1. Podatek minimalny dla podatników CIT od 1 stycznia 2024 r.

 • zasady opodatkowania podatkiem minimalnym
 • wyliczenie progu rentowności dla celów podatku minimalnego
 • wyliczenie dochodu lub straty
 • wyłączenia podmiotowe z obowiązku opodatkowania podatkiem minimalnym ze względu na charakter podmiotu lub prowadzonej działalności
 • próg rentowności w dochodowości grupy spółek powiązanych.
 • ustalanie podstawy opodatkowania – dwie metody
 • odliczenia od podstawy opodatkowania
 • deklarowanie i zapłata podatku minimalnego
 • odliczenie podatku minimalnego od podatku dochodowego
 • podatek minimalny a podatek minimalny od budynków

2. Korzystne zasady opodatkowania fundacji rodzinnych

 • zasady opodatkowania PIT i CIT wniesienia składników majątku do fundacji rodzinnej i minimalna wysokość funduszu założycielskiego
 • opodatkowanie CIT i VAT bieżącej działalności fundacji rodzinnej (uregulowanej i nieuregulowanej)
 • opodatkowanie fundatora oraz beneficjentów (zwolnienie oraz stawki dla poszczególnych grup beneficjentów)
 • skutki podatkowe PIT i CIT rozwiązania lub likwidacji fundacji rodzinnej

3. Inne zmiany w podatku dochodowym od 1 stycznia 2024

 • skrócona amortyzacja w gminach zagrożonych bezrobociem
 • umożliwienie amortyzacji środków trwałych nabytych z dotacji
 • wprowadzenie możliwości rezygnacji ze zwolnienia podatkowego w odniesieniu do niektórych otrzymanych dotacji, subwencji i dopłat
 • zmiany w wyłączeniu poboru podatku u źródła od odsetek lub dyskonta od obligacji i listów zastawnych
 • wprowadzenie dodatkowych warunków wyłączenia poboru podatku u źródła od odsetek lub dyskonta przez płatnika

4. Zmiany w zakresie innych podatków

 • zwolnienie z podatku PCC przy zakupie nieruchomości na rynku wtórnym
 • dodatkowy PCC dla nabywców 6 i więcej mieszkań
 • opłata od opakowań plastikowych od 1 stycznia 2024 r.

Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


szkolenie CIT
szkolenie PIT

Komentarze są wyłączone