS

5. Ustawa z 9 listopada 2018 o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

II. Planowane zmiany w podatku VAT 2019

1. Projekt ustawy nowelizującej z 27 kwietnia 2018  - dot. w szczególności kas raportujących on-line, w tym:

 • dotychczasowe kasy fiskalne a raportowanie on-line
 • obowiązek wymiany kas fiskalnych dla wybranych podatników
 • ulga na zakup kasy fiskalnej
 • kara pieniężna za brak przeglądu technicznego kasy fiskalnej itd.

2. Projekt ustawy nowelizującej z 30 listopada 2018 - dot. w szczególności likwidacji deklaracji VAT na rzecz JPK_VAT
 
3. Projekt ustawy nowelizującej z 6 września 2018

 • modyfikacja zasad wystawiania faktur do transakcji udokumentowanej uprzednio paragonem
 • nowe sankcje w podatku VAT
 • NIP nabywcy w treści paragonu fiskalnego
 • nowa definicja „pierwszego zasiedlenia” a zwolnienie od podatku VAT przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT
 • zmiany dot. importu towarów
 • nieuzasadnione wzbogacenie podatnika
 • modyfikacja przesłanek do wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT czynnych

4. „Matryca” stawek obniżonych VAT

III. Wybrane problemy i wątpliwości związane ze stosowaniem split payment (MPP)

 • umowy zawarte przed dniem 1 lipca 2018
 • zgoda sprzedawcy na MPP
 • MPP a „ulga na złe długi”
 • MPP „względem samego siebie”

IV. Wybrane, aktualne problemy na gruncie podatku VAT w kontekście bieżącego orzecznictwa organów podatkowych oraz sądów administracyjnych

 • działania w zakresie CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu)
 • „korekta” podatku naliczonego przy imporcie usług, OO (art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT)
 • „status podwykonawcy przy usługach budowlanych – kontrowersje i spory
 • rozliczanie faktur korygujących in plus” a kwestia możliwości „przewidzenia” ich wystawienia
 • wystawienie faktury do paragonu a JPK
 • praktyka organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej w zakresie kwestionowania prawa do odliczenia podatku naliczonego (m.in. kwestia należytej staranności)
 • nabycie paliwa poprzez karty paliwowe (flotowe) (oczekiwanie na wyrok TSUE)
 • odliczanie podatku naliczonego a usługi gastronomiczne (oczekiwanie na wyrok TSUE)
 • moment wykonania usługi a obowiązek podatkowy (oczekiwanie na wyrok TSUE)
 • usługa najmu lokali mieszkalnych na rzecz pracodawców
 • kary umowne a podatek VAT
 • koszty transportu w fakturze
 • dostawa towarów oraz świadczenie usług a okresy rozliczeniowe – najnowsze stanowisko sądów administracyjnych
 • „przerwanie” transportu a kwalifikacja transakcji jako WDT
 • nieodpłatne przekazanie towarów a ich konsumpcyjny charakter
 • odliczanie podatku VAT z faktury wystawionej przez podmiot niebędący podatnikiem VAT czynnym – orzecznictwo TSUE a praktyka polskich organów podatkowych
 • odliczanie podatku VAT w zakresie samochodów – wybrane zagadnienia w świetle orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych z 2018
 • pozostałe zagadnienia z zakresu podatku VAT

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY