O szkoleniu

 

„Środki trwałe – aspekty podatkowe” – szkolenie zapewnia:

Wiedza

Uczestnik zapozna się ze szczegółowymi zagadnieniami w zakresie podatkowego rozliczania wydatków na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne oraz wydatków inwestycyjnych w przedsiębiorstwach

Umiejętności

Uczestnik zna zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, przyjmowania odpowiednich metod i stawek amortyzacyjnych, ulepszania i modernizacji środków trwałych, inwestycji w obcych środkach trwałych,  kosztów związanych ze środkami trwałymi wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów

Adresaci szkolenia

Pracownicy działów księgowych oraz biur rachunkowych

 

 


 

Program szkolenia

1. Środki trwałe – definicja

2. Środki trwałe – klasyfikacja (zasady przypisywania i stosowania kodów) i jej znaczenie dla celów podatkowych

3. Ewidencja środków trwałych

4. Wycena wartości początkowej środków trwałych

 

 • wartość początkowa środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie
 • wartość początkowa środków trwałych nabytych (nowe i używane) – zakup, aport, darowizna
 • ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego
 • składniki wartości środków trwałych
 • środki trwałe sfinansowane (w części lub całości) dotacją
 • inwestycje w obcych środkach trwałych

5. Remont a ulepszenie środków trwałych

6. Amortyzacja środków trwałych według  ustaw podatkowych

 

 • zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich wpływ na optymalizację   obciążeń podatkowych
 • weryfikacja okresów i stawek amortyzacyjnych
 • indywidualne stawki amortyzacyjne
 • rozwiązania dla składników o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł
 • wyłączenia odpisów amortyzacyjnych z kosztów uzyskania przychodów
 • amortyzacja środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny
 • amortyzacja środków trwałych finansowanych dotacją unijną i dotacją z Urzędu Pracy

7. Zmiany w środkach trwałych (zaprzestanie użytkowania, utrata wartości, podział środka trwałego, straty, zmiany lokalizacji, zawieszenie działalności, likwidacja)

8. Wartości niematerialne i prawne

 

 • definicja w oparciu o prawo podatkowe
 • rodzaje
 • ustalanie wartości początkowej WNiP
 • ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
 • stawki i metody amortyzacji, możliwość ulepszenia

9. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne a podatek od towarów i usług

 

 • podatek naliczony przy zakupie i wytworzeniu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • podatek należny przy sprzedaży, aporcie i nieodpłatnym przekazaniu (cele własne, darowizna)
 • remanent likwidacyjny w podatku VAT a środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
 • korekta podatku naliczonego przy zmianie przeznaczenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • stosowanie współczynnika proporcji i preproporcji do odliczania VAT od zakupu środków trwałych i WNiP

Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz