kontakt

Formularz kontaktowy
  Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
  XII Wydział Gospodarczy KRS
  KRS: 0000364556
  REGON: 241710203
  NIP: 6342760734
  wysokość kapitału zakładowego 50 000 PLN

  Numer rachunku

  ING BANK ŚLĄSKI
  17 1050 1399 1000 0023 5086 5685