Wykładowcy - kadry

Ekspert Instytutu z zakresu wynagrodzeń

Doświadczenie zawodowe

Redaktor merytoryczny w Wydawnictwie C.H. Beck (2009 - 2018)

 • Koordynowanie prac poradni prawnej portalu www.ekspertkadrowy.pl w zakresie tematyki płacowej, ubezpieczeniowej i podatkowej
 • Zlecanie i redagowanie tekstów na portal www.ekspertkadrowy.pl – nowości, porad prawych, kompleksowych opracowań
 • Współpraca w zakresie rozwoju produktów on-line
 • Odpowiedzialność merytoryczna za teksty i narzędzia o tematyce wynagrodzeń (m.in. kalkulatory, wskaźniki) i koordynowanie prac aktualizacyjnych
 • Współpraca z redakcjami poradników drukowanych w zakresie doboru tematów do zestawów, ich zamawiania i redagowania tekstów
 • Doradztwo merytoryczne dla redaktorów w zakresie przygotowania publikacji
 • Przygotowywanie koncepcji i redakcji książek
 • Działalność autorska, w tym pisanie artykułów, opinii i odpowiedzi na zagadnienia kadrowo-płacowe;
 • Działalność wydawnicza – koncepcje, nadzór i koordynacja procesu wydawniczego literatury biznesowej i prawniczej.
Wybrane publikacje

Publikacje książkowe

 • "Lista płac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania" - Warszawa 2012, Wyd. C.H.Beck (obecnie w trakcie przygotowania drugiego wydania)
 • "Potrącenia z wynagrodzeń na liście płac. Praktyczny poradnik" - Warszawa 2013, Wyd. C.H.Beck (obecnie w trakcie przygotowania trzeciego wydania)
 • "Rozliczanie zasiłków na liście płac" - w przygotowaniu na styczeń 2014, Wyd. C.H.Beck

Artykuły w prasie i Internecie

Tematyka:

 • Wynagrodzenia w samorządach
 • Wynagrodzenia w oświacie
 • Wynagrodzenia w firmie
 • Potrącenia z wynagrodzeń
 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Rozliczanie podróży służbowych
 • Zasiłki w razie choroby i macierzyństwa

W publikacjach:

 • www.ekspertbeck.pl
 • Płace pracowników sfery budżetowej. Przewodnik po wynagrodzeniach i świadczeniach pieniężnych
 • Ubezpieczenia społeczne. Serwis płatnika składek
 • Teczka kadrowca w jednostce budżetowej. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami
 • Kadry. Serwis spraw pracowniczych

Ekspert Instytutu ds. kadr i płac

Absolwent:

 • Uniwersytet Szczeciński
  • Zarządzanie i Marketing
  • Doradztwo Podatkowe i Rachunkowość
 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Uprawnienia

Doradca podatkowy

Doświadczenie zawodowe

Zdobywała m. in. w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej (2000-2005)

Od 2007 prowadzi kancelarię zajmującą się obsługą kadrowo-płacową oraz doradztwem podatkowym

Wybrane publikacje

Autorka licznych artykułów w Portalu Kadrowym oraz tytułach Wydawnictwa Gofin

Ekspert Instytutu ds. prawa pracy

Prawnik

Były Wykładowca:

 • Studia Podyplomowe: Doradztwo Zawodowe w ramach Działania SPO RZL „Rozwój i modernizacja instrumentów rynku pracy” - współorganizator: Fundacja Gospodarcza w Gdyni
 • Studium Menadżerskie Mini MBA - Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim
Uprawnienia
 • Certyfikat Praktycznego Zarządzania Personelem (Akademia PARP)
 • Uprawnienia pedagogiczne w zakresie kształcenia osób dorosłych (Centrum Kształcenia Kadr)
 • szkolenie z zakresu prawa pracy - Państwowa Inspekcja Pracy we Wrocławiu (2001-2003)
Doświadczenie zawodowe

Zdobywała od 1987 roku, m. in. pracując w:

 • Państwowej Inspekcji Pracy (11 lat)
  • inspektor pracy
  • podinspektor
  • starszy inspektor pracy
  • pracownik ds. porad prawnych
 • Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi w podmiocie produkcyjnym zatrudniającym kilka tysięcy pracowników

Szkolenia prowadzi od 1999 roku.

Wybrane publikacje

Autorka książek „Związki zawodowe w firmie” i „Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej” oraz artykułów do poradników Wydawnictwa Verlag Dashofer: "Kadry i Płace" oraz "Prawo w działalności związkowej" zamieszczanych regularnie od 2006 do chwili obecnej.

Najnowsze publikacje książkowe autorki we współpracy z ODDK sp. z o.o. sp. k.:

 • "Kodeks pracy z ustawą zasiłkową z komentarzem do nowych uprawnień rodzicielskich obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. " - zawiera omówienie zmian z przykładami i nowymi wzorami dokumentów (czerwiec 2013)
 • "Urlopy i zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy" (lipiec 2013)

Ekspert Instytutu z zakresu RODO

Doktor nauk prawnych

Specjalizacja

Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, KPA.

Doświadczenie zawodowe

Zdobywa od 2010 jako prawnik w kancelariach prawnych.

Obecnie pracuje w jednej z największych kancelarii zajmujących się danymi osobowymi w Polsce.

Przeprowadził ponad 200 szkoleń z zakresu: ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, postępowania administracyjnego.

Współorganizator i sekretarz międzynarodowych konferencji organizowanych przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP.

Bierze udział w konferencjach naukowych i praktycznych organizowanych w kraju i zagranicą, w tym na zaproszenie Ministra Spraw Wewnętrznych Ukrainy oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Estonii, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, MSZ Kazachstanu oraz MSZ Azerbejdżanu. Ponadto uczestnik konferencji organizowanych przez ONZ.

Komentator ds. polityki i prawa w TVP Info oraz Polsat News.

Wybrane publikacje

Współautor książki „Ochrona Danych Osobowych w Przedsiębiorstwie”.

Autor artykułów w Dzienniku Gazeta Prawna oraz European Enterprise Network, Państwo i Prawo oraz w portalach: natemat.pl, Pokój Adwokacki, blog-daneosobowe.pl

Ekspert Instytutu ds. kadr i płac

Doświadczenie zawodowe

Zdobywała od 1989 roku  m. in. na stanowiskach:

 • Wiceprezes Zarządu
 • Dyrektor ds. Personalnych
 • Kierownik Działu Kadr i Finansów
 • Specjalista ds. Kadr i Płac

w firmach zatrudniających po kilkuset pracowników w Polsce oraz na kontraktach zagranicznych

Ekspert Instytutu ds. prawa pracy

Radca Prawny

Absolwent:

 • Uniwersytet Jagielloński
  • Prawo - studia doktoranckie
  • Prawo - studia magisterskie
  • Politologia - studia magisterskie
Doświadczenie zawodowe

od 05.2014 - Ekspert z zakresu prawa pracy - Wydawnictwo C.H. Beck

od 02.2012 - Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w kancelariach prawnych

Pełna obsługa prawna osób prawnych i fizycznych. Sporządzenie umów cywilnych, w tym umów handlowych. Ustalanie stanu faktycznego. Sporządzanie opinii prawnych dotyczących bieżącego funkcjonowania osób prawnych: spółek i jednostek samorządu terytorialnego.

Sporządzenie korespondencji przedsądowej. Zawieranie ugód. Sporządzanie pozwów i wniosków w postępowaniu cywilnym, apelacji i odpowiedzi na apelacje oraz kolejnych pism procesowych (sprawy w wydziałach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, cywilnych, gospodarczych, upadłościowych).

Występowanie na rozprawach przed sądami powszechnymi jako pełnomocnik Klientów. Sporządzenie wniosków, odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia oraz innych pism w ramach postępowań administracyjnych, skarg i skarg kasacyjnych do sądów administracyjnych.

Występowanie na rozprawach przed sądami administracyjnymi jako pełnomocnik Klientów. Nadawanie klauzul wykonalności oraz prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

Ekspert Instytutu z ochrony danych osobowych

 • audytor bezpieczeństwa informacji PN-ISO/IEC 27001:2007 i ochrony danych osobowych (od 2004)
 • absolwentka Studiów Podyplomowych „Zarządzanie systemem jakości i bezpieczeństwa informacji w biznesie i administracji” na Uniwersytecie  Śląskim
 • Członek Założyciel i Członek Rzeczywisty Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
 • konsultant oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 • twórca dokumentacji wymaganej ustawą o ochronie danych osobowych
 • trener i aktywny uczestnik konferencji oraz warsztatów z zakresu ochrony danych osobowych

Posiada wiedzę prawniczą, a także znajomość zagadnień bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz bogate doświadczenie praktyczne.

Wybrane publikacje
 • Ochrona danych osobowych a system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001 w: „Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych. Materiały VI Kongresu”, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Katowice 2010
 • autorka licznych artykułów dla Wydawnictwa C.H. Beck

Ekspert Instytutu z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych

Doktor nauk prawnych

Absolwentka

 • Uniwersytet Łódzki
  • Wydział Prawa i Administracji, Prawo - Studia Doktoranckie
  • Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Zadządzanie projektami badawczymi i komercjalizacja wyników badań - Studia Podyplomowe
  • Wydział Prawa i Administracji, Prawo - Studia Magisterskie

Posiada certyfikat z zakresu metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Foundation.

Wykładowca

 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji
 • Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Specjalizacja

 • dostęp do informacji publicznej
 • ochrona danych osobowych
 • postępowanie administracyjne

Współautorka książki nt. ochrony danych osobowych w praktyce czyli jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych.

Ekspert Instytutu z zakresu prawa pracy

Absolwentka:

 • Uniwersytet Opolski - studia magisterskie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Nowoczesne Zarządzanie kadrami - studia podyplomowe
  • Zarządzanie w sektorze publicznym - studia podyplomowe
  • MEDIATOR (Master of Business Mediation) - studia podyplomowe
Specjalizacja
 • rozliczenie z ZUS i US
 • umowy
 • wynagrodzenia
 • program Płatnik
 • Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Doświadczenie zawodowe

Zdobywała na różnych stanowiskach, zaczynając od szeregowego pracownika działów księgowych oraz kadrowo-płacowych, kończąc na dyrektorze zarządzającym.

Ekspert Instytutu ds. prawa pracy

Prawnik

Wykładowca:

 • Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
 • Wyższa Szkoła „Humanitas” w Sosnowcu
Doświadczenie zawodowe

Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

W latach 1994 – 2003 był Inspektorem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków.

Obecnie prowadzi własną kancelarię prawa pracy, w której doradza i świadczy pomoc prawną z obszaru prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Szkolenia prowadzi od 2004 roku.

Wybrane publikacje

Ekspert Infor S.A. oraz Portalu Kadrowego-Wydawnictwo Wiedza i Praktyka.
Autor artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Ekspert Instytutu ds. prawa pracy

Doświadczenie zawodowe

Praca na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych

 • nadzór nad prowadzeniem lub prowadzenie administracji personalnej oraz wynagrodzeń
 • wdrażanie systemów kadrowo-płacowych TETA Personel, R2Płatnika, PIK CDN
 • tworzenie aktów prawnych z zakresu prawa pracy – regulaminy wynagrodzeń, regulaminy pracy oraz zarządzenia wewnętrzne
 • wdrażanie oraz monitorowanie procesów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Prowadzi wykłady i konwersatoria na studiach podyplomowych, na kierunku Kadry i Płace w praktyce oraz kursy kadrowo-płacowe.

Na swoim koncie ma ponad 3 200 h przeprowadzonych szkoleń.

Ekspert Instytutu ds. kadr i płac

Doświadczenie zawodowe

czerwiec 2003 - styczeń 2017 Państwowa Inspekcja Pracy (14 lat)

 • podinspektor pracy, inspektor pracy, starszy inspektor pracy, starszy inspektor pracy - specjalista
  • kontrola i nadzór nad warunkami pracy (kontrole zakładów pracy)
  • przygotowywanie analiz i opinii prawnych z zakresu prawa pracy
  • wydawanie decyzji administracyjnych
  • współpraca z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe, społeczna inspekcja pracy)
  • uczestniczenie jako prelegent i wykładowca w akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP, a adresowanych do różnych grup zawodowych
  • przygotowywanie opracowań w dziedzinie prawa pracy dla celów szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych zmian w prawie pracy
  • udzielanie porad prawnych
  • przygotowywanie opinii prawnych i oceny aktów prawnych

luty 1999 - maj 2002 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • inspektor ubezpieczeń, referent prawny
  • obsługa prawna spraw emerytalno-rentowych
  • opracowywanie pism i odpowiedzi na odwołania
  • przygotowywanie dokumentacji do postępowań sądowych

Szkolenia prowadzi od 2004 roku.

Ekspert Instytutu z zakresu RODO

audytor, ekspert ochrony danych osobowych, certyfikowany manager bezpieczeństwa informacji ISO 27001, specjalista ds. compliance, analizy ryzyka i ciągłości działania

Ukończył 4 kierunki studiów podyplomowych, autor publikacji z tematyki ochrony danych osobowych.

Praktyk z 17 letnim doświadczeniem: m.in. koordynator i manager ds. ochrony danych osobowych w podmiocie medycznym, kancelarii radców prawnych, spółce miejskiej. Współtworzył pierwszy system ochrony danych osobowych w największej rządowej Agencji płatniczej UE a następnie kierował komórkami ds. polityk bezpieczeństwa i audytu.

Autor wielu branżowych Polityk bezpieczeństwa. Pierwsze doświadczenia zdobywał w Polskim Radio S.A..

Przeprowadził audyty oraz wdrażał projekty ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w różnych sektorach biznesu oraz w projektach certyfikacji i akredytacji. (ISO 27001, AEO). Posiada dodatkowe kwalifikacje w kontroli wewnętrznej, nadzorze właścicielskim (rady nadzorcze) oraz gospodarce nieruchomościami. (PFRN). Szczególnie specjalizuje się w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w sektorze medycznym, branży transportowej, grupach kapitałowych, rynku nieruchomości, administracji publicznej, NGO, branży HR i rekrutacji.

Ekspert Instytutu ds. prawa pracy

Prawnik

Ukończył aplikację:

 • kontrolera inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy
 • kontrolera w Najwyższej Izbie Kontroli

Prawo pracy i kontrola to dla niego przede wszystkim praktyka, ale i główny przedmiot zainteresowań zawodowych. W przeszłości przeprowadzał kontrole oraz sprawdzał stan przestrzegania przepisów prawa pracy przez różne podmioty zatrudniające pracowników. Dlatego dzisiaj zajmuje się doradztwem i szkoleniami z zakresu prawa pracy – jest w stanie doradzać pracodawcom w taki sposób, aby wyeliminować ryzyko pojawienia się nieprawidłowości. Wyjaśnia Klientom, co dokładnie kontroluje PIP, jak odpowiedzieć na kontrolę PIP, czy też jak rozliczyć godziny nadliczbowe.

W pracy posiłkuję się stanowiskami Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego, co pozwala zagwarantować wysoką jakość usług nawet w bardzo złożonych sprawach.

Ekspert Instytutu ds. kadr i płac

Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku).

 • Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową
 • Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR
 • Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy, w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS

W latach 2010-2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN.

Aktualnie współpracuje z:

 • wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”
 • Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca

Ekspert Instytutu ds. kadr i płac

prawnik

Doświadczenie zawodowe

Po zakończeniu studiów rozpoczęła pracę w dziennikarstwie prawnym, najpierw w „Gazecie Ubezpieczeniowej”, a potem przez prawie 10 lat jako dziennikarka Działu Prawa „Rzeczpospolitej”. Przez ostatnie kilka lat działania w „Rzeczpospolitej” prowadziła dodatek poradniczy dla pracodawców z zakresu kadr i płac „DOBRA FIRMA”.

Jest autorką kilkuset artykułów na temat prawa pracy, a zwłaszcza praktycznego rozliczania wynagrodzeń. Jej ulubioną dziedziną są wynagrodzenia w ujęciu praktycznym. Najczęściej pisała i wciąż pisze o ustalaniu wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów i innych pracowników. Tworzy też publikacje o kalkulacji płac dla pracowników sfery budżetowej, w tym dla nauczycieli i samorządowców. Inne lubiane przez nią tematy to podróże służbowe, obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków, dla również szeroko pojęte prawo pracy (np. akta osobowe pracowników, zatrudnianie i zwalnianie pracowników w praktyce).

Ma na koncie kilkadziesiąt publikacji w swoich ulubionych dziedzinach. Jedne z nowszych pozycji jej autorstwa to np. „Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych”, „Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków”, „Podróże pracowników i innych Grup zawodowych – skutki podatkowe i składkowe”.

Ekspert Instytutu ds. prawa pracy

Uprawnienia: Aplikacja Inspektora Pracy – egzamin państwowy

Doświadczenie zawodowe:

od 2018 - Państwowa Inspekcja Pracy (Okręgowy Inspektorat Pracy)

 • Inspektor Pracy

2011- 2018 - Państwowa Inspekcja Pracy (Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy)

 • Starszy Specjalista

2010 - 2011 - Urząd Marszałkowski

 • Specjalista w wydziale kard, szkoleń i spraw socjalnych
Wykształcenie:

 • Uniwersytet Wrocławski
  • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
  • kierunek: służby publiczne

Ekspert Instytutu z zakresu umiejętności osobistych

Absolwent

 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
  • Studia podyplomowe: Doradztwo zawodowe
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej - Psychologia Stosowana

Wykładowca

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Uprawnienia

Certyfikat MEN

 • licencja zawodowa Doradcy Zawodowego
 • uprawnienia w zakresie stosowania i interpretacji testów psychologicznych oraz doradczych
Doświadczenie zawodowe

Prowadził szkolenia m.in. dla:

 • Bristol Busko ART & Medical SPA
 • EMITEL
 • Górnośląskie Linie Lotnicze – GTL LOT
 • PIPP – Polska Izba Paliw Płynnych
 • Synthos S.A. (Synthos Oświęcim, Synthos-Kauĉuk Kralupy; Czechy)
 • Cersanit
 • Drogerie A`propos
 • Henkel Polska
 • InBIT Kraków
 • Liga Obrony Kraju
 • LECHAA Consulting Polska
 • Mapa Spontex Polska
 • Motogama
 • Optimum
 • PKP Cargo Serwis
 • Pro Optima
 • Tikkurila Polska S.A.

Ekspert Instytutu ds. prawa pracy

Prawnik
niezależny ekspert prawa pracy
były pracownik Państwowej Inspekcji Pracy (18 lat)

Prawem pracy zajmuje się od ponad 20 lat.

W latach 1996 – 2001 pracownik Sekcji Porad Prawnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, gdzie zajmował się udzielaniem porad prawnych z zakresu prawa pracy, jak również BHP zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

W 2001 roku złożył egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia inspektora pracy.

We wrześniu 2009 roku awansowany na stanowisko Starszego Inspektora Pracy.
Pełniąc funkcję Inspektora Pracy przeprowadził prawie dwa tysiące kontroli przedsiębiorców praktycznie ze wszystkich rodzajów branż i sektorów.
W ramach działań podejmowanych jako Inspektor Pracy sprawował nadzór i kontrolę pracodawców w zakresie przestrzegania przez nich przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych,

Autor licznych publikacji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.


NOWY