Konsultacje i doradztwo

  1. Analizy wykładni przepisów prawa medycznego dotyczących funkcjonowania podmiotów sektora medycznego
  2. Analizy wykładni przepisów prawa, dotyczących pracy, obowiązków lekarzy i pracowników medycznych (pielęgniarki, ratownicy medyczni, pracownicy administracyjni)
  3. Konsultacje w zakresie tworzenia regulaminów i różnych aktów formalnych (wytyczne, zarządzenia, formularze świadomej zgody) dotyczących prawnych kwestii działalności placówek medycznych
  4. Wykładnia i analiza (prawna, etyczna i deontologiczna) płaszczyzny bioetycznej spotykanej w praktyce działalności placówek medycznych (aborcja, prośba o eutanazje, ryzyko zabiegu)
  5. Wykładnia i analiza zasad eksperymentów naukowych (medycznych, badawczych), nowatorskich zabiegów i kuracji niestandardowych z płaszczyzny obowiązującego prawa i norm medycznych
  6. Interpretacja i analiza dylematów spotykanych w obecnej medycynie (tajemnica lekarska, nakaz pomocy, zaprzestanie uporczywej terapii, farmakologia psychotropowa, a podmiotowość pacjenta)

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszymi usługami to prosimy o kontakt: