VAT 2023-2024 – szkolenie prowadzą doświadczeni praktycy.


1. Pakiet SLIM-VAT 3 – zmiany od 1 lipca 2023 r.

 • zmiana definicji małego podatnika
 • nowe regulacje dotyczące kursów walut stosowanych przy korektach podstawy opodatkowania
 • modyfikacja okresu rozliczeniowego właściwego dla „powrotu” do stawki 0% przy WDT
 • zmiany dotyczące ustalania i stosowania preproporcji oraz proporcji
 • modyfikacja warunków odliczania podatku naliczonego przy WNT
 • zmiany dot. faktur do paragonów
 • uelastycznienie wymiaru tzw. sankcji VAT (dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku VAT)
 • zmiany dotyczące wydawania i obowiązywania Wiążącej Informacji Stawkowej
 • pozostałe zmiany (w tym dotyczące dysponowania środkami na rachunku VAT)

2. Odwrotne obciążenie w rozliczaniu podatku VAT względem energii elektrycznej, gazu oraz uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – zmiany wprowadzone w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.

3. Grupa VAT – nowa kategoria podatnika od 1 stycznia 2023 r.

 • czym jest i jakie korzyści oraz zagrożenia wiążą się z Grupą VAT
 • tworzenie Grupy VAT
 • transakcje między członkami Grupy VAT
 • transakcję między Grupą VAT a podmiotami trzecimi
 • nowy obowiązek – ewidencja transakcji dokonywanych między członkami Grupy VAT
 • odpowiedzialność solidarna za zobowiązania w podatku VAT Grupy VAT
 • skutki związane z ustaniem bytu Grupy VAT

4. Planowana nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca obowiązkowy KSEF

 • termin wejścia w życie obowiązkowego KSEF dla podatników VAT czynnych
 • termin wejścia w życie obowiązkowego KSEF dla podatników VAT zwolnionych
 • podmioty niemające obowiązku stosowania KSEF
 • oznaczanie faktury ustrukturyzowanej stosownym kodem pozwalającym na dostęp do niej
 • obowiązki podatnika w kontekście faktury ustrukturyzowanej i obowiązkowego KSEF w razie: awarii KSEF, awarii u podatnika; czasowej niedostępności KSEF
 • zasady rozliczania faktur korygujących „in minus” w okresie obowiązkowego KSEF po stronie sprzedawcy oraz po stronie nabywcy
 • nowe obowiązki dotyczące oznaczania płatności należności wynikających z faktur
  kwestie szczegółowe

   

  • faktury uproszczone; faktury wystawiane przez kasy fiskalne
  • faktury VAT RR
  • zmiany dotyczące treści faktur
  • uchylenie przepisów dotyczących not korygujących
  • kary pieniężne związane z naruszeniem przepisów dotyczących obowiązkowego KSEF
  • skrócenie 60-dniowego terminu na zwrot nadwyżki podatku naliczonego
  • pozostałe kwestie przewidziane w ustawie nowelizującej

Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego

 


 

szkolenie VAT 2023

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz