ZFŚS szkolenia, regulaminy

ZFŚS szkolenia, analiza i tworzenie regulaminów, RODO

Koniec roku to najlepszy czas, by zweryfikować poprawność jak również kompatybilność treści regulaminów ZFŚS z treściami wymaganych załączników (oświadczenia o dochodach, wnioski o pomoc z Funduszu, upoważnienia dla członków Komisji Socjalnej, zgody na przetwarzanie danych osobowych dot. stanu zdrowia itp.) zarówno pod kątem obowiązujących przepisów, w tym RODO, aktualnych interpretacji podatkowych oraz z aktualnym stanowiskiem Prezesa UODO. Warto również dostosować zapisy Regulaminów do zmieniających się potrzeb socjalnych oraz uwzględniając przyszłoroczne zmiany wartości ustawowych odpisów na Fundusz i zapoznać członków Komisji Socjalnych z obowiązującymi w 2022 r. przepisami dot. opodatkowania świadczeń z Funduszu. Wszelkie zmiany do Regulaminu Funduszu optymalnie projektowane powinny wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. by mogły obowiązywać w jednakowej treści przez cały rok kalendarzowy. Ponadto, zgodnie z ustawą, przynajmniej raz do roku pracodawca ma obowiązek zweryfikować przydatność dokumentów zawierających dane osobowe oraz zaprzestać przetwarzania tych danych (w tym usunąć część dokumentów), które już zostały wykorzystane dla celów wynikających z ustawy o ZFŚS.


ZFŚS szkolenia przeprowadzimy w Twojej siedzibie lub Online. Przeanalizujemy Twój regulamin ZFŚS lub stworzymy go dla Ciebie. Zapraszamy do kontaktu.

zfśs szkolenia