Prawo medyczne

Poniższe tematy realizujemy wyłącznie jako szkolenia wewnętrzne.

Ich programy dostosowujemy do oczekiwań i potrzeb Klientów. Z tego też powodu na stronie umieściliśmy tylko kilka przykładowych programów.

Zapraszamy do współpracy osoby zarządzające:

 • podmiotami świadczącymi usługi medyczne: szpitale, przychodnie, kliniki
  • państwowe
  • samorządowe
  • prywatne
 • firmami farmaceutycznymi

Tematy szkoleń

 • Prawna interpretacja obowiązków podmiotów leczniczych i uprawnień pacjentów w tzw. Dyrektywie Transgranicznej
 • Prawna interpretacja ustawy o działalności leczniczej. Zasady przekształcenia podmiotów leczniczych w formę spółek handlowych
 • Prawa pacjenta w leczeniu szpitalnym. Odpowiedzialność prawna za naruszenie praw pacjenta
 • Roszczenia odszkodowawcze skierowane do podmiotu udzielającego świadczeń medycznych, ze względu na tzw. zdarzenia medyczne
 • Błędy w dokumentacji medycznej – konsekwencje prawne. Odpowiedzialność prawna lekarza z tytułu błędów przy wystawianiu recept
 • Zakres odpowiedzialności prawnej  pielęgniarki/położnej
 • Odpowiedzialność prawna ratownika medycznego. Prawne aspekty i konsekwencje nieudzielenia pomocy
 • Problematyka odszkodowań medycznych. Zarys problemu, droga dochodzenia, formy odszkodowania
 • Przypadki odpowiedzialności prawnej z przyczyny zaniedbania/nie wypełnienia obowiązków przez lekarza lub podmiot wykonujący działalność leczniczą
 • Odpowiedzialność prawna podmiotów prowadzących działalność leczniczą z tytułu zdarzeń medycznych
 • Prawne aspekty działalności lekarzy w kontaktach z przedstawicielami firm farmaceutycznych. Zasady prawa farmaceutycznego w reklamie medycznej
 • Odpowiedzialność Cywilna w obrocie farmaceutykami
 • Zasady prawa farmaceutycznego na rynku usług medycznych
 • Zasady prawne dotyczące funkcjonowania praw pacjentów w myśl nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Odpowiedzialność prawna lekarzy i personelu medycznego z uwagi na możliwe szkody medyczne. Sposoby ochrony, zakres ubezpieczenia, drogi postępowania
 • Nowe, obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych ubezpieczenia lekarzy, pielęgniarek, zakładów opieki zdrowotnej i szpitali od błędów medycznych
 • Błędy w dokumentacji medycznej – konsekwencje prawne
 • Interpretacja i omówienie Ustawy o Działalności Medycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w kontekście dostosowania działania szpitali i zozów do nowych przepisów
 • Jak unikać zdarzeń medycznych?
 • Praktyczna prezentacja obowiązującego prawa i norm postępowania w podmiotach leczniczych
 • Nowa ustawa o błędach medycznych
 • Praktyczne metody sterowania ryzykiem odpowiedzialności majątkowej szpitali oraz innych podmiotów medycznych
 • Nowe, obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych
  ubezpieczenia lekarzy, pielęgniarek, zakładów opieki zdrowotnej i szpitali od błędów medycznych
 • Odpowiedzialność Cywilna w obrocie farmaceutykami
 • Odpowiedzialność prawna lekarza z uwzględnieniem aspektów karnych i cywilnych
 • Odpowiedzialność prawna podmiotów udzielających świadczeń medycznych i lekarza z tytułu błędów medycznych
 • Powstanie stosunku roszczeniowego w stosunku do instytucji udzielających świadczeń medycznych ze względu na tzw. zdarzenie niepożądane w medycynie
 • Prawne aspekty funkcjonowania sektora świadczeń medycznych w Polsce
 • Problematyka odszkodowań medycznych
 • Praktyczny zarys problemu
 • Przypadki prowadzące do powstania roszczeń ze względu na działanie/niedziałanie lekarza lub podmiotu wykonującego świadczenia medyczne
 • Typy i zasady odpowiedzialności prawnej lekarza z płaszczyzny szkód medycznych
 • Zasady prawa farmaceutycznego na rynku usług medycznych
 • Zasady prawne dotyczące funkcjonowania praw pacjentów w myśl nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta