Leasing w polskim prawie - aspekty podatkowe

Informacje ogólne

Miejscowość: Warszawa
Termin: 2019-03-22 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 490 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Program

1. Leasing w ustawach o podatku dochodowym

 • podatkowa klasyfikacja leasingu – leasing operacyjny a leasing finansowy
 • sposób wyboru metody leasingu; warunki do spełnienia
 • zasady ujmowania w kosztach podatkowych w przypadku leasingu operacyjnego w pkpir i księgach handlowych
 • zasady ujmowania w kosztach podatkowych w przypadku leasingu finansowego w pkpir i księgach handlowych
 • zasady ustalania wartości początkowej w przypadku leasingi finansowego
 • sposoby zakończenia umowy
 • korzyści wyboru umowy leasingowej
 • szczególne zasady rozliczania leasingu samochodów osobowych w przypadku leasingu operacyjnego i finansowego

2. Leasing a podatek od towarów i usług

 • leasing finansowy a dostawa towarów
 • leasing operacyjny a świadczenie usług
 • moment powstania obowiązku podatkowego u leasingodawcy
 • moment odliczenia podatku naliczonego u leasingobiorcy
 • szczególne zasady odliczania podatku VAT w przypadku leasingu samochodów osobowych
 • kiedy składamy VAT-26 w przypadku zaliczki na umowę leasingową

3. Leasing samochodów osobowych

4. Leasing nieruchomości

5. Leasing gruntów

6. Leasing zwrotny

7. Leasing w walucie obcej

8. Wybrane aspekty podatkowe działań realizowanych podczas umowy leasingowej

 • Ubezpieczenie przedmiotu leasingu a stawka VAT
 • Cesja umowy leasingowej
 • Przekształcenia podmiotów a umowy leasingowe
 • Zakończenie umowy leasingowej

Cena szkolenia: 490 PLN + 23% VAT

Prowadzący

Ekspert Instytutu

Doradca Podatkowy

Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych

W ramach samorządu zawodowego, pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego KIDP.

Prowadzi cykliczne szkolenia dla doradców podatkowych zrzeszonych w Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Od 1999 roku dyrektor w firmie księgowej.

Od 2009 roku członek zarządu podmiotu o zasięgu ogólnopolskim, zajmującego się outsourcingową obsługą księgową podmiotów gospodarczych. Aktualnie firma świadczy kompleksową obsługę księgowo-finansową i podatkową na rzecz niemal 600 podmiotów gospodarczych o różnych profilach działalności, w tym ponad 230 spółek prawa handlowego.

Ponadto od 2009 roku świadczy usługi doradztwa podatkowego w ramach własnej kancelarii doradcy podatkowego.

Znakomity wykładowca łączący bogatą praktykę z niezwykłą umiejętnością przekazywania wiedzy.

Od 2010 roku prowadzi szkolenia dotyczące tematyki podatkowej i kadrowej, w szczególności z zakresu podatku od towarów i usług.

W latach 2010-2017 przeprowadziła około 1100 godzin szkoleń z czego 400 dotyczących podatku od towarów i usług.

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia faksem lub e-mailem, lub wypełnienie zgłoszenia internetowego.

Karta zgłoszenia oraz wypełniony formularz internetowy mają formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Składniki ceny za szkolenia wyjazdowe są zmienne i każdorazowo określane w ofercie.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem lub mailem) najpóźniej na 7 (21 dla szkoleń wyjazdowych) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 490 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt

Anna Bocian
tel.: +48 22 403 40 94
anna.bocian@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY