Obrót międzynarodowy w transakcjach towarowych i usługowych a podatek od towarów i usług

Informacje ogólne

Miejscowość: Warszawa (zobacz inne kursy z tego miasta)
Termin: 2018-11-22 Zobacz inne terminy tego kursu.
Cena: 490 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

Program

1. Rozliczanie usług międzynarodowych - polskie przepisy a przepisy unijne.

2. Ogólne zasady ustawy o podatku od towarów i usług - tzw. zasada odwrotnego obciążenia.

3. Podatnik z tytułu nabycia usług od podmiotu zagranicznego.

4. Miejsce świadczenia usług - specyficzne regulacje.

5. Definicja "podatnika" dla celów usług transgranicznych.

6. Stałe miejsce prowadzenie działalności gospodarczej a VAT.

7. Opodatkowanie VAT usług związanych z nieruchomościami.

8. Opodatkowanie VAT usług transportu pasażerów.

9. Targi, wystawy, imprezy sportowe i kulturalne a miejsce świadczenia.

10. Podmiot spoza Unii Europejskiej a rozliczanie niektórych rodzajów usług.

11. Rozliczanie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych – procedura MOSS

12. Informacje podsumowujące.

13. Powstanie obowiązku podatkowego (art. 19a).

14. Faktury przy usługach międzynarodowych (art. 106a).

15. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów – definicja i charakterystyka

16. Magazyn konsygnacyjny – zasady i warunki zastosowania

17. Moment powstania obowiązku podatkowego w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

18. Podstawa opodatkowania przy WDT i WNT

19. Podstawa zastosowania stawki 0% przy WDT

20. Obowiązki rejestracyjne podatników uczestniczących w obrocie międzynarodowym

Cena szkolenia: 490 PLN + 23% VAT

Prowadzący

Ekspert Instytutu

Doradca Podatkowy

Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych

W ramach samorządu zawodowego, pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego KIDP.

Prowadzi cykliczne szkolenia dla doradców podatkowych zrzeszonych w Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Od 1999 roku dyrektor w firmie księgowej.

Od 2009 roku członek zarządu podmiotu o zasięgu ogólnopolskim, zajmującego się outsourcingową obsługą księgową podmiotów gospodarczych. Aktualnie firma świadczy kompleksową obsługę księgowo-finansową i podatkową na rzecz niemal 600 podmiotów gospodarczych o różnych profilach działalności, w tym ponad 230 spółek prawa handlowego.

Ponadto od 2009 roku świadczy usługi doradztwa podatkowego w ramach własnej kancelarii doradcy podatkowego.

Znakomity wykładowca łączący bogatą praktykę z niezwykłą umiejętnością przekazywania wiedzy.

Od 2010 roku prowadzi szkolenia dotyczące tematyki podatkowej i kadrowej, w szczególności z zakresu podatku od towarów i usług.

W latach 2010-2017 przeprowadziła około 1100 godzin szkoleń z czego 400 dotyczących podatku od towarów i usług.

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w kusie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia ma formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 14 dni roboczych przed kursem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: kursu, materiałów, przerw kawowych. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na kurs, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie kursu

Organizator zastrzega sobie prawo do:

  • odwołania kursu najpóźniej 7 dni roboczych przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
  • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić kursu. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 490 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt

Anna Bocian
tel.: +48 22 403 40 94
anna.bocian@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY