KSEF – szkolenie prowadzą doświadczeni praktycy.


1. KSeF dobrowolny

2. Przesunięcie wejścia KSeF jako obowiązkowego

3. Wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo z VAT

4. e-Urząd oraz oprogramowania komercyjne do KSeF

5. Interfejs dla celów KSeF

6. KSeF a Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) w zamówieniach publicznych

7. Pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF

8. Czy wszystkie faktury będą generowane w KSeF?

9. Jak nadać uprawnienia do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania, otrzymywania, przeglądania faktur ustrukturyzowanych?

10. Dokument ZAW-FA – zawiadomienie o nadaniu i odebraniu uprawnień do KSeF

11. Bezpośredni dostęp do faktur w KSeF

12. Uwierzytelnienie faktury ustrukturyzowanej

13. Data wytworzenia, data przesłania, data wystawienia oraz data otrzymania faktury ustrukturyzowanej

14. 10 letni okres przechowywania faktur i skutki z tym związane dla podatnika

15. Zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF

16. Faktury korygujące w KSeF

17. Nota korygująca a KSeF

18. Korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF

19. Korekty in minus nabywcy a faktury otrzymane w KSeF

20. Faktury konsumenckie (B2C) w KSeF

21. Bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) a KSeF

22. Faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone a KSeF

23. Sankcje za brak wystawienia oraz za brak przesłania faktury do KSeF

24. KSeF a faktury wystawiane w ramach procedur szczególnych (OSS, IOSS)

25. Zmiany w wystawianiu i ewidencjonowaniu faktur VAT RR

26. Awaria i niedostępność KSeF a wystawianie faktur


Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


KSEF szkolenie

Brak komentarzy

Dodaj komentarz