Warszawa

Pobierz kalendarz szkoleń (*.pdf)

Poniżej prezentujemy szkolenia w wersji otwartej. Z przyjemnością przeprowadzimy je również jako szkolenie wewnętrzne w Państwa firmie lub innym wskazanym miejscu. W formie szkoleń wewnętrznych realizujemy także inne tematy z zakresu podatki oraz prawo pracy. Zapraszamy więc do kontaktu.

logo Krajowy Fundusz Szkoleniowy

DOWIEDZ SIĘ jak pozyskać pieniądze na szkolenia

Podatki i rachunkowość

Warszawa

Faktury VAT w praktyce 2019-02-28
Ceny transferowe 2019
nowelizacja przepisów od 1 stycznia 2019 roku

2 dni
2019-02-28
Zwolnienia przedmiotowe oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu 2019-03-08
Samochód w firmie – zasady rozliczeń w 2019 2019-03-13
Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-03-21
Leasing w polskim prawie - aspekty podatkowe 2019-03-22
Faktury VAT w praktyce 2019-03-28
Zwolnienia przedmiotowe oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu 2019-04-04
Obrót międzynarodowy w transakcjach towarowych i usługowych a podatek od towarów i usług 2019-04-04

Kadry i płace

Warszawa

Dokumentacja pracownicza i akta osobowe 2019
z uwzględnieniem nowych okresów przechowywania dokumentów
2019-02-28
Czas pracy 2019
z uwzględnieniem RODO oraz nowych zasad prowadzenia dokumentacji dot. czasu pracy
2019-03-01
Pracownicze Plany Kapitałowe
Procedura wdrażania nowego systemu emerytalnego. Korzyści dla pracowników Nowe wyzwania dla działów HR
2019-03-06
Prawo Pracy 2019
RODO, Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe, nowe formularze ZUS
2019-03-11
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019
z uwzględnieniem RODO, aktualnego orzecznictwa oraz zmian w zasadach opodatkowania świadczeń
2019-03-14

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY