Zmiany VAT 2021 oraz aktualne problemy

O szkoleniu

"Szkolenie VAT 2021 - zmiany oraz aktualne problemy"

Wiedza:

 • najnowsze zmiany w VAT 2020 i 2021
 • podatek VAT - prezentacja projektów/koncepcji zmian, których wejście w życie planowane jest w 2021
 • zmiany JPK VAT od 1 października 2020
 • omawianie aktualnych problemów związanych z rozliczaniem podatku VAT, determinowanych w szczególności działaniem organów podatkowych oraz orzecznictwem Ministra Finansów, sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Umiejętności:

Pozyskane w trakcie szkolenia informacje pozwolą:

 • zminimalizować ryzyko błędnego rozliczania podatku VAT w kwestiach, które przepisy uległy zmianom
 • przygotować się od strony merytorycznej (a w dalszej kolejności – we własnym zakresie uczestników – organizacyjnej) na najbliższe zmiany w podatku VAT

Adresaci szkolenia:

 • księgowi
 • główni księgowi
 • dyrektorzy finansowi
 • pracownicy biur rachunkowych
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Osoby zainteresowane szkoleniami z podatku VAT, zapraszamy na naszą nową stronę internetową.

szkolenia z zakresu podatków i rachunkowości


szkolenie VAT zmiany

Program szkolenia

1. Nowa treść załącznika 15 do ustawy (nowe PKWiU) do ustawy o VAT

2. Nowa definicja potrącenia dla potrzeb MPP

3. Zmiany w zakresie zastosowania obowiązkowego MPP, w tym dotyczące rachunków VAT

4. Odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych - warunki

5. Nowa forma faktur uproszczonych (do 450 zł) w przypadku wystawienia paragonu fiskalnego

6. Zasady wystawiania faktur korygujących w odniesieniu do faktur uproszczonych (do 450 zł)

7. Zmiany w zakresie faktur korygujących:

 • nowe zasady dokumentowania i ewidencjonowania wystawionych przez podatnika faktur korygujących
 • rezygnacja z konieczności posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej w przypadku faktur in minus
 • wprowadzenie do ustawy o VAT przepisów wskazujących sposób rozliczenia faktur korygujących in plus u sprzedawcy
 • korekta będąca wynikiem błędu w fakturze pierwotnej
 • korekta wystawiona na skutek zdarzeń następujących po wystawieniu faktury pierwotnej

8. Wydłużenie terminu odliczania podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur i dokumentów celnych

9. Ułatwienia dla eksporterów - wydłużenie terminu na wywóz towarów w przypadku stosowania stawki 0% do zaliczek na eksport towarów

10. Standaryzacja kursów walut dla potrzeb podatków dochodowych oraz dla potrzeb VAT

11. Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości

12. Sprzedaż wysyłkowa nowe limity

13. Nowe zasady rozliczania VAT w branży e-commerce od lipca 2021

14. Zmiany w procedurze TAX FREE

 • wprowadzenie do ustawy o VAT definicji: „system TAX FREE”
 • wprowadzenie w pełni elektronicznego obiegu dokumentów oraz ewidencjonowanie w systemie informatycznym wystawionych dokumentów TAX FREE i wypłaconych kwot zwrotu podatku VAT podróżnym

15. Zmiany w zakresie Wiążącej Informacji Stawkowej i ich mocy ochronnej

16. Kasy on-line – nowe terminy stosowania

17. Dostawy łańcuchowe – kolejna zmiana przepisów

18. Zmiany w zasadach fakturowania oraz dokumentowania czynności dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług

19. Nowe zasady wystawiania faktur na rzecz podatników w przypadku zaewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej

20. Paragony otrzymane od dostawców (usługodawców) zawierające NIP kontrahenta – brak możliwości wymiany na fakturę tradycyjną

21. Zmiany w zasadach korekty podatku należnego w związku z brakiem zapłaty wynikające z wyroku TSUE z dnia 15 października 2020

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY