SLIM VAT – pakiet uproszczeń dla przedsiębiorców od 01.01.2021

O szkoleniu

szkolenie SLIM VAT – pakiet uproszczeń dla przedsiębiorców od 01.01.2021

SLIM VAT to pakiet uproszczeń będący odpowiedzią na zgłaszane do MF oczekiwania przedsiębiorców. SLIM VAT jest efektem prowadzonego przez MF audytu przepisów, mającego na celu dostosowanie ich do warunków działania małego i średniego biznesu.

Ponadto celem szkolenia Slim VAT jest:

 • przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie planowanych uproszczeń w podatku VAT
 • w trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających ze zmian w podatku VAT
 • możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach
 • wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia

Osoby zainteresowane szkoleniami ze SLIM VAT, zapraszamy na naszą nową stronę internetową.

szkolenia z zakresu podatków i rachunkowości


slim vat szkolenie

Program szkolenia

1. Projekt ustawy z dnia 14 sierpnia 2020r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wraz z planowaną datą wejścia w życie projektu

2. „Proste fakturowanie” – zmiany w zakresie faktur korygujących

 • rezygnacja z konieczności poosiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej w przypadku faktur in minus
 • wprowadzenie do ustawy o VAT przepisów wskazujących sposób rozliczenia faktur korygujących in plus

3. Ułatwienia dla eksporterów – wydłużenie terminu na wywóz towarów w przypadku eksportu towarów

4. Standaryzacja kursów walut dla potrzeb podatków dochodowych oraz dla potrzeb VAT – podatnik będzie mógł wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym

5. Korzyści finansowe

 • Wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy – podatnik będzie mógł ująć fakturę łącznie w ciągu czterech miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji
 • Odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży – rozwiązanie umożliwi odliczenie VAT z faktury za usługi noclegowe nabyte na rzecz swojego klienta biznesowego
 • Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości z 10 do 20 zł

6. Zmiany w procedurze TAX FREE

 • wprowadzenie do ustawy o VAT definicji: „system TAX FREE”
 • wprowadzenie w pełni elektronicznego obiegu dokumentów oraz ewidencjonowanie w systemie informatycznym wystawionych dokumentów TAX FREE i wypłaconych kwot zwrotu podatku VAT podróżnym

7. Zmiany w zakresie Wiążącej Informacji Stawkowej

8. Pozostałe zmiany

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY