formularz

formularz zgłoszenia na bezpłatne szkolenie
  Proszę podać temat szkolenia,

  w którym chcecie Państwo wziąć udział.

  • PŁACE & Polski Ład – 10 marca, 19.00 – 20.00
  • PODATKI & Polski Ład – 14 marca, 19.00 – 20.30

  Możecie Państwo wziąć udziału w obu szkoleniach.

  Dzień przed terminem prześlemy Państwu link do szkolenia.

  Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
  XII Wydział Gospodarczy KRS
  KRS: 0000364556
  REGON: 241710203
  NIP: 6342760734
  wysokość kapitału zakładowego 50 000 PLN