Warszawa

Pobierz kalendarz szkoleń (*.pdf)

Poniżej prezentujemy szkolenia w wersji otwartej. Z przyjemnością przeprowadzimy je również jako szkolenie wewnętrzne w Państwa firmie lub innym wskazanym miejscu. W formie szkoleń wewnętrznych realizujemy także inne tematy z zakresu podatki oraz prawo pracy. Zapraszamy więc do kontaktu.

logo Krajowy Fundusz Szkoleniowy

DOWIEDZ SIĘ jak pozyskać pieniądze na szkolenia

Podatki i rachunkowość

Warszawa

Instrumenty finansowe w polskim prawie bilansowym
2 dni
2018-10-22
Zamknięcie roku 2018
ujęcie bilansowe i podatkowe

2 dni
2018-11-05
MSSF a ustawa o rachunkowości - podstawowe różnice
2 dni
2018-11-05
Podatek VAT 2018/2019 oraz aktualne problemy 2018-11-06
Ceny transferowe – warsztaty tworzenia dokumentacji wg nowych przepisów
z uwzględnieniem interpretacji wydanych przez MF

2 dni
2018-11-15
Środki trwałe – kompendium wiedzy
2 dni
2018-11-15
Leasing w polskim prawie
2 dni
2018-11-15
Obrót międzynarodowy w transakcjach towarowych i usługowych a podatek od towarów i usług 2018-11-22
Jak dobrze przygotować się do kontroli podatkowej i celno-skarbowej? Kontrola podatkowa i celno-skarbowa w pigułce
2. wykładowców jednocześnie

2018-11-23
Zwolnienia przedmiotowe oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu 2018-11-23
Zamknięcie roku 2018
ujęcie bilansowe i podatkowe

2 dni
2018-12-06

Kadry i płace

Warszawa

Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń 2018/2019
2 dni
2018-10-25
Prawo Pracy 2018/2019
z uwzględnieniem RODO
2018-11-04
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2018
z uwzględnieniem RODO
2018-11-14
Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń 2018/2019
2 dni
2018-12-13
Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS od świadczeń pracowniczych w 2018
na bazie najnowszych wyjaśnień MF, KIS, ZUS oraz wyrokach sądów
2018-12-13

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY