Wykładowcy księgowość

Ekspert Instytutu ds. podatków i rachunkowości

 • Biegły rewident
 • Doradca podatkowy
Uprawnienia

Usługowe prowadzeni ksiąg rachunkowych

Specjalizacja
 • podatki
 • badanie sprawozdań finansowych
 • analiza ekonomiczna i finansowa przedsiębiorstw
 • tworzenie biznesplanów
 • zarządzanie funduszem socjalnym
Doświadczenie zawodowe

Zdobywał pracując na stanowiskach:

 • główny księgowy
 • kierownik działu prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • menadżer audytu
 • dyrektor finansowy
 • w spółkach audytorsko-doradczych oraz podmiotach z kapitałem zagranicznym

Od 2003 prowadzi Kancelarię Audytu i Doradztwa Podatkowego

Ekspert Instytutu ds. podatków i rachunkowości

Uprawnienia

Biegły rewident

Specjalizacja

zagadnienia związane z rachunkowymi i podatkowymi aspektami funkcjonowania spółek osobowych i kapitałowych, m.in.:

 • podatek od towarów i usług
 • podatki dochodowe
 • międzynarodowe prawo podatkowe
Doświadczenie zawodowe

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rewizji sprawozdań finansowych oraz doradztwa w zakresie podatków, rachunkowości oraz finansów dla przedsiębiorstw, które zdobywała m.in. w międzynarodowej firmie doradczej Rödl & Partner

Barbara Bogdanowicz

Vice Prezes Zarządu Audyt i Doradztwo Pawlik, Modzelewski i Wspólnicy

Uprawnienia

Biegły rewident

Specjalizacja
 • badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • wdrażanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) / Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
 • audyt wewnętrzny
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych podmiotów z kapitałem zagranicznym
 • wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania SAB
Doświadczenie zawodowe

Zdobywała m. in. na stanowiskach:

 • Kierownik Działu Ksiąg Rachunkowych w cenionej Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych
 • Szef Księgowości w Spółce o międzynarodowym zasięgu

Od 2006 roku jest Vice Prezesem spółki Audyt i Doradztwo Pawlik, Modzelewski i Wspólnicy

Barbara Pawlik

Prezes Zarządu Audyt i Doradztwo Pawlik, Modzelewski i Wspólnicy

Uprawnienia

Biegły rewident, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Specjalizacja
 • badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • badanie pakietów sporządzanych według standardów niemieckich HB II, amerykańskich US GAAP
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
 • audyt wewnętrzny
 • przekształcenia spółek
Doświadczenie zawodowe

Zdobywała m. in. na stanowskach:

 • szef międzynarodowej spółki doradczej
 • dyrektor finansowy w giełdowej spółce farmaceutycznej
 • dyrektor finansowy w międzynarodowym koncernie medialnym

Od 2005 roku jest Prezesem spółki Audyt i Doradztwo Pawlik, Modzelewski i Wspólnicy

Ekspert Instytutu z zakresu podatków

Doradca Podatkowy

Wykształcenie

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  • Podatki i doradztwo podatkowe - studia podyplomowe
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Prawo - studia magisterskie
Doświadczenie zawodowe

od 2015 - właściel Kancelarii Doradztwa Podatkowego

2009 - 2015 - referendarz - komisarz skarbowy (III Wydział Kontroli Podatkowej) - Urząd Kontroli Skarbowej

 • prowadzenie postępowań kontrolnych w stosunku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie opodatkowania podatkiem VAT, CIT, PIT

2006 - 2009 - starszy referent (Wydział Podatków Pośrednich) - Izba Skarbowa

 • orzecznictwo w II instancji w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług Sporządzanie odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Ekspert Instytutu ds. finansów

Studia Podyplomowe

 • Uniwersytet Warszawski
  • Ubezpieczenia (Matematyka Aktuarialna)
 • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo Podatkowe
  • Prawo i Ekonomia Gospodarki Unii Europejskiej
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
  • Handel Zagraniczny
  • Finanse i Bankowość
  • Marketing
 • Akademia Rolnicza we Wrocławiu
  • Wycena Nieruchomości
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Konsulting Menedżerski

Kursy

 • Międzynarodowy dyplom menedżera-finansowca ACCA (The Chartered Association of Certified Accountants) - 1/3 Master of Business Administration
 • Dyplom na Członków Zarządu i Rad Nadzorczych w Spółkach Kapitałowych
 • Certyfikat z Neuro-Lingwistycznego Programowania na poziomie Technician in the Art of NLP for Communication

Wykładowca w:

 • Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
  • Finanse Międzynarodowe
 • Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu
  • Metody wyceny akcji w ramach przejęć
 • Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
  • Rachunkowość zarządcza
 • Międzynarodowej Wyższej Szkole Transportu i Logistyki we Wrocławiu
  • Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie projektami
 • Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu
  • Zarządzanie ryzykiem
 • Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławi
  • Handel zagraniczny, Ekonomia
 • Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy
  • Zarządzanie finansami
 • Wyższej Szkole Bankowej w Opolu
  • Polityka gospodarcza
 • Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu
  • Trening interpersonalny
  • Gry kierownicze
 • Wyższej Szkole Technologii Teleinformatycznej w  Świdnicy
  • Wycena przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych
  • Zarządzanie innowacjami i kreatywnością

Pracował na stanowiskach kierowniczych w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej, ubezpieczeniach finansowych i życiowych, a także w funduszach emerytalnych, m.in.:

 • POWSZECHNY FUNDUSZ EMERYTALNY "DOM"
 • POWSZECHNY BANK KREDYTOWY
 • BANK ZACHODNI
 • CUPRUM BANK
Wybrane publikacje

W dorobku naukowym ma na koncie artykuły i referaty wygłoszone i opublikowane m.in.:

 • "Zarządzanie ryzykiem"
 • "Przejęcia i fuzje"
 • "Metody wyceny spółek"
 • "Innowacyjne instrumenty pochodne”
 • „Menedżerowie przyszłości”
 • „Strategie korporacji transnarodowych”
 • „Zarządzanie organizacją przyszłości”

Ekspert Instytutu z zakresu podatków

Radca Prawny, Doradca Podatkowy

Wykształcenie
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1993).
Doradca Podatkowy od 1997 r.
Radca prawny od 1999 r.

Specjalizacja
 • VAT
 • Podatek dochodowy od osób prawnych oraz fizycznych
 • Procedura podatkowa / Ordynacja podatkowa
 • PCC
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Podatek od nieruchomości
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Doświadczenie zawodowe

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego zdobywał od 1993 r. współpracując z międzynarodowymi i polskimi firmami audytorskimi (Misters Audytor, KPMG) oraz kancelariami prawnymi (Hunton&Williams, Dewey Ballantine, Dewey LeBoeuf, White&Case, DZP), w tym jako partner zarządzający działów podatkowych.
Doradzał klientom z sektora finansowego: banki, fundusze inwestycyjne, ubezpieczeniowego, motoryzacyjnego, nieruchomości oraz sieciom supermarketóww zakresie wszelkich bieżących problemów podatkowych oraz planowania podatkowego.

Od 2003 roku prowadzi indywidualną kancelarię doradztwa podatkowego, która prowadzi projekty i transakcje na potrzeby klientów krajowych oraz zagranicznych. Świadczone usługi obejmują głównie zagadnienia związane ze skomplikowanymi i poddawanymi nieustannym modyfikacjom regulacjami podatkowymi, m.in. dotyczącymi kontroli skarbowych czy skarg kasacyjnych.

Prestiżowe raporty World Tax oraz PLC Which Lawyer (2006, 2007) rekomendowały Bernarda Łukomskiego jako jeden z najlepszych specjalistów z dziedziny podatków.

Ekspert Instytutu ds. podatków

Doświadczenie zawodowe

W latach 1994-2005 - Główny Specjalista Ministerstwa Finansów w Departamencie Podatku VAT, obecnie niezależny ekspert podatku VAT

Wybrane publikacje

Książki: "VAT w aktualnym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości", "VAT w zakresie gospodarowania nieruchomościami publicznymi", "Mały słownik VAT", "Co każdy podatnik VAT wiedzieć powinien".

Kilkaset artykułów w tytułach wydawanych przez Gofin, Infor, Wolters Kluwer Polska, C.H. Beck

Ekspert Instytutu

Wykształcenie:

 • Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
  • Studia doktoranckie - specjalizacja: Prawo Spółek Handlowych
  • Podyplomowe Studium Bankowości Centralnej i Polityki Pieniężnej – patronat Narodowego Banku Polskiego
 • Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie im. Ryszarda Łazarskiego
  • Wydział: Prawa - specjalizacja: Prawo handlowe
Doświadczenie zawodowe

2003 – 2011 - Konica Minolta Business Solutions Polska – Prawnik

od 2003 - Kancelaria prawna i finansowa – Właściciel

Laureatka IV edycji konkursu Twoja Wizja Rozwoju Przedsiębiorczości organizowanego przez Business Center Club. Nagrodzona za pracę pod tytułem: „Ośrodek Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości”

Finalistka konkursu „Law Games” organizowanego przez ELSA, PricewaterhouseCoopers, Wierzbowski Eversheds. Konkurs na rozwiązanie case z prawa podatkowego i prawa spółek handlowych

Finalistka konkursu „Talenty podatkowe 2007” organizowanego przez Kancelarie prawniczą Wardyński i Wspólnicy Sp. k. Konkurs polegał na przygotowaniu eseju w języku angielskim, na temat: Czy wejście Polski do Unii Europejskiej wzmocniło ochronę praw podatników?”

Wyróżnienie pracy „Mediacja gospodarcza” w konkursie na esej z międzynarodowego arbitrażu handlowego zorganizowanego przez kancelarię Hogan & Hartson Jamka sp. k. i Rzeczpospolitą

Szkolenia prowadzi od 2007 roku.

Grażyna Machula

Doświadczony praktyk w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego. Opiniodawca na zlecenie Senatu RP projektu ustawy o rachunkowości. Opracowywała analizy makroekonomiczne, analizy finansowe spółek publicznych oraz analizy rynku kapitałowego dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz współpracowała w przygotowaniu regulacji prawnych (Zarządzenia Przewodniczącego KPW) w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym.

Wykładowca na London Guidhall Univesity. Prowadzi szkolenia dot. rynku kapitałowego, w szczególności dla maklerów, doradców inwestycyjnych, biegłych rewidentów oraz na studiach podyplomowych w zakresie bankowości inwestycyjne (Gdańska Akademia Bankowa i London Guidhall Univesity)

Ekspert Instytutut z Podatku VAT

Doradca Podatkowy

Wykształcenie

 • Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie
  • Podatkowe studia podyplomowe
 • Uniwersytet Łódzki
  • Wydział Prawa i Administracji – magister nauk prawnych
Doświadczenie zawodowe
 • od 2003 – prowadzenie własnej kancelarii doradztwa podatkowego
 • 1998 - 2002 – starszy komisarz skarbowy w Wydziale Podatku od Towarów i Usług Izby Skarbowej w Warszawie

Szkolenia prowadzi od 2002 roku.

Wybrane publikacje

Autor kilku książek z zakresu VAT, m.in.:

 • Podatek VAT w usługach, ODDK
 • Podatek VAT dla Jednostek sektora finansów publicznych, ODDK
 • Podatek VAT w zarządzaniu nieruchomościami ODDK
 • Nowy Leksykon VAT ODDK

oraz kilkuset artykułów dla takich wydawnictw jak: Wiedza i praktyka, Presspublica.

Współautor e-lerningowego kursu podatku VAT prowadzonego w ramach Akademii PARP.

Ekspert Instytutu z zakresu podatków

Doradca podatkowy

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 • Studia Magisterskie
 • Studia Podyplomowe z Rachunkowości
 • Studia Podyplomowe z Podatków
Doświadczenie zawodowe

Współwłaścielka kancelarii doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze księgowej, podatkowej przedsiębiorstw, firm i innych podmiotów gospodarczych. Specjalista w zakresie rozliczeń dochodów z zagranicy.

Publikuje artykuły podatkowe w serwisach Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.

Ekspert Instytutu z zakresu cen transferowych

Doradca podatkowy

Doświadczenie zawodowe

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego. Najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego a następnie jako doradca podatkowy. Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG oraz CC&M.

Wybrane publikacje

Autor:

 • artykułów dotyczących problematyki prawa podatkowego
  • Gazeta Prawna
  • Rzeczpospolita
  • Przegląd Podatkowy
  • Monitor Podatkowy
 • książek
  • „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności”, C.H. Beck, Warszawa 2014
  • „Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa", C.H. Beck,   Warszawa 2007

Ekspert Instytutu z zakresu podatków

Doradca Podatkowy

Specjalizacja
 • Prawo podatkowe
 • Prawo bilansowe
 • Prawo pracy oraz ubezpieczeń społecznych
 • Prawo celne
 • Ceny transferowe
 • Planowanie podatkowe
 • Sprawozdawczość podatkowa i zarządzanie ryzykiem podatkowym
 • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
Doświadczenie zawodowe

W latach 2003-2010 pracowała dla jednej z renomowanych warszawskich kancelarii doradztwa podatkowego, gdzie zajmowała się bieżącym doradztwem podatkowym na rzecz podmiotów gospodarczych działających w różnych sektorach gospodarki. Brała udział w wielu projektach z zakresu restrukturyzacji, planowania podatkowego oraz opracowaniu i wdrażaniu optymalnych procedur rozliczeń podatkowych i sprawozdawczości finansowej. Od 2011 roku prowadzi indywidualną kancelarię doradztwa podatkowego, w ramach której zajmuje się kompleksową obsługą prawno-podatkową polskich i zagranicznych przedsiębiorstw a także występuje jako pełnomocnik w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz postępowaniach sądowo-administracyjnych. Doradza również w obszarze prawa pracy i obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Zajmuje się doradztwem podatkowym obejmującym analizę bieżących i planowanych przedsięwzięć biznesowych oraz weryfikacją prawidłowości rozliczeń podatkowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w różnych sektorach gospodarki a także organizacji typu non-profit. W dotychczasowej praktyce zajmowała się m.in. sprawami spółek-córek podmiotów zagranicznych
oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce w zakresie wszystkich obowiązków publiczno-prawnych, w szczególności zagadnieniami CIT, VAT oraz PIT. Ma także praktyczne doświadczenie w tematyce cen transferowych, w tym w sporządzaniu dokumentacji podatkowej wymaganej przepisami prawa podatkowego. Brała również udział w wielu projektach z zakresu restrukturyzacji, planowania podatkowego oraz opracowaniu i wdrażaniu optymalnych procedur rozliczeń podatkowych i sprawozdawczości finansowej. 
Szczególny obszar zainteresowań zawodowych stanowią podatkowe aspekty działalności instytucji z szeroko rozumianego sektora finansowego. Posiada doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów z tej branży, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług.

Ekspert Instytutu z zakresu podatków

Doradca Podatkowy, Prawnik

Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Specjalizacja

Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług.

Doświadczenie zawodowe

Posiada 14-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej.

Wybrane publikacje

Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Ekspert Instytutu z zakresu VAT

prawnik

doradca podatkowy

Doświadczenie zawodowe

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn.

Do niedawna kierowała działem VAT w renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym (restrukturyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania, ceny transferowe). Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w PwC w dziale podatkowym oraz w KPMG Tax. 

Obecnie uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej.

Jest ponadto wykładowcą w m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Posiada wieloletnie  doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych. Prowadzona przez nią Kancelaria odzyskała kilkadziesiąt milionów złotych nadpłaconego podatku VAT dla podmiotów publicznych oraz na bieżąco wspiera kilka gmin w kwestiach rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości. W wielu wprowadziła procedury naliczania i odliczania VAT współczynnikiem. Posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej agencji wykonawczej (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych),  instytutów naukowych i instytucji kultury. Doradza w zakresie VAT organizacjom pozarządowym wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej.

Wybrane publikacje

Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego:

 • Rzeczpospolita
 • Gazeta Prawna
 • Przegląd Podatkowy
 • Jurysdykcja Podatkowa

oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, jak również komentatorką w programach telewizyjnych.

Ekspert Instytutu z zakresu podatków bezpośrednich

Absolwent

 • Uniwersytet Jagielloński - Wydział Prawa i Administracji
Specjalizacja

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich.

Doświadczenie zawodowe

Zdobywał m.in. w:

 • Czyż i Łabno doradcy podatkowi
 • ECDDP Sp. z o.o.
 • ECDDP Outsourcing Sp. z o.o.
 • Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Sp. z o.o.
 • Forum Doradców Podatkowych Sp. z o.o.
Wybrane publikacje

Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej.
Ekspert podatkowy w mediach, m.in. TVN CNBC oraz licznych portali branżowych.

Ekspert Instytutu z zakresu podatków

Doradca Podatkowy

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Specjalizacja

Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, rachunkowości oraz przekształceniach form organizacyjno-prawnych.

Doświadczenie zawodowe

Wiedza i doświadczenie to ponad 7-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych.

Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów.

Marcin Pacyna

Doradca Podatkowy, Adwokat

Specjalizacja

Specjalizuje się w zakresie podatku VAT, podatkach dochodowych (PIT i CIT) oraz postępowaniach podatkowych i procedurze sądowej. Uczestniczył w wielu zakończonych sukcesem sporach z organami podatkowymi dotyczących aktualnych problemów podatkowych, w tym m.in. tzw. „pustych faktur”, prawa do odliczenia podatku VAT, a także nieujawnionych źródeł dochodu. Marcin Pacyna reprezentuje w sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi jednostki samorządu terytorialnego różnych szczebli.

Aktualnie zajmuje się wprowadzaniem tzw. prewspółczynnika w JST oraz konsolidacją w związku z koncepcją tzw. jednego podatnika.

Doświadczenie zawodowe

W latach 2001-2003 kierował kancelarią radców prawnych we Wrocławiu, natomiast od 2006 r. prowadzi własną kancelarię podatkową we Wrocławiu, a od 2014 również kancelarię adwokacką.

Posiada wieloletnią praktykę w zakresie prawa podatkowego i doświadczenie we współpracy z biegłymi rewidentami, adwokatami, radcami prawnymi, biurami rachunkowymi i doradcami podatkowymi. Praktykę zawodową zdobywał także w organach podatkowych (urząd skarbowy, izba skarbowa, Urząd Kontroli Skarbowej).

W latach 2004-2015 był wykładowcą na Podyplomowych Studiach Podatkowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Od 2014 r. jest doktorantem w Zakładzie Postępowania Cywilnego Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jako wykładowca z zakresu prawa podatkowego przeprowadził od 2005 r. kilkaset szkoleń i kursów.

Wybrane publikacje

Jest autorem kilkuset publikacji z zakresu prawa podatkowego, opublikowanych na łamach Wydawnictwa Podatkowego „Gofin” oraz Grupy Wydawniczej „Infor” (min. „Gazeta Prawna”, „Gazeta Podatkowa”, „Biuletyn dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnik VAT”, „Przegląd Podatku dochodowego”).

Jest również autorem poniższych publikacji książkowych:

 1. Zamknięcie roku 2006 – CIT, PIT, VAT, Polska Akademia Rachunkowości S.A., Warszawa, 2006
 2. Amortyzacja podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – Komentarz, Polska Akademia Rachunkowości S.A., Warszawa, 2007
 3. Vademecum Doradcy Podatkowego, tom I (współautor), Polska Akademia Rachunkowości S.A., Warszawa, 2008
 4. Vademecum Doradcy Podatkowego, tom II (współautor), Polska Akademia Rachunkowości S.A., Warszawa, 2008
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych w 2007 roku, Legalsupport Sp.z o.o., Kraków, 2008
 6. Rozliczenie leasingu w aspekcie podatku dochodowego i podatku VAT, Legalsupport Sp.z o.o., Kraków, 2008
 7. Obrót wewnątrzwspólnotowy w aspekcie podatku dochodowego i podatku VAT, Legalsupport Sp.z o.o., Kraków, 2008
 8. Poradnik podatnika VAT – Rejestracja, deklaracje, faktury i ewidencje, Legalsupport Sp.z o.o., Kraków, 2008
 9. Podział majątku wspólnego, Legalsupport Sp.z o.o., Kraków, 2008
 10. Samochód w firmie, Legalsupport Sp.z o.o., Kraków, 2008
 11. VAT – jak unikać pułapek, Legalsupport Sp.z o.o., Kraków, 2008
 12. Mały podatnik. VAT i podatek dochodowy, Legalsupport Sp.z o.o., Kraków, 2008

Osoby zainteresowane szkoleniami prowadzonymi przez Pana Marcina Pacynę zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 22 403 40 94
e-mail: biuro@ad.edu.pl

Ekspert Instytutu ds. podatków

Uprawnienia

Doradca podatkowy

Doświadczenie zawodowe

1999 - 2006 – starszy komisarz skarbowy w Izbie Skarbowej

2006 - 2009 – konsultant podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego  BDO

od 2009 – właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego

Wybrane publikacje

Autor książek:

 • "Podatek od czynności cywilnoprawnych. Leksykon opodatkowania"
 • "Miejsce opodatkowania dostaw towarów i świadczenia usług podatkiem VAT"
 • "Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych" (współautor)

Ekspert Instytutu z zakresu podatków

doktor nauk prawnych

doradca podatkowy

radca prawny

Doświadczenie zawodowe

W swojej pracy doktorskiej zgłębiła zagadnienia statusu podatkowoprawnego spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym.

Specjalizuje się zwłaszcza w opodatkowaniu restrukturyzacji podmiotów gospodarczych oraz w szeroko pojętej optymalizacji podatkowej na poziomie krajowym oraz międzynarodowym. Reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz sądami administracyjnymi, pomagam m.in. w przygotowaniu dokumentów dowodowych, wniosków oraz odwołań.

Prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa finansowego oraz prawa gospodarczego na wielu renomowanych uczelniach.

Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Michał Szczypiór

doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Wykładowca

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - od 2008
  • studia MBA Franklin University Ohio
  • studia podyplomowe
 • Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu - od 2001
  • od 2009 - Kierownik Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego
 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych - od 2005
Doświadczenie zawodowe
 • Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Zakładu Szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - od 08.2011 
 • Komisarz Skarbowy w Izbie Skarbowej - 2004 - 08.2011
 • Dyrektor ds. Zarządzania i Inwestycji w Wydawnictwie Prawniczym Presshouse - 01.2010 - 08.2011
 • Konsultant Centrum Studiów i Analiz Gospodarczych w Warszawie - od 2008
 • Przewodniczący Rady Programowej w Wydawnictwie Presshouse - od 2010
 • Członek Rady Programowej „Serwis VAT” Wydawnictwa Wiedza i Praktyka - od 2009
Wybrane publikacje

Publikacje książkowe

 • Podatek VAT w sektorze publicznym, 2007
 • VAT w transporcie i spedycji, 2008
 • VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, eksport, import, 2008
 • Kontrola podatkowa przedsiębiorców, 2009
 • Podatki 2009. Przegląd zmian: PCC, PIT, CIT, VAT, 2009/2010
 • Odzyskiwanie VAT zapłaconego za granicą. Nowe obowiązki organów Podatkowych, 2010
 • VAT w kulturze, oświacie i sporcie, 2010
 • VAT w leśnictwie i łowiectwie, 2010
 • Kasa fiskalna w gabinecie lekarskim, 2011
 • Rozliczenia podatku VAT pomiędzy gminami, powiatami, województwami a ich jednostkami organizacyjnymi. Zakres opodatkowania w pytaniach i odpowiedziach, 2011
 • VAT w obrocie nieruchomościami u notariusza, 2011
 • Instytucje kultury rozliczają podatek VAT, 2012
 • Dotacje dla samorządowych instytucji kultury, 2012

Autor ponad 300 artykułów o tematyce prawno-podatkowej zamieszczonych na łamach Przeglądu Podatkowego, Monitora Podatkowego, Gazety Prawnej

Ekspert Instytutu z zakresu rachunkowości

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finanse, Dyplomowany Księgowy, Biegły Rewident

od 2004 – członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
od 2004 – członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
od 2016 – biegły sądowy z zakresu rachunkowości

Doświadczenie zawodowe
 • w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • z zakresu połączeń, podziałów, przekształceń, opiniowania aportów – przygotowywanie opinii i ekspertyz na zlecenie sądów gospodarczych
 • w przeprowadzaniu przeglądów jednostek gospodarczych w tym spółek Skarbu Państwa, spółek celowych gmin i urzędów marszałkowskich
 • w zakresie wdrażania systemów informacyjnych rachunkowości
 • w prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych
 • w zakresie audytowania projektów finansowanych ze środków budżetu państwa oraz środków unijnych
 • w zakresie audytowania projektów inwestycyjnych

od 2009 - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

 • prowadzenie specjalistycznych szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów na terenie całego kraju
 • współpraca z Komisją Egzaminacyjną przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów (autor pytań z zakresu rachunkowości i kontroli wewnętrznej na egzaminach dla biegłych rewidentów)

od 2009 - Krajowa Izba Doradców Podatkowych

 • prowadzenie szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków dla doradców podatkowych

od 2009 - członek zarządu Kancelarii Biegłych Rewidentów

od 2005 - wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • prowadzenie wykładów i ćwiczeń na kierunku rachunkowość i finanse z zakresu m.in: auditingu, międzynarodowych standardów rewizji finansowej, audytu zamówień publicznych, audytu finansowego, kontroli wewnętrznej, zintegrowanego systemu kontroli wewnętrznej, procedur kontroli podatkowej i skarbowej, kontroli podatkowej, zaawansowanej rachunkowości i rachunkowości w małym i średnim przedsiębiorstwie, rachunkowości komputerowej
  - prowadzenie zajęć w ramach studiów podyplomowych z zakresu m.in: auditingu, kontroli wewnętrznej, outsourcingu usług księgowych, etyki, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

od 2004 - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

 • członek Zarządu
 • członek Komisji Egzaminacyjnej w zakresie certyfikacji zawodu księgowego (autor pytań egzaminacyjnych)
 • prowadzenie specjalistycznych szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów na terenie całego kraju
 • prowadzenie specjalistycznych szkoleń oraz kursów z zakresu rachunkowości dla służb finansowo-księgowych

Ekspert Instytutu z zakresu podatku VAT

Doradca podatkowy

Prawnik

Absolwent

 • Uniwersytet Jagielloński - Wydział Prawa i Administracji
Doświadczenie zawodowe

Od 11 lat zajmuje się doradztwem podatkowym. W tym okresie współpracował z największymi firmami doradztwa podatkowego. Reprezentuje Klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Wybrane publikacje

Autor licznych publikacji podatkowych oraz komentarzy na łamach m.in. Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Vademecum Głównego Księgowego. Współautor Leksykonu VAT.

Ekspert Instytutu ds. podatków

 • Doradca podatkowy (od 2003)
 • Współwłaściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego
 • Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Prawa i Administracji
Specjalizacja

Problematyka leżąca na styku prawa podatkowego, administracyjnego, handlowego i rachunkowości

Doświadczenie zawodowe

Zdobywał m.in. w organach skarbowych:

 • Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie
 • Ministerstwo Finansów - Departament Podatku VAT - Naczelnik Wydziału

Reprezentował ww. organy m.in. w sprawach kasacyjnych przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Później jako doradca podatkowy prowadził skutecznie wiele spraw przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Od 2008 roku w prowadzi  zajęcia z prawa podatkowego w  Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie z aplikantami adwokackimi.Podobne zajęcia prowadził również w Oddziałach Okręgowych Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego i w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz w Collegium Civitas.
W 2009 roku brał udział w szkoleniu pracowników Urzędów Skarbowych, zorganizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach projektu sfinansowanego przez Unię Europejską z grantu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wybrane publikacje

Autor kilkudziesięciu artykułów i pozycji książkowych z zakresu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług VAT. Jego artykuły były publikowane w „Przeglądzie Podatkowym”, „Rzeczpospolitej”, „Doradcy Podatnika”, „Prawie Przedsiębiorcy”, „Rachunkowości Budżetowej”.

Ekspert Instytutu z zakresu budżetu zadaniowego i sprawozdawczości budżetowej

Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania, sprawozdawczości budżetowej, budżetów zadaniowych, controllingu finansowego, aplikacji i rozliczania środków współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Z wykształcenia ekonomista i finansista. Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Informatyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Przebył liczne kursy doszkalające, a zdobytą wiedzę i umiejętności przekazuje Uczestnikom swoich szkoleń.

Doświadczenie trenerskie zdobył szkoląc pracowników jednostek samorządowych, pracowników służb cywilnych, właścicieli firm i przedsiębiorstw oraz kadry menedżerskie różnego szczebla.

Szkolenia prowadzi od 2010 roku.

Absolwent

 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
  • Wydział Prawa
 • PSPI w Lublinie
  • Wydział Psychologi
Uprawnienia
 • Licencja detektywa
 • Poświadczenie bezpieczeństwa - dostęp do dokumentów o klauzuli „poufne”
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów (funkcja: członek Sądu Dyscyplinarnego)
Doświadczenie zawodowe
 • od 2008 - Biuro Prawno – Detektywistyczne - Właściciel
 • od 06.2007 - Grupa Kapitałowa - Pełnomocnik Zarządu ds. Windykacji
 • 07.2006 - 09.2007 - Biuro Windykacyjno - Detektywistyczne George & George - współpraca
 • 12.2005 - 04.2007 - Platforma Mediowa - Specjalista ds. Windykacji
 • 04.2003 - 03.2005 - Służby mundurowe – Funkcjonariusz

Ekspert Instytutu z zakresu rachunkowości

Biegły rewident

od 2006 roku Prezes Zarządu Kancelarii Księgowo-Audytorskiej

wieloletni wykładowca na Politechnice Śląskiej na studiach podyplmowych, na kierunakch Finanse i Rachunkowość oraz Rachunkowość i Podatki

Uprawnienia
 • do badania sprawozdań finansowych
 • do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ekspert Instytutu ds. usług bankowych

 • Doktor nauk prawnych - prawo cywilne i finansowe
 • Certyfikowany Compliance Officer w instytucjach finansowych
Specjalizacja
 • prawo bankowe i cywilne
 • kredytowanie i finansowanie działalności gospodarczej
Doświadczenie zawodowe
 • Naczelnik w Banku Gospodarstwa Krajowego - Departament Sprzedaży i Zarządzania Siecią oraz Departament Wspierania Przedsiębiorczości.
  • Reprezentował Bank w sejmowych i senackich komisjach
  • Prowadził szkolenia dla kadry zarządzającej oddziałami Banku oraz przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej z zakresu restrukturyzacji finansowych

Otrzymał Nagrodę Prezesa Zarządu za opracowanie i wdrożenie programu obsługi pożyczek przeznaczonych na restrukturyzacje finansowe zakładów opieki zdrowotnej w Polsce – fundusz w wysokości 2,2 mld zł.

 • Dyrektor Departamentu Klientów Instytucjonalnych w Invest Bank S.A.
  • Reprezentował Bank w Związku Banków Polskich
  • Projektował oraz wdrażał nowe regulacje i produkty

Otrzymał Nagrodę Prezesa Zarządu za realizację celów biznesowych oraz zaangażowanie w pracę Banku

 • Szef Zespołu ds. Projektowania i Monitorowania Polityki Zgodności (Compliance) w Departament Adekwatności i Ryzyka Grupy PKO BP S.A.
  • Projektował zmiany zasad polityki zgodności w ramach grupy PKO
  • Opiniował nowe regulacje i monitorował ich wprowadzanie
 • Ministerstwo Infrastruktury
  • Opiniował i opracowywał umowy oraz inne akty prawne
  • Sprawował formalno-prawną kontrolę projektów decyzji administracyjnych
  • Reprezentował Ministerstow przed organami wymiaru sprawiedliwości

Sebastian Ząbczyk

Doradca Podatkowy

Absolwent studiów podatkowych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) we Wrocławiu.

Specjalizacja

Specjalizuje się w zakresie podatku VAT, podatkach dochodowych (PIT i CIT) oraz postępowaniach podatkowych i procedurze sądowej. Uczestniczył w wielu zakończonych sukcesem sporach z organami podatkowymi dotyczących aktualnych problemów podatkowych, w tym m.in. tzw. „pustych faktur”, prawa do odliczenia podatku VAT, a także nieujawnionych źródeł dochodu. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego, a oprócz sporów, zajmuje się optymalizacją podatkową, w szczególności związaną z dostosowaniem form organizacyjno-prawnych przedsięwzięć gospodarczych.

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego, jest autorem publikacji na tematy podatkowe i ekonomiczne, w tym m.in. dotyczących niekonstytucyjności opłaty za gospodarowanie odpadami w związku z jej podatkowym charakterem (potwierdzone później orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego).

Wykształcenie i doświadczenie ekonomiczne istotnie uzupełnia się z kompetencjami podatkowymi. Dzięki temu jest w stanie realizować zadania o interdyscyplinarnym charakterze, wymagające zwrócenia uwagi nie tylko na kontekst prawno-podatkowy, ale także na aspekty ekonomiczno-finansowe w szczególności dla jednostek samorządu terytorialnego.

Aktualnie zajmuje się wprowadzaniem tzw. prewspółczynnika w JST oraz konsolidacją w związku z koncepcją tzw. jednego podatnika.

Doświadczenie zawodowe

Posiada wieloletnią praktykę w zakresie prawa podatkowego i doświadczenie we współpracy z biegłymi rewidentami, kancelariami prawnymi, biurami rachunkowymi i doradcami podatkowymi. Praktykę zawodową zdobywał także w organach podatkowych (urząd skarbowy, izba skarbowa, Urząd Kontroli Skarbowej).

Posiada także wieloletnie doświadczenie (od 2000) w doradztwie ekonomicznym, w szczególności dla jednostek z sektora finansów publicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Wykonywał wiele zakończonych sukcesem prac z zakresu pomocy publicznej związanej z finansowaniem i opodatkowaniem relacji jednostek samorządu terytorialnego i poległych jej podmiotów, w tym dotyczących:

 1. finasowania podmiotów JST w trybie powierzenia, za pomocą rekompensaty, w szczególności dla transportu publicznego oraz gospodarki odpadami;
 2. konstruowania systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminach w związku z wprowadzeniem przez ustawodawcę opłaty za gospodarowanie odpadami;
 3. organizacji finansowania i rozliczeń podatkowych dla dużych przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez JST.

Ekspert Instytutu ds. kontroli i audytu

Absolwent

 • Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
  • Zarządzanie w administracji publicznej - Studia Podyplomowe
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Wydział Finansówu
  • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych - Studia Podyplomowe
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie – Wydział Finansów
  • Rachunkowość i Finanse - Studia Podyplomowe
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Studium Pedagogiczne
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie – Wydział Ekonomii
  • Przedsiębiorczość i Innowacje - Studia Magisterskie
Doświadczenie zawodowe

od 12.2010 - Urząd Skarbowy w Krakowie

 • p.o. Zastępca Naczelnika Urzędu ds. Postępowań Podatkowych
 • Koordynator kontroli zarządczej
 • Kierownik Samodzielnego Referatu Analiz i Planowania

10.2010 - 11.2011 - Wykładowca. „Audytu finansowego i kontroli wewnętrznej”

 • kurs przygotowujący do egzaminu CGAP – projekt „Akademia Wiedzy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

03.2007 - 09.2008

 • Członek Zespołu Zadaniowego w projektach realizowanych przez Ministerstwo Finansów - Projekt Transition Facility 2005 „Poprawa Jakości Funkcjonowania Jednostek Administracji Podatkowej”
 • Członek Grupy Managerów Jakości, której zadaniem było opracowanie (we współpracy z ekspertami z francuskiej administracji podatkowej) założeń koncepcyjnych jednolitego systemu zarządzania jakością w administracji podatkowej, w efekcie czego powstał podręcznik: „System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej” - współautorstwo podręcznika

10.2006 - 12.2010 - Izba Skarbowa w Krakowie

 • Członek Zespołu ds. zarządzania ryzykiem wewnętrznym
 • Członek Zespołu wspomagającego koordynację procesu sporządzania i aktualizowania opisów stanowisk pracy
 • Członek Zespołu przygotowującego do wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem wewnętrznym oraz systemu zarządzania jakością
 • Starszy Inspektor w Referacie Audytu Wewnętrznego
 • Kierownik Referatu ds. Organizacji
 • Inspektor w Oddziale Kontroli Wydziału Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi

07.2002 - 10.2006 - Izba Skarbowa

 • Inspektor w Referacie Informatyki, Ewidencji i Identyfikacji Podatników
 • Członek zespołu wdrażającego system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001
 • Członek zespołu audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001

Ekspert Instytutu z zakresu walut

Ukończył studia na wydziale Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską pisał z psychologii inwestowania, przeprowadzając badanie wśród inwestorów indywidualnych.

Rynkiem walutowym zajmuje się z zamiłowania, a zdobyta wiedza uczelniana pozwoliła mu na wybranie obecnego zawodu mając porównanie wielu dziedzin, na które składa się Zarządzanie.

Ze względu na specyfikę i trudność zagadnienia transakcji walutowych i związanego z tym tematem ryzyka walutowego prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem walutowym w firmach i pomaga firmom w obniżeniu kosztów związanych z przewalutowaniem i zabezpieczeniem ryzyka walutowego.

Jego zdaniem najważniejsze jest posiadać praktykę z tematu, który się wykłada. Dzięki temu, że sam wykonuje transakcje na rynku walutowym to doskonale wie jak wiedza i praktyka się nawzajem uzupełniają.

Od 11 lat zajmuje się analizą rynków finansowych, a od 6 lat specjalizuje się oceną rynku walutowego i wykonywania transakcji wymiany walut. Pracował jako Dealer walutowy w PKO BP S.A, następnie prowadził własną firmę Consultingową, w której pomagał Importerom i Eksporterom w ocenie rynku walutowego i szukania dogodnych momentów do dokonania kupna lub sprzedaży walut. Wcześniej zajmował się analizą rynków ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. Obecnie zajmuje się pomocą przy dokonywaniem transakcji walutowych.

Specjalizuje się w analizie fundamentalnej i technicznej rynków walutowym, głównie par walutowych związanych z polską walutą. Dodatkowo aktywny gracz na rynku kontraktów terminowych na polskie akcje i transakcji na rynku Forex.

Waldemar Modzelewski

Doradca podatkowy

Specjalizacja
 • podatki bezpośrednie oraz procedury podatkowe
 • opracowywanie projektów opinii prawnych, odwołań, skarg do sądów administracyjnych oraz innych pism procesowych w sprawach podatkowych
 • audyty podatkowe
Doświadczenie zawodowe

zdobywał m.in. w:

 • Izba Skarbowa – Starszy Komisarz Skarbowy (5 lat)
 • Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Dyrektor Oddziału (6 lat)
 • Gospodarczy Bank Wielkopolski – Dział Podatków

Obecnie Vice Prezes Zarządu Audyt i Doradztwo Pawlik, Modzelewski i Wspólnicy.

Szkolenia prowadzi od 1994 roku.


NOWY