Ceny transferowe – warsztaty tworzenia dokumentacji wg nowych przepisów

z uwzględnieniem interpretacji wydanych przez MF

2 dni

Informacje ogólne

Miejscowość: Wrocław (zobacz inne kursy z tego miasta)
Termin: 2018-12-06 — 2018-12-07 Zobacz inne terminy tego kursu.
Cena: 990 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

O kursie

Szkolenie "Ceny transferowe – warsztaty tworzenia dokumentacji wg nowych przepisów" obejmuje zmiany obowiązujące od 2017 roku jak równiez przewidziane na 2019 rok. Tworzenie dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych według wymogów, jakie aktualnie zostały narzucone podatnikom, to proces wieloetapowy, znacznie bardziej skomplikowany i czasochłonny w stosunku do opracowywania dokumentacji w latach poprzednich.

Szkolenie "Ceny transferowe" ma na celu omówienie krok po kroku, jak prawidłowo rozpoznać zakres obowiązków, stworzyć dokumentację lokalną wraz z analizami benchmarkingowymi oraz dokumentację grupową to tematy, którym poświęcone będzie szkolenie.

Praktycznemu rozwiązywaniu problemów, wynikających ze zmienionych przepisów, służyć będzie w szczególności część warsztatowa, podczas której zaprezentujemy wzory dokumentacji wg nowych przepisów.

Program

1. Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej lokalnej – tzw. „ local file”

 • zawartość poszczególnych elementów dokumentacji na przykładach
  • opis transakcji - rodzaj, przedmiot transakcji
  • dane finansowe, określenie wartości transakcji dla potrzeb dokumentacji
  • opis przebiegu transakcji a analiza funkcjonalna i profil funkcjonalny podatnika
  • analiza danych porównawczych
  • opis podatnika, przedstawienie stron transakcji w dokumentacji
  • przedstawienie otoczenia konkurencyjnego podatnika
  • rola strategii gospodarczej w dokumentacji podatkowej
  • wymagane dokumenty i załączniki,
 • wykorzystanie wzorów dokumentacji sprzed 1 stycznia 2017
 • dokumentacje lokalne dla wielu stron transakcji

2. Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej grupowej – tzw. „master file”

 • jednostki w grupie zobowiązane do sporządzenia/posiadania dokumentacji grupowej
 • dokumentacje grupowe w spółkach osobowych
 • wskazanie podmiotu, który sporządził dokumentację grupową
 • elementy dokumentacji grupowej na przykładach
  • informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik
  • struktura organizacyjna grupy podmiotów powiązanych – zakres i sposób prezentacji
  • polityka cen transakcyjnych w dokumentacji grupowej i jako narzędzie zarządzania cenami wewnątrz grupy kapitałowej
  • opis działalności prowadzonej przez grupę - sposób przedstawienie podmiotu i zakres działalności całej grupy i zmian funkcjonalnych
  • istotne wartości niematerialne – identyfikacja i sposób prezentacji, strategia zarządzania wartościami niematerialnymi w grupie
  • opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę
 • wykorzystanie dokumentacji master file otrzymanej od zagranicznej jednostki powiązanej
 • tworzenie jednolitej dokumentacji grupowej dla całej grupy podmiotów powiązanych – praktyczne problemy

3. Analiza porównawcza jako element dokumentacji podatkowej po 1 stycznia 2017

 • podmioty obowiązane do przeprowadzenia analiz porównawczych
 • przedmiotowy zakres danych wykorzystywanych w analizach
 • dostępność danych niezbędnych do sporządzenia analizy porównawczej – stwierdzenie braku dostępności danych i konsekwencje
 • moment na który sporządzana jest analiza porównawcza
 • możliwość wykorzystania danych dostępnych wewnętrznie
 • możliwość wykorzystania danych wieloletnich
 • aktualizacja analizy danych porównawczych
 • przypadki braku obowiązku sporządzenia analizy danych porównawczych
 • opis zgodności warunków transakcji jako alternatywa dla analizy porównawczej

4. Preferowane metody szacowania cen – wykorzystanie w analizach sporządzanych przez podatnika

 • podatkowe i nie-podatkowe metody szacowania stosowane w analizach porównawczych
 • decyzja podatnika co do zastosowania metody – konsekwencje
 • omówienie podatkowych metod szacowania cen
  • metody tradycyjne szacowania cen
  • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (w wariancie wewnętrznego porównania cen oraz zewnętrznego porównania cen)
  • metoda ceny odprzedaży (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto)
  • metoda rozsądnej marży „koszt plus” (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto)
  • metody zysku transakcyjnego
  • metoda podziału zysków (w wariancie analizy rezydualnej oraz w wariancie analizy udziału)
  • metoda marży transakcyjnej netto (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski netto oraz zewnętrznego porównania marży zyski netto)
 • inne metody – zakres zastosowania

5. Szczególne zasady sporządzania dokumentacji dotyczące wybranych rodzajów transakcji

 • transakcje finansowe – pożyczki/gwarancje/poręczenia
 • wartości niematerialne i prawne
 • opłaty licencyjne
 • usługi wewnątrzgrupowe CUW
 • transakcje wspólnych przedsięwzięć
 • restrukturyzacja działalności

Cena szkolenia: 990 PLN + 23% VAT

Prowadzący

Ekspert Instytutu z zakresu podatków

Doradca Podatkowy

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Posiada wieloletnią praktykę w spółkach audytorskich, duże doświadczenie w przeprowadzaniu nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych oraz dydaktyczne w szkołach wyższych.

Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów.

Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, rachunkowości oraz przekształceniach form organizacyjno-prawnych.

Opinie o wykładowcy

Opinia:

Szkolenie przygotowane i przeprowadzone profesjonalnie. Informacje przekazane obrazowo, poparte dodatkowymi materiałami. Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie

Agnieszka Dziwińska
Helden Helt & Fischer

Opinia:

Szkolenie na wysokim poziomie, spełniające wszelkie oczekiwania. Zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta. Dużym plusem jest możliwość uzyskania obszernych konsultacji wg potrzeb Klienta.

Alicja Pląsek
Biuro Rachunkowe Alicja Pląsek

Opinia:

Szkolenie świetnie zorganizowane. Wykładowca poruszał tematy najbardziej aktualne i praktyczne

Alina Żukrowska
Lotos Kolej

Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w kusie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia ma formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 14 dni roboczych przed kursem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: kursu, materiałów, przerw kawowych. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na kurs, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie kursu

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania kursu najpóźniej 7 dni roboczych przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić kursu. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 990 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt

Anna Bocian
tel.: +48 22 403 40 94
anna.bocian@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY