Zarządzanie ryzykiem – samoocena kontroli zarządczej

Program szkolenia

1. Kontrola zarządcza – wprowadzenie

 • Co to jest kontrola zarządcza? – podstawowe definicje i pojęcia
 • Cele kontroli zarządczej
 • Omówienie standardów kontroli zarządczej opublikowanych komunikatem Ministra Finansów dotyczących zarządzania ryzykiem, samooceny oraz mechanizmów kontrolnych

2. Zarządzanie ryzykiem

 • Omówienie i wyjaśnienie definicji, w tym: ryzyko; czynniki ryzyka, apetyt na ryzyko, zarządzanie ryzykiem, mapa ryzyka
 • Cele i zasady zarządzania ryzykiem – w jakim celu dokumentujemy proces zarządzania ryzykiem?
 • Kto i jakie korzyści jednostka może uzyskać w związku z dokumentowaniem procesu zarządzania ryzykiem
 • Czy wprowadzenie procedury zarządzania ryzykiem jest kosztownym i pracochłonnym działaniem? – przykłady skutecznych, bezkosztowych wdrożeń w administracji publicznej
 • Omówienie zakresu procedury zarządzania ryzykiem – prezentacja przykładowych metod dokumentowania analizy ryzyka
 • Jak krok po kroku wprowadzić procedurę zarządzania ryzykiem?
  • identyfikacja i określenie celów działalności jednostki
  • identyfikacja zadań służących realizacji celów
  • określenie zdarzeń mających wpływ na osiągniecie wyznaczonych celów
  • analiza ryzyka zdarzeń pod kątem prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz skutków ewentualnych następstw
  • określenie odpowiedniej reakcji na istotne zagrożenia
  • podejmowanie działań zaradczych – wprowadzanie dodatkowych mechanizmów kontrolnych
  • informowanie pracowników o wynikach procesu zarządzania ryzykiem
  • monitorowanie wyników procesu zarządzania ryzykiem
 • Warsztaty – przeprowadzenie na wybranych przykładach procesu identyfikacji i analizy ryzyka oraz przygotowanie podsumowania procesu
 • Przedstawienie nieskutecznych metod wdrożenia i stosowania procedury zarządzania ryzykiem – jakich błędów należy się wystrzegać – dlaczego metody matematyczne analizy ryzyka w przypadku administracji publicznej nie mają sensu?

3. Samoocena stanu kontroli zarządczej

 • W jakim celu dokumentujemy proces samooceny?
 • Kto i jakie korzyści jednostka może uzyskać w związku z dokumentowaniem procesu samooceny
 • Omówienie przykładów skutecznych wdrożeń samooceny w administracji publicznej
 • Omówienie zakresu procedury samooceny – prezentacja przykładowych metod dokumentowania samooceny
 • Przedstawienie przykładów bezsensownych metod wdrożenia samooceny

Kalendarz szkoleń z Zarządzanie ryzykiem – samoocena kontroli zarządczej


Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY