Praca zdalna – szkolenie prowadzą doświadczeni praktycy.


  1. Praca zdalna – w jaki sposób należy uregulować pracę zdalną
  2. Kiedy pracodawca jest zobowiązany wprowadzić regulamin pracy zdalnej a kiedy porozumienie
  3. Czy wprowadzenie regulaminu pracy zdalnej jest obowiązkowe
  4. Gdzie należy uregulować zasady pracy zdalnej okazjonalnej
  5. Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na pracę zdalną okazjonalną
  6. Obowiązki pracodawcy przy pracy zdalnej okazjonalnej a uprawnienia pracownika
  7. Żądanie pracy zdalnej przez pracownicę w ciąży, pracowników opiekujących się dziećmi, pracownika opiekującego się niepełnosprawnym dzieckiem lub dorosłym członkiem gospodarstwa domowego – jak uzasadnić brak zgody pracodawcy
  8. Praca zdalna a kontrola warunków pracy pod względem BHP
  9. Czy pracodawca będzie mógł kontrolować pracownika w domu?
  10. Koszty pracodawcy w związku z zleceniem pracy zdalnej

Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


 

praca zdalna szkolenie

Brak komentarzy

Dodaj komentarz