Dokumentacja pracownicza i akta osobowe

„Dokumentacja pracownicza” to szkolenie praktyczne, którego celem jest:

pozyskanie, utrwalenie i uzupełnienie wiedzy z zakresu dokumentacji pracowniczej i akt osobowych oraz umiejętność prawidłowego tworzenia, prowadzenia i archiwizacji akt osobowych.

Program szkolenia

I. Akta osobowe pracownika

1. Akta osobowe oraz pozostałe dokumenty pracownicze – źródła prawa w 2022 r.

2. Dokumentacja pracownicza prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej – obowiązki pracodawcy

3. Kwestionariusze osobowe: kandydata do pracy oraz pracownika, czy należy wciąż stosować?

4. Teczka z aktami osobowymi z podziałem na części: ABCD

 • rodzaje dokumentów gromadzonych w części A
 • rodzaje dokumentów gromadzonych w części B
 • rodzaje dokumentów gromadzonych w części C
 • rodzaje dokumentów gromadzonych w części D

5. Katalog danych osobowych i dokumentów dot. członków rodziny pracownika, których przetwarzanie jest dopuszczalne w świetle RODO

6. Monitoring w firmie – zasady stosowania oraz informowanie pracowników o monitoring

II. Obowiązująca treść wybranych dokumentów pracowniczych

1. Umowa o pracę

2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę

3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenie

4. Świadectwo pracy

 • Aktualny wzór świadectwa pracy
 • Tryb i forma wnioskowania o wydanie świadectwa pracy po zmianie przepisów
 • Wydawanie świadectwa pracy członkom rodziny po zmarłym pracowniku w świetle ostatnich zmian .

III. Okresy przechowywania akt osobowych oraz pozostałych dokumentów pracowniczych: 50 lub 10 lat – do których pracowników jakie stosować terminy przechowywania dokumentów kadrowo-płacowych, w tym:

 • Uprawnienia pracowników dotyczące pozyskiwania od pracodawców dokumentacji pracowniczej
  • w trakcie zatrudnienia
  • po zakończeniu stosunku pracy
 • Bezgotówkowy sposób wypłaty wynagrodzenia za pracę – wymagane dokumenty
 • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko pracownikom związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej

Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


 

dokumentacja pracownicza szkolenie

2 komentarze

  • Dodaj komentarz