Dokonywanie potrąceń i egzekucji z wynagrodzeń i zasiłków  po zmianach od 1 stycznia 2019  - Warszawa - Szkolenia kadry i płace

Dokonywanie potrąceń i egzekucji z wynagrodzeń i zasiłków po zmianach od 1 stycznia 2019

Nowe zasady dokonywania potrąceń z umów cywilnych od 1 stycznia 2019

Informacje ogólne

Miejscowość: Warszawa
Termin: 2019-02-22 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 490 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

O szkoleniu

Celem szkolenia "Dokonywanie potrąceń i egzekucji z wynagrodzeń i zasiłków  po zmianach od 1 stycznia 2019"
jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego oraz umów cywilnoprawnych. Na szkoleniu omówione zostaną zmiany w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, które weszły w życie z dniem 8 września 2016 r., w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej. Omówienie dotyczyć będzie również zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, które obejmują niektóre umowy cywilnoprawne w związku z zagwarantowaniem minimalnej stawki godzinowej obowiązującej od 1 stycznia 2017 mające wpływ na dokonywanie potrąceń z wypłaconego zleceniobiorcy wynagrodzenia oraz wprowadzenie nowych kwot wolnych przy potrąceniach z zasiłków obowiązujące od 1 lipca 2018.

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób początkujących w tematyce potrąceń jak i osób na co dzień zajmujących się potrąceniami, chcących pogłębić swoją wiedzę.
 

Program

I. Dokonywanie potrąceń i egzekucji z wynagrodzenia zleceniobiorcy
zmiany w przepisach Kodeksu Postępowania Cywilnego od 1 stycznia 2019

1. zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy
2. granice i kwota wolna przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy
zmiany w przepisach od 1 stycznia 2019
3. wpływ gwarancji minimalnej stawki godzinowej dla niektórych umów cywilnych
4. najnowsze rozstrzygnięcie Ministerstwa Sprawiedliwości odnośnie kwot wolnych w odniesieniu do minimalnej stawki godzinowej
5. kwoty wolne w związku z podwyższeniem minimalnej stawki godzinowej od 1 stycznia 2019

II. Obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych
zmiany w przepisach Kodeksu Postępowania Cywilnego od 8 września 2016

1. tryby prowadzenia egzekucji
2. informacje przekazywane organom egzekucyjnym
zmiany w przepisach od 8 września 2016
3. zbieg egzekucji od dwóch komorników
4. zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej
zmiany w przepisach od 8 września 2016
5. obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia pracownika, który posiada zajęcie
6. kara pieniężna za niewywiązywanie się z obowiązku informacyjnego

III. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę
zmiany kwot wolnych obowiązujące od 1 stycznia 2019

1. kwoty wolne obowiązujące w 2018 i 2019
2. stosowanie kwot wolnych na przełomie 2018 / 2019
3. potrącenia ze świadczeń otrzymanych z ZFŚS
4. świadczenia kwalifikowane do wynagrodzenia za pracę
5. potrącenia dokonywane "bez zgody pracownika"
6. od jakiej kwoty przychodu pracodawca może dokonać potrąceń
7. kolejność dokonywania potrąceń
8. max wysokość wynagrodzenia do potrącenia
9. dokonywanie potrąceń z otrzymanych nagród oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń za okresy dłuższe niż 1 miesiąc
10. pojęcie "zaliczki pieniężnej" - jakiego rodzaju zaliczka podlega potrąceniu
11. wypłata zawyżonej kwoty wynagrodzenia a możliwość dokonania potrącenia bez zgody pracownika
12. warunki pomniejszania kwot wolnych
13. dokonać potrąceń ze "świadczeń w naturze"
14. potrącenia ze świadczeń z innego tytułu prawnego: odprawy, ekwiwalenty
15. potrącenia w razie "dwukrotnej" wypłaty wynagrodzenia w ciągu miesiąca
16. jak należy dokonać potrąceń w razie zbiegu tytułów wykonawczych
17. potrącenia w przypadku otrzymania wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia chorobowego
18. obowiązek potrącenia alimentów na "wniosek matki dziecka"
19. jak obliczyć i dokonać potrącenia "kary pieniężnej" udzielonej pracownikowi
20. dokonywanie potrąceń należności na "rzecz pracodawcy"
21. formy zgody na "dobrowolne potrącenia"
22. dobrowolne potrącenie w przypadku nieprzepracowania pełnego okresu
a zawarcie umowy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracownika
23. jakie świadczenia wyłączone spod egzekucji

IV. Dokonywanie potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia społecznego
z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 lipca 2018

1. przepisy regulujące dokonywanie potrąceń z zasiłków
2. dokonywania potrąceń z zasiłków wypłacanych z ubezpieczenia wypadkowego
stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
3. wysokość potrącenia / dopuszczalne kwoty potrąceń
4. kwoty wolne od potrąceń po zmianach od 1 lipca 2018
5. pomniejszanie kwot wolnych w przypadku wypłaty zasiłku za niepełny miesiąc kalendarzowy
6. jak dokonać potrącenia w przypadku otrzymania w danym miesiącu: wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku z ubezpieczenia społecznego

Prowadzący

Ekspert Instytutu ds. kadr i płac

Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku).

  • Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową
  • Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR
  • Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy, w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS

W latach 2010-2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN.

Aktualnie współpracuje z:

  • wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”
  • Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca
Opinie o wykładowcy

Opinia:

Duży zakres materiału, przekazany w sposób ciekawy i interesujący. Poparty szeregiem przykładów-polecam

Agnieszka Banachowicz-Smurawa
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Opinia:

Szkolenie bardzo ciekawe i na wysokim poziomie ze względu na wiele praktycznych przykładów, obrazujących rozwiązanie również nietypowych sytuacji

Agnieszka Szołtysik
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Opinia:

Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Materiały przygotowane przez prowadzącego, jak i sam sposób prowadzenia bardzo dobry. Polecam wszystkim zainteresowanym wykłady z tym wykładowcą.

Jadwiga Kocięba
AGRO Kocięba

Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia ma formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 7 (21 dla szkoleń wyjazdowych) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

  • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
  • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 490 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt

Anna Bocian
tel.: +48 22 403 40 94
anna.bocian@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY