Pracownicze Plany Kapitałowe

Procedura wdrażania nowego systemu emerytalnego. Korzyści dla pracowników Nowe wyzwania dla działów HR

Informacje ogólne

Miejscowość: Wrocław
Termin: 2019-04-04 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 490 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

O szkoleniu

Szkolenie "Pracownicze Plany Kapitałowe 2019" ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zarządom i pracownikom przedsiębiorstw zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK. Szkolenie ma ułatwić instytucjom sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie PPK.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zaczęła bowiem obowiązywać nowa ustawa o zabezpieczeniu emerytalnym dla pracowników i zleceniobiorców, która wprowadza nowe obowiązki dla działów HR.
Regulacje dotyczące Pracowniczego Planu Kapitałowego wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych do tej pory systemowi dodatkowego emerytalnego oszczędzania. Według ustawy środki w ramach PPK będą obowiązkowo współfinansowane przez podmioty zatrudniające oraz osoby zatrudnione, którymi są nie tylko pracownicy i pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Program

I. System emerytalny w Polsce

1. Filary systemu emerytalnego
2. Czym jest PPE
3. Relacja PPE do PPK jako alternatywa wyboru
4. Struktura rynku PPE według instytucji zarządzających zgromadzonymi środkami alternatywą wyboru instytucji do PPK
5. Zwolnienie z obowiązku tworzenia PPE tylko w określonych przypadkach

II. Podstawowe założenia i cele systemu PPK

1. PPK jako prywatny system długoterminowego gromadzenia oszczędności
2. obowiązek i terminy utworzenia PPK
3. uczestnicy planu kapitałowego (pracownicy, zleceniobiorcy)
4. pojęcie osób uprawnionych i zatrudnionych oraz podmiotów zatrudniających dla celów PPK

III. Mechanizm funkcjonowania systemu PPK

1. Dobrowolność uczestnictwa w PPK

 • możliwość rezygnacji z wpłat do PPK i ponowne przystąpienie
 • procedura informacyjna dla uczestników

2. Wpłaty dokonywane do PPK

 • zasilenia obligatoryjne i dobrowolne składek do PPK
 • podstawa wymiaru i wysokość składek do PPK
 • wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK
 • podział wpłat pomiędzy pracownikiem a pracodawcą
 • przychód po stronie pracownika składek finansowanych przez pracodawców

3. Fundusze inwestycyjne i emerytalne
4. Koszty zarządzania PPK
5. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK
6. Zadania wyznaczonej instytucji finansowej
7. Portal PPK
8. Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa
9. Podział środków w przypadku śmierci uczestnika
10. Skutki wypłaty, wypłaty transferowej i zwrot środków na wniosek uczestnika:

 • podział wypłaty środków po osiągnięciu 60 roku życia
 • wypłata w formie świadczenia małżeńskiego
 • podatkowe skutki innego podziału środków do wypłaty niż ustawowy
 • skutki wcześniej wypłaty środków przed osiągnięciem 60 roku życia

IV. Wdrożenie PPK
jak przygotować́ firmę̨ na planowane zmiany w systemie emerytalnym

1. Diagnoza potrzeb finansowych oraz plan budżetowy dodatkowych kosztów
w związku z obowiązkiem wdrożenia PPK
2. Rozwiązania przewidziane w okresie przejściowym

 • stopniowanie terminów stosowania przepisów PPK

3. Procedura wyboru instytucji finansowej prowadzącej PPK

 • zawarcie umów składających się na PPK (umowa o zarządzanie i prowadzenie)
 • konsultacje i kryteria wyboru instytucji finansowej
 • reprezentacja osób zatrudnionych
 • kryteria wyboru instytucji finansowej
 • tosowanie ustawy

Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do PPK
4. Koszty i wynagrodzenia instytucji finansowej
5. Obowiązki pracodawcy w PPK

 • obowiązki administracyjne i informacyjne
 • wykazywanie składek w dokumentach rozliczeniowych
 • wykazywanie składek przez pracodawcę w rozliczeniach rocznych;
 • zwolnienie z oskładkowania dodatkowych wpłat
 • powrót do PKK po rezygnacji - oświadczenie pracownika
 • rozporządzanie kwotą na wypadek śmierci współmałżonka

V. Zmiany w przepisach innych ustaw

1. zasady dokonywania potrąceń składek z wynagrodzenia za pracę
2. podatkowe skutki dziedziczenia środków z PPK
3. podatkowe skutki dla pracownika dopłat rocznych i wpłat powitalnych
4. koszty uzyskania przychody dla podmiotów zatrudniających
5. obowiązki w stosunku do ZUS
6. zadania PIP

VI. Odpowiedzialność karna Podmiotów zatrudniających

Cena szkolenia: 490 PLN + 23% VAT

Prowadzący

Ekspert Instytutu ds. kadr i płac

Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku).

 • Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową
 • Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR
 • Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy, w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS

W latach 2010-2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN.

Aktualnie współpracuje z:

 • wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”
 • Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca
Opinie o wykładowcy

Opinia:

Duży zakres materiału, przekazany w sposób ciekawy i interesujący. Poparty szeregiem przykładów-polecam

Agnieszka Banachowicz-Smurawa
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Opinia:

Szkolenie bardzo ciekawe i na wysokim poziomie ze względu na wiele praktycznych przykładów, obrazujących rozwiązanie również nietypowych sytuacji

Agnieszka Szołtysik
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Opinia:

Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Materiały przygotowane przez prowadzącego, jak i sam sposób prowadzenia bardzo dobry. Polecam wszystkim zainteresowanym wykłady z tym wykładowcą.

Jadwiga Kocięba
AGRO Kocięba

Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia faksem lub e-mailem, lub wypełnienie zgłoszenia internetowego.

Karta zgłoszenia oraz wypełniony formularz internetowy mają formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Składniki ceny za szkolenia wyjazdowe są zmienne i każdorazowo określane w ofercie.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem lub mailem) najpóźniej na 7 (21 dla szkoleń wyjazdowych) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 490 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt

Anna Bocian
tel.: +48 22 403 40 94
anna.bocian@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY