Umiejętności miękkie

Poniższe tematy realizujemy wyłącznie jako szkolenia wewnętrzne.

Ich programy dostosowujemy do oczekiwań i potrzeb Klientów. Z tego też powodu na stronie umieściliśmy tylko kilka przykładowych programów.

Zapraszamy do współpracy osoby zarządzające:

 • podmiotami świadczącymi usługi medyczne: szpitale, przychodnie, kliniki
  • państwowe
  • samorządowe
  • prywatne
 • firmami farmaceutycznymi

Tematy szkoleń

 • Komunikacja personelu medycznego szpitala z Pacjentami i ich bliskimi
 • Profesjonalna obsługa Pacjenta w służbie zdrowia
 • Komunikacja między personelem medycznym
 • Dobrym kierownikiem być skuteczna komunikacja przełożony – podwładny
 • Analiza transakcyjna jako metoda radzenia sobie z trudnym pacjentem i jego otoczeniem
 • Psychomanipulacje – jak sobie z nimi radzić
 • Trening kreatywnego myślenia
 • Zasady rozwiązywania konfliktów z elementami gier negocjacyjnych