Faktura VAT szkolenie to:

Wiedza:

 • prezentacja obowiązujących przepisów osobom, które zajmują się technicznymi aspektami fakturowania, jak również osobom zajmującym się w służbach finansowo księgowych kwestiami związanymi z fakturami VAT w zakresie podatku VAT wraz z praktyką ich stosowania w obrocie gospodarczym oraz aktualnym orzecznictwem organów podatkowych i sądów administracyjnych
 • połączenie zagadnień technicznych z zagadnieniami podatkowymi, które mają wpływ na prawidłowe fakturowanie

Umiejętności:

Pozyskanie szczegółowych i praktycznych informacji odnośnie zasad wystawiania i rozliczania faktur na gruncie podatku VAT w kontekście m.in. poszczególnych rodzajów transakcji, pozwalających na uniknięcie spotykanych w praktyce błędów generujących negatywne skutki po stronie podatników.

Adresaci szkolenia:

 • księgowi
 • główni księgowi
 • dyrektorzy finansowi
 • pracownicy działów sprzedaży
 • osoby zajmujące się dokumentowaniem oraz rozliczaniem transakcji na gruncie podatku VAT

Program szkolenia

1. Faktura jako podstawowy dokument w podatku VAT

 • termin na wystawienie faktury – zasada ogólna i przypadki szczególne np. usługi budowlane, najem, odsprzedaż mediów
 • czy wystawienie faktury przed sprzedażą może rodzić ryzyko podatkowe?
 • czy można wystawić fakturę w języku obcym?
 • jakie dane zawsze muszą znaleźć się na fakturze?
 • szczególne oznaczenia faktury – procedury szczególne, mały podatnik, eksport usług
 • kiedy na fakturze nie trzeba umieszczać numeru NIP?
 • jak określić datę sprzedaży na fakturze?
 • czy można umieszczać dodatkowe informacje na fakturze?
 • szczególne rodzaje faktur (faktura wystawiana przez małego podatnika, faktura zaliczkowa)
 • anulowanie faktury i duplikat faktury

2. Termin wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT

3. Faktura korygująca z uwzględnieniem zmian

 • treść faktury korygującej, w tym kwestia wskazywania przyczyny korekty
 • kiedy należy wystawić fakturę korygującą?
 • w jakim terminie powinno się wystawić taką fakturę?
 • rozliczenie faktur korygujących in plus i in minus w podatku VAT

4. Faktury uproszczone

 • co to jest faktura uproszczona
 • jak wykazywać w nowym JPK_V7M i JPK_V7K?
 • czy można/trzeba wystawiać fakturę VAT do paragonu z NIP nabywcy?

5. Zasady wykazywania faktur VAT w nowym JPK_V7M i JPK_V7K

 • nowe dane, do raportowania których będą zobowiązani podatnicy
 • kody GTU oraz kody związany z procedurami szczególnymi w VAT (czy trzeba na fakturach VAT umieszczać kody GTU?)
 • faktury korygujące w nowym JPK_VAT
 • kody w przypadku korzystania z ulgi na złe długi
 • czynności zwolnione w nowym JPK_VAT
 • świadczenia nieodpłatne w nowym JPK_VAT
 • mechanizm podzielonej płatności a JPK_VAT
 • refaktury a JPK_VAT
 • faktury zaliczkowe a JPK_VAT
 • odwrotne obciążenie a JPK_VAT
 • transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi w nowym JPK_VAT

6. Fakturowanie elektroniczne

 • jakie wymogi musi spełniać faktura w formie elektronicznej i jak bezpiecznie wystawić taką fakturę?
 • integralność treści i autentyczność pochodzenia faktury
 • kontrole biznesowe jako sposób weryfikacji prawidłowości faktury
 • elektroniczne bazy przechowywania faktur

7. Krajowy system e-Faktur i faktura ustrukturyzowana

 • od kiedy obowiązuje?
 • kto może z niego skorzystać?
 • jakie dane będzie zawierał?
 • faktura ustrukturyzowana – jak wystawić/ przesłać/ przechowywać?
 • szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania KSeF i korzystania z niego

Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego

faktura VAT szkolenie

1 Komentarz

Dodaj komentarz