Wykładowcy - kadry

Ekspert Instytutu z zakresu wynagrodzeń

Doświadczenie zawodowe

Redaktor merytoryczny w Wydawnictwie C.H. Beck (od 2009)

 • Koordynowanie prac poradni prawnej portalu www.ekspertkadrowy.pl w zakresie tematyki płacowej, ubezpieczeniowej i podatkowej
 • Zlecanie i redagowanie tekstów na portal www.ekspertkadrowy.pl – nowości, porad prawych, kompleksowych opracowań
 • Współpraca w zakresie rozwoju produktów on-line
 • Odpowiedzialność merytoryczna za teksty i narzędzia o tematyce wynagrodzeń (m.in. kalkulatory, wskaźniki) i koordynowanie prac aktualizacyjnych
 • Współpraca z redakcjami poradników drukowanych w zakresie doboru tematów do zestawów, ich zamawiania i redagowania tekstów
 • Doradztwo merytoryczne dla redaktorów w zakresie przygotowania publikacji
 • Przygotowywanie koncepcji i redakcji książek
 • Działalność autorska, w tym pisanie artykułów, opinii i odpowiedzi na zagadnienia kadrowo-płacowe;
 • Działalność wydawnicza – koncepcje, nadzór i koordynacja procesu wydawniczego literatury biznesowej i prawniczej.
Wybrane publikacje

Publikacje książkowe

 • "Lista płac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania" - Warszawa 2012, Wyd. C.H.Beck (obecnie w trakcie przygotowania drugiego wydania)
 • "Potrącenia z wynagrodzeń na liście płac. Praktyczny poradnik" - Warszawa 2013, Wyd. C.H.Beck (obecnie w trakcie przygotowania trzeciego wydania)
 • "Rozliczanie zasiłków na liście płac" - w przygotowaniu na styczeń 2014, Wyd. C.H.Beck

Artykuły w prasie i Internecie

Tematyka:

 • Wynagrodzenia w samorządach
 • Wynagrodzenia w oświacie
 • Wynagrodzenia w firmie
 • Potrącenia z wynagrodzeń
 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Rozliczanie podróży służbowych
 • Zasiłki w razie choroby i macierzyństwa

W publikacjach:

 • www.ekspertbeck.pl
 • Płace pracowników sfery budżetowej. Przewodnik po wynagrodzeniach i świadczeniach pieniężnych
 • Ubezpieczenia społeczne. Serwis płatnika składek
 • Teczka kadrowca w jednostce budżetowej. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami
 • Kadry. Serwis spraw pracowniczych

Ekspert Instytutu ds. kadr i płac

Absolwent:

 • Uniwersytet Szczeciński
  • Zarządzanie i Marketing
  • Doradztwo Podatkowe i Rachunkowość
 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Uprawnienia

Doradca podatkowy

Doświadczenie zawodowe

Zdobywała m. in. w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej (2000-2005)

Od 2007 prowadzi kancelarię zajmującą się obsługą kadrowo-płacową oraz doradztwem podatkowym

Wybrane publikacje

Autorka licznych artykułów w Portalu Kadrowym oraz tytułach Wydawnictwa Gofin

Ekspert Instytutu ds. prawa pracy

Wykształcenie

 • Uniwersytet Śląski
  • Wydział Prawa i Administracji w Katowicach - Studia Magisterskie
 • Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu
  • Aplikacja inspektorska
 • Główny Instytut Górnictwa
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle - Studia Podyplomowe
 • Główny Inspektorat Pracy w Warszawie
  • egzamin państwowy i uzyskanie tytułu specjalisty w zakresie czasu pracy oraz wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
Doświadczenie zawodowe
 • od 2000 - Państwowa Inspekcja Pracy
  • Starszy inspektor pracy
  • Specjalista
 • 1997 – 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy
  • Wydział Kontroli Legalności Zatrudnienia
  • Referent prawny

Ekspert Instytutu ds. prawa pracy

Prawnik

Były Wykładowca:

 • Studia Podyplomowe: Doradztwo Zawodowe w ramach Działania SPO RZL „Rozwój i modernizacja instrumentów rynku pracy” - współorganizator: Fundacja Gospodarcza w Gdyni
 • Studium Menadżerskie Mini MBA - Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim
Uprawnienia
 • Certyfikat Praktycznego Zarządzania Personelem (Akademia PARP)
 • Uprawnienia pedagogiczne w zakresie kształcenia osób dorosłych (Centrum Kształcenia Kadr)
 • szkolenie z zakresu prawa pracy - Państwowa Inspekcja Pracy we Wrocławiu (2001-2003)
Doświadczenie zawodowe

Zdobywała od 1987 roku, m. in. pracując w:

 • Państwowej Inspekcji Pracy (11 lat)
  • inspektor pracy
  • podinspektor
  • starszy inspektor pracy
  • pracownik ds. porad prawnych
 • Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi w podmiocie produkcyjnym zatrudniającym kilka tysięcy pracowników

Szkolenia prowadzi od 1999 roku.

Wybrane publikacje

Autorka książek „Związki zawodowe w firmie” i „Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej” oraz artykułów do poradników Wydawnictwa Verlag Dashofer: "Kadry i Płace" oraz "Prawo w działalności związkowej" zamieszczanych regularnie od 2006 do chwili obecnej.

Najnowsze publikacje książkowe autorki we współpracy z ODDK sp. z o.o. sp. k.:

 • "Kodeks pracy z ustawą zasiłkową z komentarzem do nowych uprawnień rodzicielskich obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. " - zawiera omówienie zmian z przykładami i nowymi wzorami dokumentów (czerwiec 2013)
 • "Urlopy i zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy" (lipiec 2013)

Ekspert Instytutu ds. prawa pracy

 • Doktor nauk prawnych
 • Wykładowca:
  • Uniwersytet Warszawski
  • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
  • aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
Doświadczenie zawodowe

Zdobywała od 1998 roku pracując w kancelariach prawnych z kapitałem polskim, niemieckim i włoskim.

Obecnie jest Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów

Ekspert Instytutu ds. ochrony danych osobowych

 • Doktor nauk prawnych
 • Wykładowca:
  • 1999-2007 - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • 2005-2007 - Wojskowa Akademia Techniczna
  • od 2007 - Polska Akademia Nauk
  • od 2010 -  prodziekan Wydziału Prawa i Administracji
Wybrane publikacje

Autor kilku książek, m.in.: „Czas pracy w praktyce”, „Wymiar i rozkład czasu pracy”, „Czas pracy w ZOZ-ach” oraz licznych artykułów m. in. w "Gazeta Prawna", "Polityka Społeczna", "Monitor Prawa Pracy"

Ekspert Instytutu ds. kadr i płac

Absolwentka

 • Politechnika Opolska
  • Rachunkowość i Finanse - Studia Podyplomowe
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
  • Nowoczesne Zarządzanie Kadrami - Studia Podyplomowe
 • Uniwersytet Opolski - Studia Magisterskie

Uprawnienia i certyfikaty

 • Certyfikat Ministerstwa Finansów do Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych
 • Certyfikowany Trener Biznesu
 • Międzynarodowy Certyfikat Coach ICF/ACC

Zajęcia prowadzi w sposób warsztatowy, w odniesieniu do doświadczeń praktycznych, w sytuacjach typowych i nietypowych.

Ekspert Instytutu ds. kadr i płac

Doświadczenie zawodowe

Zdobywała od 1989 roku  m. in. na stanowiskach:

 • Wiceprezes Zarządu
 • Dyrektor ds. Personalnych
 • Kierownik Działu Kadr i Finansów
 • Specjalista ds. Kadr i Płac

w firmach zatrudniających po kilkuset pracowników w Polsce oraz na kontraktach zagranicznych

Ekspert Instytutu ds. kadr i płac

Wykształcenie

 • Uniwersytet Gdański
  • Wydział Prawa i Administracji – Studia Magisterskie
 • Kurs podyplomowy na Państwowego Inspektora Pracy we Wrocławiu (1999)
  • tytuł - Inspektor Pracy
 • Kurs pedagogiczny dla nauczycieli

Wykładowca

 • Prawo pracy i europejskie prawo pracy - Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
Doświadczenie zawodowe
 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku (1995-2006)
  • Państwowy inspektor pracy
 • Energa Operator (2007-2008)
  • Dział Personalny – z-ca dyrektora
 • Działalność gospodarcza w zakresie m.in. doradztwa z prawa pracy
  • (2006 - nadal)

Szkolenia prowadzi od 1996 roku.

Wybrane publikacje

Autor

 • artykułów w czasopismach wydawanych przez INFOR PL oraz BUCHALTER
 • książek:
  • „Kodeks pracy w schematach”
  • „Poradnik związkowca”
  • „Wynagrodzenie za pracę”
  • „Zbiór przepisów BHP”
  • „Uprawnienia pracodawców przy wykorzystaniu zwolnień przez pracowników"

Ekspert Instytutu z prawa pracy

Wykształcenie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • Prawo – Studia Magisterskie
 • Państwowa Inspekcja Pracy we Wrocławiu
  • roczne szkolenie z zakresu prawa pracy i bhp
Doświadczenie zawodowe
 • od wrzesień 2010 – współpraca z Wydawnictwem Prawniczym C.H. Beck w charakterze doradcy prawnego (obsługa poradni prawnej dla klientów  publikacji kadrowych)
 • wrzesień 2008 – wrzesień 2010 – manager w Wydawnictwie C.H. Beck odpowiedzialny za publikacje z zakresu prawa pracy
 • styczeń 2005 – wrzesień 2010 – redaktor a później kierownik redakcji w Wydawnictwie Wiedza i Praktyka (filia międzynarodowego koncernu  wydawniczego Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG) odpowiedzialny za publikacje z zakresu prawa pracy
 • maj 2001 – styczeń 2005 – inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy - kontrole działów kadrowych firm i instytucji państwowych

W latach 2004 - 2011 zrealizował ok. 300 dyżurów telefonicznych oraz chat’ów w zakresie prawa pracy na rzecz wiodących wydawnictw w Polsce takich jak:

 • Wiedza i Praktyka
 • Infor
 • C.H. Beck

Szkolenia prowadzi od 2003 roku.

Wybrane publikacje
 • autor kilkuset artykułów i opracowań z zakresu prawa pracy w takich tytułach jak:
  • Gazeta Prawna
  • Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
  • Personel i Zarządzanie
  • Inspektor Pracy
  • Przegląd Pracowniczy dla Ciebie
  • Personel od A do Z
  • Aktualności Kadrowe
  • Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach
  • Portal kadrowy
  • Ekspert Kadrowy
 • brał udział w audycjach telewizyjnych w charakterze eksperta prawa pracy:
  • TVP2
  • TVP Info
  • TVN24
 • współautor książki poświęconej kontroli PIP
 • twórca i redaktor naczelny kilku miesięczników i portali kadrowych

Ekspert Instytutu ds. prawa pracy

Radca Prawny

Absolwent:

 • Uniwersytet Jagielloński
  • Prawo - studia doktoranckie
  • Prawo - studia magisterskie
  • Politologia - studia magisterskie
Doświadczenie zawodowe

od 05.2014 - Ekspert z zakresu prawa pracy - Wydawnictwo C.H. Beck

od 02.2012 - Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w kancelariach prawnych

Pełna obsługa prawna osób prawnych i fizycznych. Sporządzenie umów cywilnych, w tym umów handlowych. Ustalanie stanu faktycznego. Sporządzanie opinii prawnych dotyczących bieżącego funkcjonowania osób prawnych: spółek i jednostek samorządu terytorialnego.

Sporządzenie korespondencji przedsądowej. Zawieranie ugód. Sporządzanie pozwów i wniosków w postępowaniu cywilnym, apelacji i odpowiedzi na apelacje oraz kolejnych pism procesowych (sprawy w wydziałach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, cywilnych, gospodarczych, upadłościowych).

Występowanie na rozprawach przed sądami powszechnymi jako pełnomocnik Klientów. Sporządzenie wniosków, odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia oraz innych pism w ramach postępowań administracyjnych, skarg i skarg kasacyjnych do sądów administracyjnych.

Występowanie na rozprawach przed sądami administracyjnymi jako pełnomocnik Klientów. Nadawanie klauzul wykonalności oraz prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

Ekspert Instytutu z ochrony danych osobowych

 • audytor bezpieczeństwa informacji PN-ISO/IEC 27001:2007 i ochrony danych osobowych (od 2004)
 • absolwentka Studiów Podyplomowych „Zarządzanie systemem jakości i bezpieczeństwa informacji w biznesie i administracji” na Uniwersytecie  Śląskim
 • Członek Założyciel i Członek Rzeczywisty Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
 • konsultant oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 • twórca dokumentacji wymaganej ustawą o ochronie danych osobowych
 • trener i aktywny uczestnik konferencji oraz warsztatów z zakresu ochrony danych osobowych

Posiada wiedzę prawniczą, a także znajomość zagadnień bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz bogate doświadczenie praktyczne.

Wybrane publikacje
 • Ochrona danych osobowych a system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001 w: „Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych. Materiały VI Kongresu”, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Katowice 2010
 • autorka licznych artykułów dla Wydawnictwa C.H. Beck

Ekspert Instytutu z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych

Doktor nauk prawnych

Absolwentka

 • Uniwersytet Łódzki
  • Wydział Prawa i Administracji, Prawo - Studia Doktoranckie
  • Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Zadządzanie projektami badawczymi i komercjalizacja wyników badań - Studia Podyplomowe
  • Wydział Prawa i Administracji, Prawo - Studia Magisterskie

Posiada certyfikat z zakresu metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Foundation.

Wykładowca

 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji
 • Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Specjalizacja

 • dostęp do informacji publicznej
 • ochrona danych osobowych
 • postępowanie administracyjne

Współautorka książki nt. ochrony danych osobowych w praktyce czyli jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych.

Ekspert Instytutu z zakresu prawa pracy

Absolwentka:

 • Uniwersytet Opolski - studia magisterskie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Nowoczesne Zarządzanie kadrami - studia podyplomowe
  • Zarządzanie w sektorze publicznym - studia podyplomowe
  • MEDIATOR (Master of Business Mediation) - studia podyplomowe
Specjalizacja
 • rozliczenie z ZUS i US
 • umowy
 • wynagrodzenia
 • program Płatnik
 • Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Doświadczenie zawodowe

Zdobywała na różnych stanowiskach, zaczynając od szeregowego pracownika działów księgowych oraz kadrowo-płacowych, kończąc na dyrektorze zarządzającym.

Ekspert Instytutu ds. prawa pracy

Prawnik

Wykładowca:

 • Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
 • Wyższa Szkoła „Humanitas” w Sosnowcu
Doświadczenie zawodowe

Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

W latach 1994 – 2003 był Inspektorem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków.

Obecnie prowadzi własną kancelarię prawa pracy, w której doradza i świadczy pomoc prawną z obszaru prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Szkolenia prowadzi od 2004 roku.

Wybrane publikacje

Ekspert Infor S.A. oraz Portalu Kadrowego-Wydawnictwo Wiedza i Praktyka.
Autor artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Ekspert Instytutu ds. prawa pracy

Doświadczenie zawodowe

Praca na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych

 • nadzór nad prowadzeniem lub prowadzenie administracji personalnej oraz wynagrodzeń
 • wdrażanie systemów kadrowo-płacowych TETA Personel, R2Płatnika, PIK CDN
 • tworzenie aktów prawnych z zakresu prawa pracy – regulaminy wynagrodzeń, regulaminy pracy oraz zarządzenia wewnętrzne
 • wdrażanie oraz monitorowanie procesów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Prowadzi wykłady i konwersatoria na studiach podyplomowych, na kierunku Kadry i Płace w praktyce oraz kursy kadrowo-płacowe.

Na swoim koncie ma ponad 3 200 h przeprowadzonych szkoleń.

Ekspert Instytutu ds. prawa pracy

Doświadczenie zawodowe

czerwiec 2003 - styczeń 2017 Państwowa Inspekcja Pracy (14 lat)

 • podinspektor pracy, inspektor pracy, starszy inspektor pracy, starszy inspektor pracy - specjalista
  • kontrola i nadzór nad warunkami pracy (kontrole zakładów pracy)
  • przygotowywanie analiz i opinii prawnych z zakresu prawa pracy
  • wydawanie decyzji administracyjnych
  • współpraca z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe, społeczna inspekcja pracy)
  • uczestniczenie jako prelegent i wykładowca w akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP, a adresowanych do różnych grup zawodowych
  • przygotowywanie opracowań w dziedzinie prawa pracy dla celów szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych zmian w prawie pracy
  • udzielanie porad prawnych
  • przygotowywanie opinii prawnych i oceny aktów prawnych

luty 1999 - maj 2002 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • inspektor ubezpieczeń, referent prawny
  • obsługa prawna spraw emerytalno-rentowych
  • opracowywanie pism i odpowiedzi na odwołania
  • przygotowywanie dokumentacji do postępowań sądowych

Szkolenia prowadzi od 2004 roku.

Ekspert Instytutu ds. kadr i płac

Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku).

Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy, w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS.

W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN.

Aktualnie współpracuje z:

 • wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”
 • Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca

Ekspert Instytutu ds. kadr i płac

prawnik

Doświadczenie zawodowe

Po zakończeniu studiów rozpoczęła pracę w dziennikarstwie prawnym, najpierw w „Gazecie Ubezpieczeniowej”, a potem przez prawie 10 lat jako dziennikarka Działu Prawa „Rzeczpospolitej”. Przez ostatnie kilka lat działania w „Rzeczpospolitej” prowadziła dodatek poradniczy dla pracodawców z zakresu kadr i płac „DOBRA FIRMA”.

Jest autorką kilkuset artykułów na temat prawa pracy, a zwłaszcza praktycznego rozliczania wynagrodzeń. Jej ulubioną dziedziną są wynagrodzenia w ujęciu praktycznym. Najczęściej pisała i wciąż pisze o ustalaniu wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów i innych pracowników. Tworzy też publikacje o kalkulacji płac dla pracowników sfery budżetowej, w tym dla nauczycieli i samorządowców. Inne lubiane przez nią tematy to podróże służbowe, obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków, dla również szeroko pojęte prawo pracy (np. akta osobowe pracowników, zatrudnianie i zwalnianie pracowników w praktyce).

Ma na koncie kilkadziesiąt publikacji w swoich ulubionych dziedzinach. Jedne z nowszych pozycji jej autorstwa to np. „Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych”, „Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków”, „Podróże pracowników i innych Gru zawodowych – skutki podatkowe i składkowe”.

Ekspert Instytutu z zakresu umiejętności osobistych

Absolwent

 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
  • Studia podyplomowe: Doradztwo zawodowe
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej - Psychologia Stosowana

Wykładowca

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Uprawnienia

Certyfikat MEN

 • licencja zawodowa Doradcy Zawodowego
 • uprawnienia w zakresie stosowania i interpretacji testów psychologicznych oraz doradczych
Doświadczenie zawodowe

Prowadził szkolenia m.in. dla:

 • Bristol Busko ART & Medical SPA
 • EMITEL
 • Górnośląskie Linie Lotnicze – GTL LOT
 • PIPP – Polska Izba Paliw Płynnych
 • Synthos S.A. (Synthos Oświęcim, Synthos-Kauĉuk Kralupy; Czechy)
 • Cersanit
 • Drogerie A`propos
 • Henkel Polska
 • InBIT Kraków
 • Liga Obrony Kraju
 • LECHAA Consulting Polska
 • Mapa Spontex Polska
 • Motogama
 • Optimum
 • PKP Cargo Serwis
 • Pro Optima
 • Tikkurila Polska S.A.

Ekspert Instytutu ds. prawa pracy

Ekspert z Państwowej Inspekcji Pracy

Absolwent

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Uprawnienia
 • uprawnienie do wykonywania i nadzorowania czynności kontrolnych
  • zdany egzamin państwowy przed komisją powołaną przez Głównego Inspektora Pracy
Specjalizacja
 • prawo pracy
 • legalność zatrudnienia i wykonywania innej pracy zarobkowej w tym pracy  wykonywanej przez cudzoziemców
 • delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług na rynku europejskim

NOWY